Przetargi-archiwum 2014-2016

OGŁOSZENIE Z DNIA 29.12.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/404/16

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego w 2017 roku do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz jego oddziału - Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 11.01.2017 r. godz. 13:00

28.12.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 28.12.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/442/16

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i biurowych w 2017r. do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz do Zakładu Pryszczycy PIWet-PIB w Zduńskiej Woli


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 09.01.2017r. do godz. 11:00


27.12.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 27.12.2016    r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/444/16

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług kurierskich (transport materiału biologicznego) w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 m-cy


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 09.01.2017 do godz. 11:00 - uwaga: zmiana terminu składania ofert


16.12.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 16.12.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/431/16

Przedmiot zamówienia: sukcesywne świadczenie usługi sekwencjonowania DNA i produktów PCR przez okres od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2017r.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 28.12.2016 do godz. 11:00


14.12.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 14.12.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/427/16

Przedmiot zamówienia: dostawa specjalistycznej  aparatury laboratoryjnej


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 21.12.2016 do godz. 11:00


08.12.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 08.12.2016  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/412/16

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych, odczynników do biologii molekularnej, zestawów diagnostycznych, materiałów pomocniczych i szkła laboratoryjnego.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 16.12.2016 do godz. 11:00


06.12.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 06.12.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/416/16

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 14.12.2016 do godz. 11:00 NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 15.12.2016r., do godziny 10:00


05.12.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 05.12.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/271/16

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w roku 2017   


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 09.01.2017 do godz. 13:00   do 16.01.2017 do godz. 09:00


02.12.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 02.12.2016    r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/341/16

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 m-cy


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 12.12.2016 do godz. 11:00


01.12.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 01.12.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/380/16

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa zestawów diagnostycznych w roku 2017


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 05.01.2017 do godz. 11:30


30.11.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 30.11.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/377/16

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa odczynników i zestawów do biologii molekularnej w roku 2017


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 04.01.2017 do godz. 11:30


01.12.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 01.12.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/376/16

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa środków czystości

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 13.12.2016 do godz. 11:00 - uwaga termin zmieniony


30.11.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 30.11.2016   r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/399/16

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych, fartuchów flizelinowych, rękawic nitrylowych, lateksowych i innych w roku 2017


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 09.12.2016 do godz. 11:00, d o dn.  14.12.2016 , 15.12.2016


25.11.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 25.11.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/383/16

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych w roku 2017


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 30.12.2016 do godz. 11:30


24.11..2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 24.11.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/398/16

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 02.12.2016 do godz. 11:00 (uwaga godzina dostosowana do informacji zawartej w siwz oraz ogłoszeniu)


23.11..2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 23.11.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/395/16

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na części:

część 1 - wirówka preparatywna (laboratoryjna) z chłodzeniem i akcesoriami

część 2 - zamrażarka niskotemperaturowa pionowa


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 01.12.2016 do godz. 11:00

skorygowano termin zgodnie z do zapisów zawartych w ogłoszeniu i siwz


09.11.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 09.11.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/364/16

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 18.11.2016 do godz. 11:00


03.11.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 03.11.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/339/16

Przedmiot zamówienia: dostawa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej z podziałem na części


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: do 06.12.2016 do godz. 11:30

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 19.12.2016r. do godz. 11:30

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: do 19.12.2016r. do godz. 12:00


28.10.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 28.10.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/333/16

Przedmiot zamówienia: usługi wsparcia technicznego dla systemu pod nazwą CELAB


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 07.11.2016 do godz. 11:00


27.10.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 27.10.2016  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/351/16

Przedmiot zamówienia: jednorazowa usługa sekwencjonowania genomowego  wraz z przygotowaniem bibliotek , z podziałem na 2 zadania


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 04.11.2016 do godz. 11:00 , zmieniony na 08.11.2016 do godz. 11:00 
25.10.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 25.10.2016  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/345/16

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych, odczynników do biologii molekularnej, zestawów diagnostycznych, materiałów pomocniczych i szkła laboratoryjnego.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 03.11.2016 do godz. 11:00


13.10.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 13.10.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/335/16

Przedmiot zamówienia: dostawa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 21.10.2016 do godz. 11:00

 

06.10.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 06.10.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/297/16

Przedmiot zamówienia: prenumerata czasopism zagranicznych w 2017 roku do biblioteki naukowej PIWet-PIB w Puławach

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 14.10.2016 do godz. 12:30


04.10.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 04.10.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/301/16

Przedmiot zamówienia: dostawa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 14.11.2016 do godz. 11:30 - uwaga zmiana terminu


03.10.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 03.10.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/319/16

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

UWAGA!

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 13.10.2016 do godz. 11:00


03.10.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 03.10.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/271/16

Przedmiot zamówienia: zakup paliw płynnych w okresie 24 miesięcy


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 11.10.2016 do godz. 11:00


03.10.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 03.10.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/298/16/1

Przedmiot zamówienia: dostawa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej z podziałem na zadania.


UWAGA!

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 14.10.2016 do godz. 11:00


14.09.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 14.09.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/287/16

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych, odczynników do biologii molekularnej, zestawów diagnostycznych, materiałów pomocniczych i szkła laboratoryjnego.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 22.09.2016 do godz. 11:00


06.09.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 06.09.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/258/16

Przedmiot zamówienia: dostawa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 14.10.2016 do godz. 11:00 (termin zmieniony powtórnie)


30.08.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 30.08.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/257/16

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 07.09.2016 do godz. 11:00


29.08.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 29.08.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/262/16/1

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych, odczynników do biologii molekularnej, zestawów diagnostycznych, materiałów pomocniczych i szkła laboratoryjnego.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 06.09.2016 do godz. 11:00


 
27.07.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 27.07.2016   r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/232/16

Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi sukcesywnej rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych jak również miejsc noclegowych w innych, niż hotele, obiektach świadczących usługi noclegowe na potrzeby Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach


Termin składania ofert:  do 05.08.2016  do godz. 10:30


26.07.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 26.07.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/233/16/1

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!


NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 18.08.2016 do godz. 12:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: do 18.08.2016 do godz. 12:30


27.07.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 27.07.2016  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/231/16 

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz jego oddziału w Zduńskiej Woli.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert:

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 12.08.2016  r. do godz. 12.00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: do 12.08.2016 r. do godz. 12:30

 

  • NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 26.08.2016  r. do godz. 12.00
  • NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: do 26.08.2016 r. do godz. 12:30

25.07.2016r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 25.07.2016r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/229/16/1

Przedmiot zamówienia: sekwencjonowanie genomowe


UWAGA! Zmiana terminu składania ofert!

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 19.08.2016 r. do godz. 12:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: do 19.08.2016 r. do godz. 12:30


15.07.2016r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 15.07.2016r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/217/16 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego


Termin składania ofert: do 25.07.2016 r. do godz. 12:30 zmieniony na : 28.07.2016

 

14.07.2016 r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 14 lipca 2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/213/16

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i biurowych w 2016 roku

Termin składania ofert: do 22.07.2016 r. do godz. 13.00


12.07.2016 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 12 lipca 2016r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/207/16

Przedmiot zamówienia: synteza oligonukleotydów niemodyfikowanych oraz modyfikowanych

Termin składania ofert: do 20.07.2016r. do godz. 11.00

 

08.07.2016 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 8 lipca 2016r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/214/16

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych w 2016r. - trzecie postępowanie powtórzone

Termin składania ofert: do 18.07.2016r. do godz. 13.00


23.06.2016r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 23.06.2016r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/192/16/1

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego


Termin składania ofert: do 04.07.2016 r. do godz. 12:30


10.06.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 10.069.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/184/16

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa środków czystości

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 23.06.2016 do godz. 12:00 - uwaga termin zmieniony


01.06.2016 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 czerwca 2016r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/176/16

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych w 2016r. - drugie postępowanie powtórzone

Termin składania ofert: do 09.06.2016r. do godz. 13.00


31.05.2016 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 31 maja 2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/171/16

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 08.06.2016 6r. do godz. 09:00


20.05.2016 r.

20.05.2016r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 20.05.2016r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/161/16/1

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

Nowy termin składania ofert: do 03.06.2016 r. do godz. 12:30


15.04.2016 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 15 kwietnia 2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/130/16

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 27.04.2016r. do godz. 10.00


15.04.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 15.04.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/126/16

Przedmiot zamówienia: dostawa izolatora do badań jałowości z VHP

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 26.042016 do godz. 12:00


15.04.2016 r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 15.04.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/71/16

Przedmiot zamówienia: zawarcie umowy ramowej na realizację usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych krajowych i zagranicznych dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego  Instytutu Badawczego w Puławach w okresie 24 m-cy


Termin składania ofert: do27.04.2016  r. do godz. 10.00, , do 12.05.2016, do 18.05.2016  do godz. 10:30


15.04.2016r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 15.04.2016r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/127/16/1

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!


Termin składania ofert: do 28.04.2016 06.05.2016 r. do godz. 12:30


15.04.2016r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 15.04.2016r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/125/16/1

Przedmiot zamówienia: grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach


UWAGA!

Termin składania ofert: do 04.05.2016r. do godz. 12:00 zmieniony: do 09.05.2016r. godz. 12:00


15.04.2016 r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 15.04.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/55/16

Przedmiot zamówienia: Wykonanie rozbiórki budynku obory zlokalizowanej na działkach 25/3, 25/4 w obrębie ewidencyjnym Grabówko, jednostce ewidencyjnej Pruszcz


Termin składania ofert: do 12.05.2016 r. do godz. 12.00 zmieniony: do 17.05.2016 r. do godz 12.00


07.04.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 07.04.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/104/16

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych w roku 2016 - postępowanie powtórzone nr 3


Termin składania ofert: do 18.04.2016 . do godz. 09:00 , zmieniony :  do 21.04.2016 , do godz. 10:00


05.04.2016r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 05.04.2016r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/106/16/1

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego


Termin składania ofert: do 14.04.2016r. do godz. 12:30


31.03.2016 r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 17.03.2016  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/112/16

Przedmiot zamówienia: zakup samochodu osobowego

Termin składania ofert: do 14.04.2016 r. do godz. 12.00 - uwaga termin zmieniony


17.03.2016 r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 17.03.2016  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/69/16

Przedmiot zamówienia: zakup samochodu osobowego

Termin składania ofert: do 30.03.2016 r. do godz. 12.00


10.03.2016 r.

07.03.2016 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 7 marca 2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/75/16

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 15.03.2016r. do godz. 10.00


07.03.2016r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 07.03.2016r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/83/16/1

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego


Termin składania ofert: do 16.03.2016r. do godz. 12:30


22.02.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 22.02.2016r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/61/16 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych w roku 2016 - postępowanie powtórzone


Termin składania ofert: do 03.03.2016r. do godz. 09:0011.02.2016r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 11.02.2016r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/45/16/1

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego


Termin składania ofert: do 19.02.2016r. do godz. 12:30


04.02.2016 r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 04.02.2016  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/25/16/1

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i biurowych w 2016 r.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 15.02.2016 r. do godz. 13.00


04.02.2016 r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 04.02.2016  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/39/16

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług sekwencjonowania genomowego

Termin składania ofert: do 15.02.2016 r. do godz. 11.00 - zmieniony termin


 
02.02.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 02.02.2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/29/16

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 14.03.2016 do godz. 12:00


 r27.01.2016r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 27 stycznia 2016r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/18/16/1

 

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa odczynników i zestawów do biologii molekularnej do PIWet-PIB w Puławach oraz Oddziału PIWet-PIB w Zduńskiej Woli w 2016r. - postępowanie powtórzone

 

Termin składania ofert: do 05.02.2016r. do godz. 12.30


28.01.2016
OGŁOSZENIE Z DNIA 28.01.2016   r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/21/16

Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi sukcesywnej rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych jak również miejsc noclegowych w innych, niż hotele, obiektach świadczących usługi noclegowe na potrzeby Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach


Termin składania ofert:  do 08.02.2016  do godz. 10:30


26.01.2016 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 26 STYCZNIA 2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/16/16/1

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa zestawów diagnostycznych do PIWet-PIB w Puławach i Oddziału PIWet-PIB w Zduńskiej Woli w 2016 r. - postępowanie powtórzone

Termin składania ofert: do 04.02.2016 r. do godz. 13.00


12.01.2016r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 12.01.2016r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/7/16/1

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


Termin składania ofert: do 21.01.2016r. do godz. 12:30


11.01.2016r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 11.01.2016r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/387/15/1

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego w 2016r. do PIWet-PIB w Puławach oraz Oddziału PIWet-PIB - Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli


Termin składania ofert: do 19.01.2016r. do godz. 12:30


05.01.2016 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 5 stycznia 2016 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/4/16

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 13.01.2016r. do godz. 10.00


23.12.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 23.12.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/458/15/1

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa pasz dla zwierząt w 2016 roku

Termin składania ofert: do 04.01.2016 r. do godz. 13.00


23.12.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 23.12.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/440/15

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług sekwencjonowania DNA i produktów PCR dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Termin składania ofert: do 04.01.2015 r. do godz. 12.00 - termin zmieniony


21.12.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 21.12.2015r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/470/15/1

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 29.12.2015 r. do godz. 10.30


17.12.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 17.12.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/446/15

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym na rzecz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Zakładu Pryszczycy PIWet-PIB w Zduńskiej Woli.

Termin składania ofert: do 31.12.2015 r. do godz. 12.00 - termin zmieniony


15.12.2015 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 15 grudnia 2015 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/464/15

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 23.12.2015r. do godz. 10.00


15.12.2015r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 15.12.2015r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/457/15/1

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 29.12.2015 r. do godz. 11.00 - uwaga termin zmieniony


07.12.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 07.12.2015   r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/447/15

Przedmiot zamówienia: dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych, materiałów aptecznych, rękawic  w roku 2016 -postępowanie powtórzone

Termin składania ofert: do 15.12.2015  do godz. 12:00


07.12.2015 r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 07.12.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/448/15/1

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i biurowych w 2016 r.

Termin składania ofert: do 15.12.2015 r. do godz. 13:00


04.12.2015 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 4 grudnia 2015 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/401/15

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 14.12.2015r. do godz. 10.00


02.12.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 02.12.2015   r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/444/15

Przedmiot zamówienia: dostawa środków czystości w roku 2016

Termin składania ofert: do 10.12.2015  do godz. 12:30


01.12.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 01.12.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/437/15/1

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 09.12.2015 r. do godz. 13.00


01.12.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 01.12.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/403/15

Przedmiot zamówienia: zakup energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy dla potrzeb Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Zakładu Pryszczycy PIWet-PIB w Zduńskiej Woli.

Termin składania ofert: do 08.01.2016 r. do godz. 12.00


25.11.2015 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 25 listopada 2015r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/385/15

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych w 2016r.

Termin składania ofert: do 31.12.2015r. 08.01.2016r. do godz. 10.00


25.11.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 25.11.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/429/15

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 03.12.2015 r.  04.12.2015 r. do godz. 11.00


19.11.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 19.11.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/382/15

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych w roku 2016 


Termin składania ofert:  do 30.12.2015  do godz. 09:00 zmieniony na 07.01.2016 do godz. 09:00


 
17.11.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 17.11.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/326/15

Przedmiot zamówienia: świadczenie kompleksowej całodobowej obsługi w zakresie rezerwacji i sukcesywnej sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych jak również sprzedaży miejsc noclegowych w innych obiektach świadczących usługi noclegowe niż hotele na potrzeby PIWet-PIB w okresie 12 miesięcy.


Termin składania ofert:  do 25.11.2015 do godz. 10:30 zmiana terminu : 02.12.2015 do godz. 10:30


16.11.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 16.11.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/410/15/1

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz szkła laboratoryjnego i sprzętu laboratoryjnego


Termin składania ofert: do 25.11.2015 r. do godz. 12:30


10.11.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 10.11.2015r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/408/15/1

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 19.11.2015 r. do godz. 12.30


10.11.2015 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 5 LISTOPADA 2015 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/388/15/1

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa zestawów diagnostycznych do PIWet-PIB w Puławach i Oddziału PIWet-PIB w Zduńskiej Woli w 2016 r.

Termin składania ofert: do 15.12.2015 r. do godz. 09.00


10.11.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 10.11.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/3376/15

Przedmiot zamówienia: dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych, odzieży laboratoryjnej, materiałów aptecznych, rękawic oraz innych w roku 2016 


Termin składania ofert: do 18.11.2015 r. do godz. 12:00 zmieniony: 26.11.2015 do godz. 12:00


10.11.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 10.11.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/392/15

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług sekwencjonowania genomowego dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Termin składania ofert: do 18.11.2015 r. do godz. 12.00


 09.11.2015r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 listopada 2015r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/381/15/1

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa odczynników i zestawów do biologii molekularnej do PIWet-PIB w Puławach oraz Oddziału PIWet-PIB w Zduńskiej Woli w 2016r.

Termin składania ofert: do 14.12.2015r. do godz. 12.30


06.11.2015

OGŁOSZENIE Z DNIA 6 listopada 2015 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/380/15

Przedmiot zamówienia: dostawa przełączników warstwy trzeciej

Termin składania ofert: do 17.11.2015 do godz. 13:00,


04.11.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 04.11.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/278/15

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz jego oddziału w Zduńskiej Woli.

Termin składania ofert: do 20.11.2015 r. do godz. 12.00 - termin zmieniony


 
29.10.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 29.10.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/399/15/1

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 06.11.2015 r. do godz. 13.00


15.10.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 15.10.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/360/15/1

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i biurowych do końca 2015 roku

Termin składania ofert: do 23.10.2015 r. do godz. 13:00


06.10.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 06.10.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/350/15

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


Termin składania ofert: do 16.10.2015 r. do godz. 10:00


02.10.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 02.10.2015   r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/358/15

Przedmiot zamówienia: dostawa środków czystości w roku 2016

Termin składania ofert: do 12.10.2015  do godz. 12:30


30.09.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 30.09.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/304/15/1

Przedmiot zamówienia: prenumerata czasopism zagranicznych w roku 2016 do biblioteki naukowej PIWet-PIB w Puławach


Termin składania ofert: do 09.10.2015 r. do godz. 12:30


18.09.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 18.09.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/316/15/1

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz szkła laboratoryjnego i sprzętu laboratoryjnego


Termin składania ofert: do 29.09.2015 r. do godz. 12:30


17.09.2015 r.

15.09.2015

03.09.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 03.09.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/277/15

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 11.09.2015 r.   16.09.2015 r. do godz. 13.00


19.08.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 19.08.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/240/15/1

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 27.08.2015 r. do godz. 13.00


30.07.2015

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 lipca 2015 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/220/15

Przedmiot zamówienia: usługa synstezy oligonukleotydów niemodyfikowanych oraz modyfikowanych , sekwencjonowania DNA i produktów PCR,

Termin składania ofert: do 07.08.2015 do godz. 11:00, 13.08.2015 do godz. 11:00 , 17.08.2015, do godz. 11:00

 
 

23.07.2015

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 lipca 2015 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/35/15

Przedmiot zamówienia: usługi w zakresie wsparcia technicznego dla systemu informatycznego pod nazwą CELAB

Termin składania ofert: do 03.08.2015 do godz. 11:00,


22.07.2015 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 22 lipca 2015 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/226/15

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 30.07.2015r. do godz. 11.00


22.07.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 22.07.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/230/15/1

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i biurowych do końca 2015 roku

Termin składania ofert: do 30.07.2015 r. do godz. 13:00


21.07.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 21.07.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/228/15

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 29.07.2015  do godz. 10:00

 

 
16.07.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 16.07.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/218/15

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na 5 zadań

Termin składania ofert: do 24.07.2015  do godz. 12:30

 

09.07.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 09.07.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/207/15

Przedmiot zamówienia: napełnianie butli będących własnością Wykonawcy i dostawa gazów specjalnych do PIWet-PIB w Puławach w okresie 24 m-cy 


08.07.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 08.07.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/204/15/1

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert: do 23.07.2015 r. do godz. 13.00


08.07.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 08.07.2015r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/198/15/1

Przedmiot zamówienia: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 20.07.2015 r. do godz. 13.00


22.06.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 22.06.2015r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/199/15/1

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: do 06.07.2015 r. do godz. 12.30


19.06.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 19.06.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/157/15

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów i odczynników do biologii molekularnej w 2015r. - postępowanie powtórzone

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: do 02.07.2015 r. do godz. 12.30


11.06.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 11.06.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/190/15/1

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 19.06.2015 r. do godz. 13.00


03.06.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 03.06.2015r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/103/15/1

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 12.06.2015 r. do godz. 12.30


02.06.2015r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 2 czerwca 2015
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/179/15

Przedmiot zamówienia: dostawa, wdrożenie i obsługa serwisowa systemu centralnego wydruku składającego się z urządzeń drukujących
i oprogramowania

                                 

Termin składania ofert: do 15.06.2015 r. 19.06.2015r. do godz. 13:00.


28.05.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 28.05.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/176/15

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych w 2015r. - postępowanie powtórzone

Termin składania ofert: do 08.06.2015 r. do godz. 13.00


28.05.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 28.05.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/152/15

Przedmiot zamówienia: wymiana stolarki okiennej w budynku pałacu w Swarzędzu

Termin składania ofert: do 12.06.2015 r. do godz. 12.00


26.05.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 26.05.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/170/15

Przedmiot zamówienia: usługa prywatnego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników PIWet-PIB w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do 03.06.2015 r. do godz. 13.00


19.05.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 19.05.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/137/15 

Przedmiot zamówienia: na dostawę, montaż i uruchomienie nowego urządzenia kompaktowego zastępującego wyeksploatowane urządzenie  Septron Line 60VL powiązanego ze  stacją uzdatniania wody produkcji  BWT

 

14.05.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 14.05.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/100/15

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

Termin składania ofert: do 01.06.2015 r. do godz. 12.30

Termin otwarcia ofert: do 01.06.2015 r. do godz. 13.00


04.05.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 04.05.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/97/15

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych w 2015r. - postępowanie powtórzone

Termin składania ofert: do 12.05.2015 r. do godz. 13.00


27.04.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 27.04.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/95/15

Przedmiot zamówienia: usługa prywatnego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników PIWet-PIB w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do 08.05.2015 r. do godz. 13.00 - termin zmieniony


17.04.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 17.04.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/110/15/1

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 28.04.2015 r. do godz. 13.00


16.04.2015r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 16 kwietnia 2015
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/33/15

Przedmiot zamówienia: dostawa, wdrożenie i obsługa serwisowa systemu centralnego wydruku składającego się z urządzeń drukujących
i oprogramowania

                                 

Termin składania ofert: do 27.04.2015r. do godz. 13:00.  06.05.2015 r. do godz. 13:00.OGŁOSZENIE Z DNIA 16 kwietnia  2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/105/15

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów pomocniczych do Instytutu w roku 2015

 

Termin składania ofert: do 24.04.2015 r , do godz. 13:00

 


1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

3. Oferta- załącznik nr 2

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3

5. Oświadczenie o braku podstaw  do wykluczenia - załącznik nr 4

6. Lista podmiotów - załącznik nr 5 .

7. Projekt umowy- załącznik nr 6.

8. Ogłoszenie o zamówieniu. 

9. Wyjaśnienia nr 1

 

14.04.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 14.04.2015r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/102/15/1

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 22.04.2015 r. do godz. 12.30


30.03.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 30.03.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/54/15

Przedmiot zamówienia: usługa rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych na potrzeby PIWet-PIB w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do 09.04.2015 r. do godz. 10.30


16.03.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 16.03.2015r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/86/15/1

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

 

UWAGA!!!

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 27.03.2015 r. do godz. 12.30


16.03.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 16.03.2015r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/67/15/1

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego

 

Termin składania ofert: do 24.03.2015 r. do godz. 12.30


06.03.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 06.03.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/73/15/1

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

 

Termin składania ofert: do 17.03.2015 r. do godz. 13.00


 02.03.2015

OGŁOSZENIE Z DNIA 02 marca  2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/64/15

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów pomocniczych do Instytutu w roku 2015

Termin składania ofert: do 09.03.2015 r , do godz. 13:00

 


1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1  zmodyfikowany

3. Oferta- załącznik nr 2

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3

5. Oświadczenie o braku podstaw  do wykluczenia - załącznik nr 4

6. Projekt umowy- załącznik nr 5 .

7. Lista podmiotów- załącznik nr 6

8. Ogłoszenie o zamówieniu. 

 
 

19.02.2015

13.02.2015 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 13 lutego 2015 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/50/15/1

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa zestawów diagnostycznych do PIWet-PIB w Puławach i Oddziału PIWet-PIB w Zduńskiej Woli w 2015 r. - postępowanie powtórzone.

Termin składania ofert: do 23.02.2015 r. do godz. 13.0005.02.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 05.02.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/48/15

Przedmiot zamówienia: synteza oligonukleotydów oraz sekwencjonowanie DNA i produktów PCR

Termin składania ofert: do 13.02.2015 do godz. 09:30


03.02.2015

29.01.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 29 stycznia 2015
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/34/15

Przedmiot zamówienia: dostawa i wdrożenie systemu antywirusowego wraz z aktualizacjami systemu przez okres 36 m-cy

                                 

Termin składania ofert: do 06.02.2015r. do godz. 11:00.


29.01.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 29stycznia 2015
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/530/14/1

 

Przedmiot zamówienia: sukcesywne świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

 

Termin składania ofert: do 11.02.2015 r. godz. 12:30.

UWAGA ZMIANA TERMINU: 17.02.2015 r., DO GODZ. 12:30


22.01.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 22 stycznia 2015
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/27/15

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek urządzeń wielofunkcyjnych

                                  w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015r.

Termin składania ofert: do 30.01.2015do godz. 11:00.


21.01.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 21.01.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/5/15

Przedmiot zamówienia: synteza oligonukleotydów oraz sekwencjonowanie DNA i produktów PCR

Termin składania ofert: do 30.01.2015 do godz. 12:00


 

20.01.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 20.01.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/15/15/1

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

 

Termin składania ofert: do 30.01.2015 r. do godz. 13.00


16.01.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 16.01.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/20/15/1

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 28.01.2015 r. do godz. 12.00 - termin zmieniony


 
15.01.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 15.01.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/524/14/1

Przedmiot zamówienia: obsługa cateringowa bankietu z okazji 70-lecia PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 26.01.2015 r. do godz. 12:30


15.01.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 15.01.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/5/15/1

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i biurowych w 2015 r. - postępowanie powtórzone.

Termin składania ofert: do 26.01.2015 r. do godz. 13:00


16.12.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 16.12.2014   r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/444/14

Przedmiot zamówienia: zawarcie umowy ramowej na realizację  usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych krajowych i zagranicznych dla PIWet-PIB przez okres 24 m-cy

Termin składania ofert: do 23.12.2014 r. do godz.10:30


10.12.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 10.12.2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/425/14

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego w roku 2015

Termin składania ofert: do 19.12.2014 r. do godz.12:30


08.12.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 08.12.2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/485/14/1

Przedmiot zamówienia: usługi kurierskie

Termin składania ofert: do 16.12.2014 r. do godz. 10.00

 

05.12.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 05.12.2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/512/14/1

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa pasz dla zwierząt w 2015 roku

Termin składania ofert: do 15.12.2014 r. do godz. 13.00


02.12.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 02.12.2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/509/14/1

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 15.12.2014 r. do godz. 10.00 - termin zmieniony

 

27.11.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 27 listopada 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/491/14

Przedmiot zamówienia: modernizacja systemu informatycznego pod nazwą CELAB oraz świadczenie asysty technicznej

Termin składania ofert: do 05.12.2014 do godz. 11:00,


20.11.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 20.11.2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/482/14/1

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 01.12.2014 r. do godz. 13.00


19.11.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 19.11.2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/447/14/1

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 01.12.2014 r. do godz. 13.00

UWAGA zmiana terminu: do 04.12.2014 r. do godz. 13.00


18.11.2014 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 18 listopada 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/448/14

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 27.11.2014r. do godz. 11.00


24.10.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 24 października  2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/420/14

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków czystości  do Instytutu w roku 2015

Termin składania ofert: do 04.11.2014   , do godz. 11:30  


1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 zmodyfikowany w dniu 04.11.2014

3. Oferta- załącznik nr 2

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3

5. Oświadczenie o braku podstaw  do wykluczenia - załącznik nr 4

6. Projekt umowy- załącznik nr 5 .

7. Lista podmiotów- załącznik nr 6

8. Ogłoszenie o zamówieniu. 

9. Informacja o zmianie terminu składania ofert.

10. Zmiana ogłoszenia

11.Wyjaśnienia  nr 1
12. Wyjaśnienia nr 2

 
 

23.10.2014 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 października 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/416/14/1

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa odczynników i zestawów do biologii molekularnej do PIWet-PIB w Puławach oraz Oddziału PIWet-PIB w Zduńskiej Woli w 2015 r.

Termin składania ofert: do 28.11.2014 r. do godz. 13.00


23.10.2014 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 października 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/413/14/1

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa zestawów diagnostycznych do PIWet-PIB w Puławach i Oddziału PIWet-PIB w Zduńskiej Woli w 2015 r.

Termin składania ofert: do 28.11.2014 r. do godz. 09.00


22.10.2014 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 22 października 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/411/14

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych w 2015r.

Termin składania ofert: do 27.11.2014r. do godz. 10.00  zmiana: do 08.12.2014r. do godz. 12.00


22.10.2014

22.10.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 22.10.2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/410/14

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa materiałów pomocniczych  w 2015 r.

Termin składania ofert: do 27.11.2014 r. do godz. 13:00 , zmiana terminu : 10.12.2014 do godz. 13:00


17.10.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 17.10.2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/414/14/1

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i biurowych w 2015 r.

Termin składania ofert: do 28.10.2014 r. do godz. 13:00


 
17.10.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 17.10.2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/417/14/1

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych do PIWet-PIB w Puławach oraz oddziału PIWet-PIB w Zduńskiej Woli w 2015 roku

Termin składania ofert: do 30.10.2014 r. do godz. 13:00


17.10.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 17.10.2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/421/14/1

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!

Nowy termin składania ofert: do 30.10.2014 r. do godz. 12:30


17.10.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 października  2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/418/14

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych, odzieży laboratoryjnej, materiałów aptecznych i innych do Instytutu w roku 2015

Termin składania ofert: do 27.10.2014  , do godz. 12:00 


1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia zmodyfikowany  - załącznik nr 1 (05.11.2014)

3. Oferta- załącznik nr 2

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3

5. Oświadczenie o braku podstaw  do wykluczenia - załącznik nr 4

6. Projekt umowy- załącznik nr 5 .

7. Ogłoszenie o zamówieniu. 

8. Informacja o zmianie terminu składania ofert

9. Zmiana ogłoszenia

10. Wyjaśnienia nr 1 i zmiana terminu składania ofert

11. Informacja o zmianie terminu - 05.11.2014

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 30.10.2014

14. Wyjaśnienia nr 2 z dn. 30.10.2014

15. Wyjasnienia nr 3 z dn. 04.11.2014

16. Zmiana ogłoszenia

17. wyjaśnienia nr 417.10.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 17 października  2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/424/14

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót remontowo- budowlanych pokrycia dachów nad częściami segmentów F, G, H - odcinki pomiędzy budynkiem wielopiętrowym a kondygnacja techniczną PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 31.10.2014  , do godz. 11:00 


1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Projekt umowy

3. Formularz oferty

4. Wykaz robót budowlanych

5. Wykaz osób

6. Opis przedmiotu zamówienia

7. Załącznik techniczny do opisu przedmiotu zamówienia

8. Przedmiar

9. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu.

10. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

11. Ogłoszenie o zamówieniu. 


10.10.2014 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 10 października 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/363/14

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 20.10.2014r. do godz. 11.00


07.10.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 7 października 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/390/14

Przedmiot zamówienia: usługi w zakresie wsparcia technicznego dla systemu CELAB

Termin składania ofert: do 16.10.2014 do godz. 11:00,


03.10.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 03.10.2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/369/14

Przedmiot zamówienia: świadczenie powszechnych usług pocztowych i usług kurierskich

Termin składania ofert: do 27.10.2014 r do godz. 10:00 (uwaga termin zmieniony)

 

30.09.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 30.09.2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/378/14

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 09.10.2014 r. do godz. 13:00


17.09.2014 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 września 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/372/14

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 26.09.2014r. do godz. 13.00


11.09.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 11września 2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/1361/14 

Przedmiot zamówienia: prenumerata czasopism zagranicznych w roku 2015 do biblioteki naukowej PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 22.09.2014 , do godz. 10:00 


10.09.2014 r.

09.09.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 09.09.2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/357/14

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 19.09.2014 r do godz. 13:00


05.09.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 05.09.2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/355/14

Przedmiot zamówienia: tankowanie paliw płynnych oraz dostawa paliw do agregatów prądotwórczych w okresie 24 miesięcy

Termin składania ofert: do 19.09.2014 r do godz. 11:00

 

21.08.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 21.08.2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/341/14/1

Przedmiot zamówienia: dostawa systemu do homogenizacji próbek do PIWet-PIB Puławy

Termin składania ofert: do 01.09.2014 r. do godz. 13:00


20.08.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 20.08.2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/308/14

Przedmiot zamówienia: tankowanie paliw płynnych oraz dostawa paliw do agregatów prądotwórczych w okresie 24 miesięcy

Termin składania ofert: do 03.09.2014 r do godz. 11:00


11.08.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 11 sierpnia 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/309/14/1

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych   do PIWet-PIB Puławy

Termin składania ofert: do 20.08.2014 r. do godz. 13:00 


25.07.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 25 lipca 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/289/14/1

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i biurowych do końca 2014 roku

Termin składania ofert: do 04.08.2014 r. do godz. 12:30 


16.07.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 16 lipca 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/242/14/1

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych   do PIWet-PIB Puławy

Termin składania ofert: do 25.07.2014 r. do godz. 13:00 


09.07.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 9 lipca 2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/180/14

Przedmiot zamówienia: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Termin składania ofert: do 18.07.2014 do godz. 11:30


08.07.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 08 lipca 2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/232/14

Przedmiot zamówienia: synteza oligonukleotydów oraz sekwencjonowanie DNA i produktów PCR

Termin składania ofert: do 21.07.2014 do godz. 12:30

UWAGA ! zmiana terminu składania ofert : 28.07.2014 do godz. 12:30

 

 
OGŁOSZENIE Z DNIA 27 czerwca 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/215/14/1

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet-PIB Puławy

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

Nowy termin składania ofert - do 08.07.2014 r. do godz. 13.00


26.06.2014 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 26 czerwca 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/211/14

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 04.07.2014r. do godz. 11.00 do 08.07.2014r. do godz. 14.00


18.06.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 18 czerwca 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/206/14/1

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych   do PIWet PIB Puławy

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

Nowy termin składania ofert - do 02.07.2014 r. do godz. 12.30


09.06.2014 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 9 czerwca 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/200/14

Przedmiot zamówienia: dostawa 2 szt. macierzy dyskowych

Termin składania ofert: do 17.06.2014 18.06.2014r. do godz. 11.00


29.05.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 29.05.2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/79/14

Przedmiot zamówienia: prywatne grupowe ubezpieczeniezdrowotne pracowników PIWet-PIB w Puławach w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do 06.06.2014 r do godz. 13:00

 


29.05.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 29 maja 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/159/14/1

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych   do PIWet PIB Puławy

Termin składania ofert - do 06.06.2014 r. do godz. 13.00


OGŁOSZENIE Z DNIA 23 maja 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/154/14/1

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet-PIB Puławy - postępowanie powtórzone

Termin składania ofert - do 30.05.2014 r. do godz. 13:00


OGŁOSZENIE Z DNIA 6 maja  2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/123/14/1

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 15.05.2014  do godz. 12:30


25.04.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 25.04.2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/118/14

Przedmiot zamówienia: prywatne grupowe ubezpieczeniezdrowotne pracowników PIWet-PIB w Puławach w okresie 12 miesięcy

 

Termin składania ofert: do 08.05.2014 r do godz. 13:00 (uwaga termin zmieniony)

 


 
OGŁOSZENIE Z DNIA 10 kwietnia  2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/96/14

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 23.04.2014  do godz. 10:30

 


08.04.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 8 kwietnia 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/97/14/1

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet PIB Puławy

Termin składania ofert - do 16.04.2014 r. do godz. 13:00


08.04.2014 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 8 kwietnia 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/52/14

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 18.04.2014 do godz. 11.00


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 marca 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/92/14

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w roku 2014 do PIWet-PIB - postępowanie powtórzone

Termin składania ofert: do 04.04.2014  do godz. 13:00 


27.03.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 15 stycznia 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/91/14/1

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet PIB Puławy

Termin składania ofert - do 04.04.2014 r. do godz. 13:00


20.03.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 20 marca 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/80/14/1

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa materiałów pomocniczych w 2014 roku - postępowanie powtórzone

 

Termin składania ofert - do 28.03.2014 r.


20.03.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 20  marca 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/50/14/1

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla PIWEt-PIB w Puławach oraz Oddziału PIWet-PIB w Zduńskiej Woli w okresie 48 miesięcy

 

Termin składania ofert - do 31.03.2014 r. do godz. 10.00 , termin zmieniony na: 02.04.2014 do godz. 10:0013.03.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 13 marca 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/53/14/1

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych   do PIWet PIB Puławy

Termin składania ofert - do 21.03.2014 r. do godz. 13.00


04.03.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 04.03.2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/47/14

Przedmiot zamówienia: usługa opieki medycznej dla pracowników PIWet-PIB w Puławach w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do 21.03.2014 r do godz. 11:00 - termin zmieniony

 

04.03.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 4 marca 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/43/14/1

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego– Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Termin składania ofert: do 18.03.2014 do godz. 13:00 - termin zmieniony


 
13.02.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 13 lutego 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/35/14/1

Przedmiot zamówienia: świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego– Państwowego Instytutu Badawczego - Oddziałów PIWet-PIB w Zduńskiej Woli i Bydgoszczy

Termin składania ofert: do 24.02.2014 do godz. 12:30,


12.02.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 12 lutego 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 5.186.000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/29/14

Przedmiot zamówienia: roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji do inaktywacji wirusa pryszczycy w Zduńskiej Woli

Termin składania ofert: do 06.03.2014 do godz. 12:00 - termin zmieniony

 
 
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 06 lutego 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/28/14/1

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników i zestawów do biologii molekularnej laboratoryjnych 2014 roku do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego oraz oddziału PIWet-PIB - Zakładzie Pryszczycy w Zduńskiej Woli - postępowanie powtórzone

Termin składania ofert: do 17.02.2014  do godz. 10:00

 
 

06.02.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 6 lutego 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/30/14

Przedmiot zamówienia:  usługa przeglądu i pomiaru rozkładu temperatur w zamrażarkach niskotemperaturowych,  przeglądu oraz sprawdzania (pomiaru rozkładu temperatur) w łaźniach wodnych, przeglądu i walidacji obrotów w wirówkach, przeglądu i konserwacji mikroskopów, przeglądu oraz sprawdzania (pomiar rozkładu temperatur) w termocyklerach

Termin składania ofert - do 17.02.2014 r, do godz. 13:00

 

05.02.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 5 lutego 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/26/14/1

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych   do PIWet PIB Puławy

Termin składania ofert - do 17.02.2014 r. do godz. 12.30


 
04.02.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 4 lutego 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/27/14/1

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet PIB Puławy

Termin składania ofert - do 14.02.2014 r.


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 stycznia 2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/25/14/1

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa zestawów diagnostycznych w 2014 roku - postepowanie powtórzone 

Termin składania ofert: do 11.02.2014, do godz. 12:30 

______________________________________________________________________________


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 stycznia 2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/17/14

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych w roku 2014 do PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 07.03.2014, do godz. 13:00 

 

28.01.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 28.01.2014  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/22/14

Przedmiot zamówienia: zakup energii elektrycznej dla potrzeb PIWet-PIB Zakład Pryszczycy z Zduńskiej Woli w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do 06.03.2014 r do godz. 11:00

 

24.01.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 15 stycznia 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/23/14/1

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa materiałów pomocniczych w 2014 roku

Termin składania ofert - do 14.02.2014 r.


21.01.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 21 stycznia   r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/20/14

Przedmiot zamówienia: przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej na realizację usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych dla pracowników PIWet-PIB w roku 2014

Termin składania ofert: do 03.02.104  do godz. 11:30

 

15.01.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 15 stycznia 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/9/14/1

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet PIB Puławy

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! 

Termin składania ofert - do 29.01.2014 r.


03.01.2014
OGŁOSZENIE Z DNIA 3 stycznia 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/2/14

Przedmiot zamówienia: zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych dostarczonych przez PIWet-PIB i pochodzących z terenu PIWet-PIB w okresie 24 miesięcy

Termin składania ofert: do 13.01.2014 do godz. 12:30

 

 
02.01.2014

OGŁOSZENIE Z DNIA 2 stycznia 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/27391/3164/13

Przedmiot zamówienia: dostawa pasz dla zwierząt w 2014r. - postępowanie powtórzone

Termin składania ofert: do 10.01.2014 do godz. 10:00