Witamy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Wdrożona Platforma Marketplanet e-zamawiający umożliwi Państwu składanie ofert elektronicznie, w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności.

Wejście na platformę odbywa się poprzez link: https://piwet.ezamawiajacy.pl

 W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Pozostałe postępowania o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych będą zamieszczane tak jak  dotychczas na stronie www.piwet.pulawy.pl lub na platformie https://piwet.ezamawiajacy.pl

W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-Zamawiający i strony internetowej.

 

Witamy na stronach Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Mamy nadzieję, że zawarte informacje na stronie będą dla Państwa pożyteczne.

 

Read more: Witamy