Zamówienia do 130 000zł

 


Zamówienia do 130 000zł


09.04.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na zakup odczynników laboratoryjnych wg kat. Indical Bioscience

Znak postępowania: DZ-23/105/21    

Termin składania ofert: 12.04.2021 r. godz. 10:00      

 


 

19.03.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na   wykonanie odwiertów w mogilniku PIWet-PIB wraz poborem próbek  

Znak postępowania: DZ-220/47/21    

Termin składania ofert: 25.03.2021 r. godz. 10:00      

16.03.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie dla Instytutu w okresie 24 m-cy usługi polegającej na doradztwie prawnym z zakresu prawa pracy 

Znak postępowania: DZ-220/33/21    

Termin składania ofert: 22.03.2021 r. godz. 10:00     

 


11.03.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie kontroli okresowej budynków PIWet-PIB

Znak postępowania: DZ-220/39/21    

Termin składania ofert: 16.03.2021 r. godz. 11:00     


11.03.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na przegląd chromatografu cieczowego

Znak postępowania: DZ-220/59/21    

Termin składania ofert: 15.03.2021 r. godz. 11:00     


04.03.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę ciśnieniowego mineralizatora mikrofalowego

Znak postępowania: DZ-220/51/21    

Termin składania ofert: 08.03.2021 r. godz. 11:00    


 

01.03.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie obsługi serwisowej systemu e-klient do końca roku 2021 -postępowanie nr 2 

znak sprawy DZ-220/43/21 

Termin składania ofert: 04.03.2021 1  r. godz. 13:00   

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami 

Nie złożona została żadna oferta. 

 


29.01.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na przegląd automatyki i BMS systemu podczyszczalni ścieków

Znak postępowania: DZ-220/19/21    

Termin składania ofert: 05.02.2021 r. godz. 14:00   


 

29.01.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie  usługi polegającej na przeglądzie i walidacji obrotów w wirówkach oraz przeglądu i sprawdzania (pomiar rozkładu temperatur) w termocyklerach w roku 2021 

Termin składania ofert: 03.02.2021   r. godz. 15:00   

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami 

Wybór ofert 

 

 


 

20.01.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie  usługi polegającej na pełnieniu obowiązków inspektora ochrony radiologicznej w okresie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy 

znak sprawy DZ-220/8/21 

Termin składania ofert: 26.01.2021  r. godz. 09:00 

 

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami 

Informacja o unieważnieniu postepowania 

 


 

07.01.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie obsługi serwisowej systemu e-klient do końca roku 2021 

znak sprawy DZ-23/1/21 

Termin składania ofert: 14.01.2021  r. godz. 13:00 

 

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami 

Nie złożona została żadna oferta.