Inne tryby

Inne tryby

 

  Na tej stronie znajdziecie Państwo ogłoszenia dotyczące udzielania zamówień publicznych w trybie innym niż przetarg nieograniczony.


OGŁOSZENIE Z DNIA 13.04.2021  r.

O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa środków dezynfekcyjnych 
Znak sprawy DZ-23/88/21  

Ogłoszenie o wyniku postępowania OGŁOSZENIE Z DNIA 16.09.2020  r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa zestawu diagnostycznego 
Znak sprawy DZ-2501/205/20 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

 OGŁOSZENIE Z DNIA 14.09.2020  r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa odczynników laboratoryjnych
Znak sprawy DZ-2501/190/20 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 10.09.2020  r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa zestawu diagnostycznego 
Znak sprawy DZ-2501/84/19 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE Z DNIA 02.06.2020  r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa środków dezynfekcyjnych
Znak sprawy DZ-2501/95/20 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 02.06.2020  r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. IZS Brescia
Znak sprawy DZ-2501/97/20 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 13.05.2020  r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa zestawu diagnostycznego Nespora caninum Antibody Test Kit cELISA 
Znak sprawy DZ-2501/104/20 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

OGŁOSZENIE Z DNIA 08.05.2020  r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa środków dezynfekcyjnych Virkon
Znak sprawy DZ-2501/96/20 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE Z DNIA 07.05.2020  r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa zestawu diagnostycznego  Pourquier Bovine Leucosis
Znak sprawy DZ-2501/103/20 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania 

OGŁOSZENIE Z DNIA 18.03.2020  r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa zestawu diagnostycznego 
Znak sprawy DZ-2501/76/20 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 28.02.2020  r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa zestawu diagnostycznego 
Znak sprawy DZ-2501/54/20 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 25.11.2019  r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa zestawów virotype ASFV PCR Kit 
Znak sprawy DZ-2501/276/19 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
OGŁOSZENIE Z DNIA 15.11.2019 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa zestawów diagnostycznych 
Znak sprawy DZ-2501/254/19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE Z DNIA 29.10.2019  r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa zestawów virotype ASFV PCR Kit 
Znak sprawy DZ-2501/241/19 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 20.09.2019 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. IZS Brescia
Znak sprawy DZ-2501/26/19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 20.09.2019 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa odczynnika laboratoryjnego wg kat. Soleil Sarl
Znak sprawy DZ-2501/185/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 20.09.2019 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa materiałów pomocniczych
Znak sprawy DZ-2501/191/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE Z DNIA 20.09.2019 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa odczynnika laboratoryjnego
Znak sprawy DZ-2501/210/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 20.09.2019 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa zestawów diagnostycznych 
Znak sprawy DZ-2501/8/19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 20.09.2019 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. Bionote
Znak sprawy DZ-2501/67/19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOGŁOSZENIE Z DNIA 20.09.2019 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. Idexx
Znak sprawy DZ-2501/76/19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 19.09.2019 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. Idexx
Znak sprawy DZ-2501/198/19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 09.09.2019 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Qiagen
Znak sprawy DZ-2501/169/19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 09.09.2019 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. OptiGene
Znak sprawy DZ-2501/186/19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 06.09.2019 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa zestawu diagnostycznego wg kat. Charm Sciences
Znak sprawy DZ-2501/173/19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 06.09.2019 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Imogena
Znak sprawy DZ-2501/172/19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 30.08.2019  2019 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Bio-Rad 
Znak sprawy DZ-2501/182/19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE Z DNIA 16 maja 2019 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Tetracore
Znak sprawy DZ-2501/114/19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 08 maja 2019r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa matreiałów pomocniczych wg katalogu Spectro-lab
Znak sprawy DZ-2501/106/19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 21 marca 2019r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Syngen
Znak sprawy DZ-2501/58/19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 grudnia 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Qiagen
Znak sprawy DZ-2501/310/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 listopada  2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa materiałów pomocniczych z podziałem na 3 zadania
Znak sprawy DZ-2501/301/18 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 OGŁOSZENIE Z DNIA 23 listopada 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych oznaczonych kodem 18 02 02 w okresie 36 miesięcy w przypadkach przestoju własnej spalarni
Znak sprawy DZ-2501/271/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 OGŁOSZENIE Z DNIA 24 października 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Roche
Znak sprawy DZ-2501/338/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 października 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa odczynnika laboratoryjnego Ingenazim PPA compac
Znak sprawy DZ-2501/176/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 października 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa sekwenatota wraz z zestawem startowym
Znak sprawy DZ-2501/170/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 października 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa odczynnika laboratoryjnego Ingenazim PPA compac
Znak sprawy DZ-2501/168/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 października 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa sekwenatota wraz z zestawem startowym
Znak sprawy DZ-2501/124/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 12 października 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa odczynnika laboratoryjnego Okatest
Znak sprawy DZ-2501/117/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
OGŁOSZENIE Z DNIA 3 października 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. IZS Brescia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 października 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa odczynnika laboratoryjnego Okatest

Znak sprawy DZ-2501/104/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 października 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa odczynnika laboratoryjnego Antigen PRRS Ab ELISA

Znak sprawy DZ-2501/81/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
OGŁOSZENIE Z DNIA 3 października 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa odczynnika laboratoryjnego Charm Rosa

Znak sprawy DZ-2501/57/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 października 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa odczynnika laboratoryjnego Ingenazim

Znak sprawy DZ-2501/43/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 września 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa zestawów diagnostycznych do diagnostyki Influenza A oraz Ornithobacterium rhinotracheale

Znak sprawy DZ-2501/232/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 OGŁOSZENIE Z DNIA 30 sierpnia 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia:  Dostawa odczynnika laboratoryjnego PHAGOTEST

Znak sprawy DZ-2501/29/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
OGŁOSZENIE Z DNIA 27 sierpnia 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. Imogena

Znak sprawy DZ-2501/167/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 sierpnia 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Qiagen

Znak sprawy DZ-2501/215/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 27 sierpnia 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. R-biopharm

Znak sprawy DZ-2501/131/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


OGŁOSZENIE Z DNIA 17  sierpnia 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: zakup licencji na użytkowanie biotestu Calux na lata 2018 - 2021 

Znak sprawy 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 OGŁOSZENIE Z DNIA 12 lipca 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Wymiana filtrów na filtry świecowe na instalacjach odpowietrzających w budynku Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli 

Znak sprawy DZ-2501/66/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 GŁOSZENIE  O DIALOGU TECHNICZNYM Z DNIA 28.06.2018  r.

 

Przedmiot zamówienia oraz cel prowadzenia dialogu: ocena przydatności urządzeń do potrzeb pracy w laboratorium i parametrów pomieszczenia laboratoryjnego oraz ustalenie minimalnych  wymagań dla urządzenia (wiskozymetru), które PIWet-PIB zamierza kupić w późniejszym postępowaniu

Znak sprawy DZ-2501/174/18 

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 10.07.2018  o godz. 15:00

Ogłoszenie o dialogu technicznym 

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 15 czerwca2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa końcówek wg katalogu Brand

Znak sprawy DZ-2501/149/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmiana ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia

 

 
OGŁOSZENIE Z DNIA 30 maja 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa testu FMDV

Znak sprawy DZ-2501/65/18


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 maja 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Znak sprawy DZ-2501/334/17


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 maja 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy DZ-2501/313/17


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 maja 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy DZ-2501/285/17


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 kwietnia 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy DZ-2501/266/17


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 kwietnia 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy DZ-2501/256/17


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 kwietnia 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy DZ-2501/251/17


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 kwietnia 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy DZ-2501/236/17


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 kwietnia 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów diagnostycznych

Znak sprawy DZ-2501/119/18

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 06 kwietnia 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów pomocniczych

Znak sprawy DZ-2501/108/18

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 9  marca 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów pomocniczych i zestawów diagnostycznych

Znak sprawy DZ-2501/75/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 5 marca 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy DZ-2501/67/18


OGŁOSZENIE Z DNIA 21 lutego 2018 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy DZ-2501/61/18


GŁOSZENIE  O DIALOGU TECHNICZNYM Z DNIA 23.11. 2017 r.

 

Przedmiot zamówienia oraz cel prowadzenia dialogu: pozyskanie informacji w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oraz siwz w zakresie usług telekomunikacyjnych komórkowych

Znak sprawy DZ-2501/318/17 

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 29.11.2017 o godz. 15:00

Ogłoszenie o dialogu technicznym 

 

 
GŁOSZENIE  O DIALOGU TECHNICZNYM Z DNIA 07.11. 2017 r.

 

Przedmiot zamówienia oraz cel prowadzenia dialogu: pozyskanie informacji w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oraz siwz w zakresie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych oraz komórkowych

Znak sprawy DZ-2501/303/17 

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 15.11.2017 o godz. 15:00

Ogłoszenie o dialogu technicznym 

 


 

GŁOSZENIE Z DNIA 23 października  2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg katalogu VWR

Znak sprawy DZ-2501/284/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
GŁOSZENIE Z DNIA 16 października  2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów pomocniczych wg katalogu Copan

Znak sprawy DZ-2501/278/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


GŁOSZENIE Z DNIA 9 października  2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów diagnostycznych wg katalogu Brescia

Znak sprawy DZ-2501/269/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaGŁOSZENIE Z DNIA 28 września 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów diagnostycznych

Znak sprawy DZ-2501/240/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 


GŁOSZENIE Z DNIA 27 września 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa mieszaniny 32 pestycydów

Znak sprawy DZ-2501/259/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
OGŁOSZENIE Z DNIA 19 września 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów pomocniczych wg kat. MBP

Znak sprawy DZ-2501/247/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 września 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych z podziałem na zadania

Znak sprawy DZ-2501/241/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 sierpnia 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. OXOID

Znak sprawy DZ-2501/221/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 25  lipca 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych z podziałem na zadania

Znak sprawy DZ-2501/206/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 lipca 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Znak sprawy DZ-2501/204/17


OGŁOSZENIE Z DNIA 11 lipca 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. ROCHE

Znak sprawy DZ-2501/192/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 11 lipca 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania

Znak sprawy DZ-2501/191/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 lipca 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy DZ-2501/190/17


OGŁOSZENIE Z DNIA 6 lipca 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy DZ-2501/189/17


OGŁOSZENIE Z DNIA 5 lipca 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy DZ-2501/173/17


OGŁOSZENIE Z DNIA 4 lipca 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy DZ-2501/188/17


OGŁOSZENIE Z DNIA 3 lipca 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na części

Znak sprawy DZ-2501/145/17


OGŁOSZENIE Z DNIA 21 czerwca 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. QIAGEN

Znak sprawy DZ-2501/178/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 czerwca 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych z podziałem na części

Znak sprawy DZ-2501/154/17


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 czerwca 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy DZ-2501/149/17


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 maja 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy DZ-2501/148/17


OGŁOSZENIE Z DNIA 24 maja 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa narzędzi chirurgicznych

Znak sprawy DZ-2501/151/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
OGŁOSZENIE Z DNIA 19 maja 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na 2 zadania

Znak sprawy DZ-2501/85/17


OGŁOSZENIE Z DNIA 17 maja 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. IZS BRESCIA

Znak sprawy DZ-2501/142/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 maja 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. CISA-INIA

Znak sprawy DZ-2501/104/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 maja 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. POURQUIER

Znak sprawy DZ-2501/99/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 maja 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. GERBION

Znak sprawy DZ-2501/98/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 maja 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. QIAGEN

Znak sprawy DZ-2501/97/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 11 maja 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. SYNGEN

Znak sprawy DZ-2501/96/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 maja 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. TETRACORE

Znak sprawy DZ-2501/93/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 kwietnia 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów pomocniczych wg katalogu Thermo Scientific

Znak sprawy DZ-2501/118/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE Z DNIA 26 kwietnia 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów pomocniczych z podziałem na 3 zadania

Znak sprawy DZ-2501/115/17 .

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

 OGŁOSZENIE Z DNIA 14 kwietnia 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Miltenyi Biotech

Znak sprawy DZ-2501/113/17.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 14 kwietnia 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Trek Diagnostics

Znak sprawy DZ-2501/84/17.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 11 KWIETNIA 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa probówek i krioprobówek w roku 2017  do Instytutu

Znak sprawy DZ-2501/90/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOGŁOSZENIE Z DNIA 10 KWIETNIA 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych (probówek 0,2 ml) wg kat. Thermo Scientific do PIWet-PIB w Puławach.

Znak sprawy DZ-2501/106/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 07 KWIETNIA 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa akcesoriów (Strip Tubes and Caps) wg kat. Qiagen do PIWet-PIB w Puławach.

Znak sprawy DZ-2501/107/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 MARCA 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych (probówek 0,2 ml) wg kat. Thermo Scientific do PIWet-PIB w Puławach.

Znak sprawy DZ-2501/95/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 MARCA 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa akcesoriów (Strip Tubes and Caps) wg kat. Qiagen do PIWet-PIB w Puławach.

Znak sprawy DZ-2501/93/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 22 MARCA 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych (pincet i nożyczek) wg kat. Zalimp do PIWet-PIB w Puławach.

Znak sprawy DZ-2501/65/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 17 MARCA 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. BIONOTE/Vet Expert

Znak sprawy DZ-2501/74/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 16 marca 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Bio-Rad

Znak sprawy DZ-2501/61/17.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 16 marca 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Oxoid

Znak sprawy DZ-2501/53/17.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 08 MARCA 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych (probówek) wg kat. Mettler-Toledo do PIWet-PIB w Puławach.

Znak sprawy DZ-2501/66/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 01 MARCA 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa elektrody do pomiaru PH ścieków wg kat. Mettler-Toledo do oddziału PIWet-PIB Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli.

Znak sprawy DZ-2501/63/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 22 LUTEGO 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa filtru QGARDTLO1 wg kat. Millipore w ilości 2 sztuk do PIWet-PIB w Puławach

Znak sprawy DZ-2501/54/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 17 LUTEGO 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa 200 szt. Ez bakteriologicznych sterylnych miękkich z oczkiem 10ul pakowanych po 10szt. prod. Copan o nr kat. 179CS10

Znak sprawy DZ-2501/446/16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 17 LUTEGO 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 op. zestawu diagnostycznego Pig PRL Prolactin ELISA Kit (Sandwich ELISA) prod. LifeSPan Biosciences o nr kat. LS-F15333

Znak sprawy DZ-2501/445/16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 16 LUTEGO 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa 25 op. odczynnika Bulion MHB + LHB wg kat. TREK Diagnostics

Znak sprawy DZ-2501/441/16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 LUTEGO 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa 2 op. Swab DNA Prep (100) wg kat. A&A Biotechnology

Znak sprawy DZ-2501/32/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 STYCZNIA 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa pirometru Food Pro wg kat. Fluke wraz ze świadectwem wzorcowania do PIWet-PIB w Puławach.

Znak sprawy DZ-2501/433/16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 STYCZNIA 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa testów Charm ROSA i Charm QUAD wg kat. Charm Sciences w łącznej ilości 2 opakowań do PIWet-PIB w Puławach.

Znak sprawy DZ-2501/19/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 STYCZNIA 2017 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa do PIWet-PIB w Puławach odczynnika laboratoryjnego LOABeads AffiAmino 10% wg kat. Lab on a Bead AB.

Znak sprawy DZ-2501/417/16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa do PIWet-PIB w Puławach termometrów alarmowych, farmaceutycznych i elektronicznych z podziałem na zadania.

Znak sprawy DZ-2501/387/16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. IZSLER do PIWet-PIB Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli

Znak sprawy DZ-2501/324/16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 GRUDNIA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu diagnostycznego VHSV Ag ELISA, OP/96 TESTS ( firma: Test-Line Czechy nr kat.: VHS096)

Znak sprawy DZ-2501/397/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 GRUDNIA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. TestLine

Znak sprawy DZ-2501/394/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 GRUDNIA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa 9 op. zestawów Virotype ASFV PCR Kit (96) prod. QIAGEN o nr kat. 281905

Znak sprawy DZ-2501/406/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 GRUDNIA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych z podziałem na 11 części.

Znak sprawy DZ-2501/415/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa odczynnika laboratoryjnego Isothermal Mastermix wg kat. OptiGene do PIWet-PIB w Puławach.

Znak sprawy DZ-2501/407/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa do PIWet-PIB w Puławach probówek MicroAmp wg kat. Applied Biosystems w łącznej ilości 45 opakowań.

Znak sprawy DZ-2501/405/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 LISTOPADA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa do PIWet-PIB w Puławach odczynników wg kat. Molecular BioProducts, probówek wg kat. Applied Biosystems oraz materiałów pomocniczych wg kat. Steriking, MBP, Copan i Micronic z podziałem na zadania.

Znak sprawy DZ-2501/396/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 LISTOPADA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa szkła laboratoryjnego w postaci bagietek w łącznej ilości 10 sztuk do PIWet-PIB w Puławach.

Znak sprawy DZ-2501/366/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 LISTOPADA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa do PIWet-PIB w Puławach materiałów pomocniczych: torebek i rękawów do sterylizacji.

Znak sprawy DZ-2501/389/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 17 LISTOPADA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa 1 zestawu wzorców promieniotwórczych do LSC wg kat. Perkin Elmer

Znak sprawy DZ-2501/367/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 15 LISTOPADA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Applied Biosystems do PIWet-PIB w Puławach.

Znak sprawy DZ-2501/372/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. LSI do PIWet-PIB w Puławach.

Znak sprawy DZ-2501/346/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa 10 zestawów diagnostycznych Ingenazim PPA compac wg kat. INGENASA

Znak sprawy DZ-2501/359/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa Borrelia burgdorferii PCR Kit wg kat. GeneProof

Znak sprawy DZ-2501/358/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Mycoplasma Experience

Znak sprawy DZ-2501/357/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg katalogu Qiagen, Roche oraz Bionovo

Znak sprawy DZ-2501/347/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa 20 op. metanol Picograde wg kat. LGC Standards

Znak sprawy DZ-2501/356/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów diagnostycznych PIRBRIGHT

Znak sprawy DZ-2501/354/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników do biologii molekularnej QIAGEN i materiałów pomocniczych  Applied Biosystems

Znak sprawy DZ-2501/336/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. United Quantum Factory do PIWet-PIB w Puławach.

Znak sprawy DZ-2501/318/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


 OGŁOSZENIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Poch i Roche oraz materiałów pomocniczych wg kat. Roth.

Znak sprawy DZ-2501/338/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


 OGŁOSZENIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Applied Biosystems oraz wg kat. MBP.

Znak sprawy DZ-2501/330/16.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


 OGŁOSZENIE Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Jednorazowa dostawa oleju do pompy próżniowej wg katalogu AB SCIEX

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


 OGŁOSZENIE Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników wg katalogu Roche Diagnostics

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa 3 op. zestawów Virotype CSFV RT-PCR Kit (96) prod. QIAGEN o nr kat. 281805

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. LSI

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. DAKO

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa 60 zestawów EFB Test Kit wg kat. Vita Europe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 zestawów liquid phase blocking ELISA kits for FMDV antibody detection for serotypes O, A, C, Asia 1 prod. BDSL Irvine (Pirbright) o nr kat. R5109

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 zestawów po 5 sztuk rejestratorów Transport Logger prod. ICU Scandinavia o nr kat. FU002

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa termomiksera z wyposażeniem 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa młynka laboratoryjnego 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów diagnostycznych Ingenasa   

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Zmiana o ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia 


 OGŁOSZENIE Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych z podziałem na 3 zadania: Qiagen,Roth oraz Applied Biosystems  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa homogenizatora tkanek 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 SIERPNIA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa pirometru prod. Fluke

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 5 SIERPNIA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników wg kat. PROMEGA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 LIPCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu diagnostycznego ID Newcastle Disease Indirect wg kat. ID.VET

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 5 LIPCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa części automatycznego podajnika ICP-MS - 2 szt.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 1 LIPCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: Dostawa 20 zestawów Ingenazim PPA compac wg kat. Ingenasa.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 CZERWCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa 10 op. odczynnika EUCAMP 2 wg kat. Trek Diagnostics

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 24 CZERWCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa 5 op. wzorców wody 0,01 % wg kat. MERCK

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 24 CZERWCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa termometru LAB-EL z sondą i oprogramowaniem

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 24 CZERWCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynnika Bruker Bacterial Test Standard - 1 op.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 24 CZERWCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa adaptera na okragłodenne szklane probówki wirówkowe wg kat. SIGMA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 23 CZERWCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. THERMO SCIENTIFIC

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 23CZERWCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. AB SCIEX (części zużywalne do spektrometru mas)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 22 CZERWCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa termometru elektronicznego wg kat. LAB-EL

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 22 CZERWCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. ATCC

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 CZERWCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa 4 szt. termometrów z czujnikiem zewnętrznym wraz ze świadectwami wzorcowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 24 MAJA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat.  Vita Europe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 2 MAJA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych INVITROGEN

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 KWIETNIA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynnika iQ SYBR Green Supermix wg kat. Bio-Rad

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa 4 op. surowicy referencyjnej ANSES Laboratoire

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. Sigma-Aldrich - 5 op. siarczanu sodu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 KWIETNIA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynnika GeneProof Borrelia burgdorferii PCR Kit

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 4 KWIETNIA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. PROMEGA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 4 KWIETNIA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa 50 szt. pudełek styropianowych STYROMAX lub równoważnych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 4 KWIETNIA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa 5 szt. płytek AviPro Plate do różnicowania szczepów szczepionkowych Salmonella od szczepów dzikich wg kat. Lohmann Animal Health

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 1 KWIETNIA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa szkła laboratoryjnego wg kat. SciLabware lub równoważnego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 MARCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa 10 szt. nożyczek chirurgicznych obustronnych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 MARCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. VMRD

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 MARCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników do biologii molekularnej wg kat. PROMEGA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 MARCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. DAKO

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 MARCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników do biologii molekularnej wg kat. PROMEGA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 MARCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych PROMEGA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 MARCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych PROMEGA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 4 MARCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. DAKO

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 4 MARCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników i zestawów do biologii molekularnej PROMEGA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 4 MARCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych FOSS

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 4 MARCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynnika QIAGEN PCR Cloning Kit

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 3 MARCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa 30 op. strzykawek Becton Dickinson

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 3 MARCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego AnimaLab

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 2 MARCA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawu diagnostycznego IDEXX

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 16 LUTEGO 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa AFB Diagnostic Kit (Vita Europe) - 100 szt.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LUTEGO 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa agaru VRBG wg kat. Bio-Rad

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 STYCZNIA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. IZS BRESCIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 STYCZNIA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. ATCC

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 STYCZNIA 2016r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. TETRACORE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 30  GRUDNIA 2015r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów laboratoryjnych wg kat. Eppendorf, Roth, Micronic oraz odczynników laboratoryjnych wg kat. Roche, BioWhittaker, ID Vet

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 30  GRUDNIA 2015r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów zużywalnych wg katalogu Bio-Rad

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 24 GRUDNIA 2015r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa Qiamp DNA Mini Kit

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 GRUDNIA 2015r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa dysków komputerowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 17 LISTOPADA 2015r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa 20 zestawów EFB Test Kit (Vita Europe)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 17 LISTOPADA 2015r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. BIONOTE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 LISTOPADA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa testu Ridascreen chloramfenikol - 1 op..

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


 OGŁOSZENIE Z DNIA 12 LISTOPADA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynnika do wykonania pożywki Clostridium perfringens - dosing heads prod. Trekk.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 LISTOPADA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. ICU Scandinavia

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 04 listopada 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa testu Elisa wg katalogu Idexx

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


 OGŁOSZENIE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników do biologii molekularnej oraz materiałów pomocniczych z podziałem na 3 zadania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa antygenów MS, MG i MM do SPA wraz z certyfikatem kontroli jakości serii

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa wytrząsarki z platformą o ruchu pionowym z wyposażeniem w raki na probówki 50, 15 i 2 ml

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa surowic z Instytutu w Pirbright

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


OGŁOSZENIE Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa komory suszenia ze szkła akrylowego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Merck

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. Biomedica

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. Becton Dickinson

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa zbiornika do przechowywania próbek w ciekłym azocie wraz z wyposażeniem

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa termometrów elektronicznych z czujnikiem zewnętrznym i świadectwem wzorcowania w 3 punktach pomiarowych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa surowic i antygenów Coxiella Burnetti

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Eppendorf

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Brescia

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. LGC Standards (NMI Australia).

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa testów do wykrywania bakterii boreliozy

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. BioWhittaker

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Medlab

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Kimble Chase

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa wzorców dr Ehrenstofer, Sigma, Fluka

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Trek Diagnostic Syst

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Cirad

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. Brescia

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa wytrząsarki liniowej z możliwością regulacji

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa płytek do różnicowania szczepów szczepionkowych Salmonella od szczepów dzikich (AviPro Plate)

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. SIGMA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. Bioline

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. TS Pierce

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. KAPA Biosystems

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników i materiałów pomocniczych z podziałem na 2 zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa kolumny chromatograficznej wg kat. Grace

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa szkła laboratoryjnego wg kat. SIGMA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. InvitroGen

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. PerkinElmer

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa termometru elektronicznego wg kat. Lab-El

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. MBP

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 26 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa napędu blenderów wraz z pojemnikami

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 26 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: zakup zestawów do izolacji materiału genetycznego w kierunku afrykańskiego pomoru świń

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów do badań diagnostycznych w kierunku pryszczycy

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa kompresorów polowych do badania włośni

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa surowicy i antygenu wg kat. Siemens

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa wzorców chemicznych wg kat. Alfarma

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Sartorius

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Tetracore

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa antygenów do SPA wg kat. Soleil Sarl

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. Bio-Rad

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. Bio-Rad

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa pepsyny

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa surowicy

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawu diagnostycznego Elisa do diagnostyki BSE metodą Western Blot

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa fiolek do liofilizacji

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. Bio-Rad

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. AOCS i wg kat. LGC

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 18 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa testu 4Sensor wg kat. Noack

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 18 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. NEW ENGLAND BIOLABS

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 18 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych do szybkiej diagnostyki zgnilca europejskiego i zgnilca amerykańskiego

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 18 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynnika wg kat. Kucharczyk

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 18 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa surowicy wg kat. Immunolab

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 17 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. LSI i Qiagen

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 17 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa surowic wg kat. Charles river

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 17 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa chlorku kadmu 109

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 13 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. Vita Europe

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 13 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. Royal Tropical Institute

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 13 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. TS Pierce

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 13 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników z podziałem na zadania

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 13 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników z podziałem na zadania

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 13 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. SIGMA-ALDRICH

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. NEW ENGLAND BIOLABS

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. MEDLAB

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 11 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. JT BAKER

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Trek Diagnostic Systems

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 SIERPNIA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. CISA-INIA Hiszpania

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 LIPCA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Novazym

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 LIPCA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Applied Biosystems

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 LIPCA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. Bio-Rad

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 LIPCA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników oraz zestawów z podziałem na zadania

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 LIPCA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Agilent

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 LIPCA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. PerkinElmer

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 23 lipca 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa Antygenu Brucella abortus do OKAP

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 CZERWCA 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
 

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa środków czystości  do końca 2015 r.


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 czerwca 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Agilent Technologies

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 5 czerwca 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. IZS Brescia

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 5 czerwca 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. Synbiotic

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 1 czerwca 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Sigma-Aldrich

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 maja 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Agilent

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 maja 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Promega

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 24 marca 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Bio-Rad

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 marca 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa rejestratorów temperatury ESCORT

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 marca 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych (końcówek do pipet) wg kat. MBP

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 17 marca 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. ROCHE

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 23 lutego 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych (końcówek do pipet) wg kat. Thermo Scientific

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 23 lutego 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych (probówek i krioprobówek) wg kat. Applied Biosystems

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 2 lutego 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Applied Biosystems

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 2 lutego 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników i materiałów pomocniczych z podziałem na zadania

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 stycznia 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. ZALIMP

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 stycznia 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Beckman Coulter

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 stycznia 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. ANCHEM

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 stycznia 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Sigma-Aldrich

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 stycznia 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. IDEXX

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 stycznia 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa kołysek laboratoryjnych wg kat. BIONOVO

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 stycznia 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. ROCHE

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 stycznia 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. ATCC

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 stycznia 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. WATERBORNE

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 stycznia 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. IDEXX

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 stycznia 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. ATCC

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 stycznia 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawu do elektroforezy wg kat. Bio-Rad

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 stycznia 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Applied Biosystems

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 stycznia 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. ABD Serotec

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 stycznia 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Sigma-Aldrich

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 stycznia 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Roche

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 5 stycznia 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Waterborne

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 5 stycznia 2015 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Tetracore

Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 grudnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. SIGMA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 grudnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. AGAR

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 grudnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na 2 zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 grudnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na 2 zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 grudnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Virion/Serion

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 grudnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. BIONOTE

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 grudnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Lohmann Animal Health

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 grudnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. KAPA Biosystems

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 grudnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa szkła laboratoryjnego z podziałem na 2 zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 grudnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa części electron multipier replacement horm 5973 series wg kat. Agilent

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 grudnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. European Collection of Cell Cultures

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 22 grudnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. IAEA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 grudnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 grudnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. LABART

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 grudnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 grudnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. NUSCANA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 grudnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. SYLAB

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 grudnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Glen Mills

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 grudnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 grudnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa narzędzi chirurgicznych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 2 grudnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 listopada 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. SIGMA oraz GIBCO


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 listopada 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. NIST


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 listopada 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Invitrogen


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 listopada 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Mikrogen Diagnostik


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 listopada 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. SSI


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 listopada 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania


OGŁOSZENIE Z DNIA 17 listopada 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych z podziałem na zadania


OGŁOSZENIE Z DNIA 17 listopada 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. QIAGEN i INGENASA


OGŁOSZENIE Z DNIA 17 listopada 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. INGENASA


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 października 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. BIOMEDA


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 października 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. QIAGEN


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w trybie zamówienia z wolnej ręki
  z dn. 09.102.014

Przedmiot zamówienia: dostawa testów diagnostycznych wg katalogu LGC Standards 

 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w trybie zamówienia z wolnej ręki
  z dn. 09.102.014

Przedmiot zamówienia: dostawa testów diagnostycznych wg katalogu Ingenasa


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 października 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa suplementu RPF wg kat. Bio-Rad


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 października 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. SIGMA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 października 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. IDEXX

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 października 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych oraz odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 23 września 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg katalogu Equimed

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 18 września 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. ROCHE

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 18 września 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. PAA i Sigma-Aldrich

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 18września 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu laboratoryjnego wg kat. ULTRA-VIOL

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 17 września 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. MWE

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 17 września 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. Virion/Serion

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 17 września 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. FERMENTAS

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 17 września 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. BioWhittaker

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 16 września 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. QIAGEN

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 września 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. Wako


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 września 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa szczepu wzorcowego wg kat. ATCC


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 września 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. LGC Standards


OGŁOSZENIE Z DNIA 5 września 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Nuscana
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 4 września 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Bio-Rad
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 28 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania 
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: zamówienie dodatkowe - wymiana pokrycia dachu
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg katalogu ID VET
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 22 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Glen Mills
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 21 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. MEDLAB
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 21 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg katalogu USDA Aphis
Ogłoszenie 


OGŁOSZENIE Z DNIA 21 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg katalogu Waterra Pumps Limite
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników i materiałów pomocniczych z podziałem na zadania
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu laboratoryjnego wg kat. OMC ENVAG
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. STATENS SERUM INSTITUTE
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. BIOTAG
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. GENORE
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. dr Ehrenstofer
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 13 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Fermentas
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 13 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. EURx
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych z podziałem na zadania
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 6 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. QIAGEN
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 4 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
 

Przedmiot zamówienia: dostawa środków czystości

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 1 z dnia 04.08.2014 r.

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 2 z dnia 06.08.2014 r.


OGŁOSZENIE Z DNIA 4 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa testów diagnostycznych z podziałem na zadania
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 4 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg katalogu T.E Kucharczyk
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 1 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. IDEXX
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 1 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. ROCHE


Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 01 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg katalogu Allflex

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 01 sierpnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg katalogu Hornik

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. IDEXX

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. IAEA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. AGILENT

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa szkła laboratoryjnego wg kat. MEGAN

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa wyposażenia pomiarowego LAB-EL

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Boule Medical AB

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Kucharczyk

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 28 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. LMG

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 28 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów i odczynników z podziałem na zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 28 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów wg kat. METTLER-TOLEDO

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów wg kat. THERMO SCIENTIFIC

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. GRAMER

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 24 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów wg kat. WARING

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 24 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 24 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych z podziałem na zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 23 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. CHROMACOL

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 17 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. ROCHE

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 16 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. ALFARMA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 16 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. AGILENT

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 15 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg katalogu Tetracore


OGŁOSZENIE Z DNIA 15 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa szczepu bakteryjnego Clostridium botulinum


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 lipca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa testów Q-Fever


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 czerwca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dystrybucja energii elektrycznej dla punktu odbioru zlokalizowanego w Zduńskiej Woli

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 6 czerwca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa Selectrasorb Bulk C8 (Octyl) endcapped; op./ 100g; wg katalogu: UCT


OGŁOSZENIE Z DNIA 6 czerwca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. ZALIMP

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 3 czerwca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych z podziałem na zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 3 czerwca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. TREK DIAGNOSTIC

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 3 czerwca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. INVITROGEN

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 3 czerwca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. FERMENTAS

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 3 czerwca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. SIGMA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 3 czerwca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. ATCC

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 3 czerwca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. BIONOTE

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 3 czerwca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 3 czerwca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa testu mycoplasma hypopneumoniae


OGŁOSZENIE Z DNIA 2 czerwca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. EQUIMED

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 2 czerwca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa testu IDT Salmonella Test


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg katalogu Vita Europe


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa termometru elektronicznego LB-522TX i usługa wzorcowania


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. QIAGEN

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. THERMO SCIENTIFIC

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. ZALIMP

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. MERCK

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. EUROSTANDARD

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa łaźni olejowej ONE7


OGŁOSZENIE Z DNIA 22 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej wg kat. QIAGEN

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 22 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Argus Chemicals

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 15 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. ZALIMP

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 13 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 13 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. ZALIMP

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 13 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. MERAZET

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. IDALIA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Labart

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Schleicher-Schuel

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. SYLAB

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Swann Morton

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. METTLER-TOLEDO

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. ZALIMP

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa wózka wielofunkcyjnego

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. ROCHE

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 maja 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. J & K Scientific

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 kwietnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 23 kwietnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 22 kwietnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. WARING

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 22 kwietnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. ROCHE

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 18 kwietnia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. PIERCE

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 31 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynnika Ciprofloxacin Hydrochloride


OGŁOSZENIE Z DNIA 28 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. CISA-INIA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 24 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników IAH Pirbright


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej wg kat. AGILENT

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. SIGMA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. SVANOVA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. AGILENT

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. INGENASA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat BIORBYT

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa środków dezynfekcyjnych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat BIONOTE

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat SIGMA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat EURx

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat SYNBIOTICS

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat Life Diagnostics INC

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat ATCC

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat MEDLAB

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat QIAGEN

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat PERKINELMER

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat SIGMA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat Virion/Serion

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat ATCC

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat POCH

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat SIGMA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat APPLIED BIOSYSTEMS

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat LIFE TECHNOLOGIES

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat AGAR

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych z podziałem na zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 6 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. USDA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 6 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. DAKO

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 6 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. QIAGEN

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 6 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. IDEXX

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 6 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. ERBA LACHEMA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 6 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat MEDLAB

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 6 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 6 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat EQUIMED

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 6 marca 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. IDEXX

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 13 lutego 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Trek Diagnostics

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 13 lutego 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. SIGMA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 13 lutego 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. SIGMA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 11 lutego 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. INGENASA


Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 11 lutego 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. FERMENTAS

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 11 lutego 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. QIAGEN

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 lutego 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa kombinezonów ochronnych wg kat. PREWENTA

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 lutego 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. TEST-LINE Czechy

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 6 lutego 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat. ADIAGENE

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 6 lutego 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 28 stycznia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg. kat. Dr Ehrenstofer lub równoważne

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 28 stycznia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg. kat. LGC lub równoważne

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 13 stycznia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa jaj SPF

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 stycznia 2014 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 grudnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury laboratoryjnej wg kat. AGILENT

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 grudnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. INVITROGEN

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 grudnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. OXOID

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 grudnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 24 grudnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych OIE Hiszpania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 24 grudnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 grudnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa Bile Esculin Azide Agar oraz sodium azide


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 grudnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat Sigma Aldrich

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 11 grudnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów diagnostycznych wg kat Svanova

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 11 grudnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów diagnostycznych wg kat IZS Brescia

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 11 grudnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat Waterborne

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 11 grudnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat Roche

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 11 grudnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat Bio-Rad

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 11 grudnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat Epicentre Biotechnol

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 grudnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów pomocniczych wg kat MICRONIC

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 5 grudnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat Optigene

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 5 grudnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat OXOID

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 5 grudnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów pomocniczych wg kat Montair Andersen

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

 

Przedmiot zamówienia: dostawa artykułów elektrycznych

Informacja o unieważnieniu nr 1 z dn. 04.12.2013r.


OGŁOSZENIE Z DNIA 2 grudnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego wg kat OMC ENVAG

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa n-heksanu Picograde oraz toluenu Picograde


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa testów BIOPRO w kierunku wścieklizny


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na 3 zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na 2 zadania

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 28 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego wg kat Bio-Rad

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 28 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów pomocniczych wg kat AB Sciex lub równoważne

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 28 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów pomocniczych wg kat Thermo Scientific

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 28 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa płynu do dezynfekcji wg kat Lab Vet

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 22 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg. kat Qiagen lub równoważne

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg. kat Invitrogen lub równoważne

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg. kat Qiagen lub równoważne

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych zad. 1 wg. kat bioMerieux, zad. 2 wg. kat. Sigma-Aldrich lub równoważne

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 18 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. QIAGEN

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 18 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Siemens 

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 18 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów pomocniczych wg kat Biosan - Termoblok TDB-120 - szt. 1

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 15 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg. kat. Dr Ehrenstofer lub równoważne.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 15 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg. kat. Optigene lub równoważne.

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 13 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa Dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych wg. kat. zad. 1 - PolPlastic, zad. 2 - Bio-Rad, zad. 3 - Minimix/Inters lub równoważne.

Ogłoszenie


 OGŁOSZENIE Z DNIA 13 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjne -homogenizatora

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 7 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Mikrogen Diagnostik

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 05 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg katalogu Idexx lub równoważne

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 04 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg katalogu Agar lub równoważne

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 04 listopada 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów pomocniczych zad. 1 - wg. kat. Roth, zad. 2 - wg. kat. Bio-Rad, zad. 3 - wg. kat. Zalimp lub równoważne.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 października 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg katalogu POLGEN

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 października 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg katalogu Siemens Healthcare

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 października 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg katalogu Roche

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 października 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg katalogu Epicentre Biotechnol


OGŁOSZENIE Z DNIA 24  października 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: zakup energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji dla punktu odbioru w taryfie B24 na okres 3 miesięcy od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej OGŁOSZENIE Z DNIA 23  października 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA

 

Przedmiot zamówienia: leasing operacyjny oraz ubezpieczenie fabrycznie  nowego samochodu, znak sprawy DZ-2501/20380/2356/13

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE Z DNIA 21 października 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg katalogu BioChek lub równoważne

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 21 października 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg katalogu Difco lub równoważne

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 2 października 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg katalogu OMNI International

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 2 października 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

 

Przedmiot zamówienia: dostawa środków czystości

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 2


OGŁOSZENIE Z DNIA 1 października 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg katalogu ID.Vet

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 1 października 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów wg katalogu PRIONICS

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 26 września 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg katalogu Waterborne

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 26 września 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg katalogu Heipha

Ogłoszenie

Zmiana ogłoszeniaOGŁOSZENIE Z DNIA 19 września 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg katalogu Qiagen

Ogłoszenie


GŁOSZENIE Z DNIA 19 września 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg katalogu Glenn Mils

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 19 września 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg katalogu SYLAB

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 września 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg katalogu Culture Collections

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 września 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa szczepów referencyjnych wg katalogu ATCC

Ogłoszenie


 OGŁOSZENIE Z DNIA 11 września 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa Glanders complement fixation test


OGŁOSZENIE Z DNIA 11 września 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa testu MONO-Yr 50


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 września 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa wypełnienia do kolumny Sepra C8


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 września 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: Zamówienie dodatkowe na roboty budowlane do umowy nr DZ-2501/8630/1317/13 z dnia 16.05.2013 r. na wykonanie wymiany więźby dachowej i pokrycia dachowego wraz z towarzyszącymi obróbkami blacharskimi budynku oficyny w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym w Swarzędzu, ul. Poznańska 35.

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 września 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa testu 3M Tecra Staph Enterotoxins VIA


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 września 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa amalgamatora


OGŁOSZENIE Z DNIA 9 września 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa antygenu MG do SPA


OGŁOSZENIE Z DNIA 2 września 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat QIAGEN

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 sierpnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych IZSLER Brescia


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 sierpnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat PAA Laboratories GmbH

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 30 sierpnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat ID-VET

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 28 sierpnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych AB SCIEX

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 sierpnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych Svanova

Ogłoszenie


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 26 sierpnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych wg kat CISA-INIA

Ogłoszenie


 OGŁOSZENIE Z DNIA 22 sierpnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa bulionu firmy Trek Diagnostics

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 21 sierpnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


 OGŁOSZENIE Z DNIA13 sierpnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: naprawa spektrometru mas API 4000


OGŁOSZENIE Z DNIA 2 sierpnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 29 lipca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg. katalogu Serotec

Ogłoszenie


 OGŁOSZENIE Z DNIA 29 lipca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg. katalogu Supelco

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 22 lipca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg. katalogu Agilent

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 22 lipca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg. katalogu Optigen

Ogłoszenie


 OGŁOSZENIE Z DNIA 19 lipca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg. katalogu Dr Ehrenstofer

OgłoszenieOGŁOSZENIE Z DNIA 16 lipca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. IZS Brescia

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOGŁOSZENIE Z DNIA 15 lipca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. AB Sciex

Ogłoszenie

 


 08.07.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 8 lipca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej - urządzenia do zagęszczania w strumieniu ciekłego azotu wraz z wyposażeniem.


29.05.2013

 OGŁOSZENIE Z DNIA 29 maja 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa MS SQL


05.07.2013

 OGŁOSZENIE Z DNIA 5 lipca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa Fetal Bovine Serum FBS Superior, 500 ml wg katalogu firmy: BIOCHROM AG, nr kat.: S0613


05.07.2013

 OGŁOSZENIE Z DNIA 5 lipca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa stanozololu


 05.07.2013

 OGŁOSZENIE Z DNIA 5 lipca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa surowic referencyjnych Pirbright


 04.07.2013

 OGŁOSZENIE Z DNIA 4 lipca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników USDA Aphis


OGŁOSZENIE Z DNIA 02 lipca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla punktu odbioru w taryfie B24 na okres 3 m-cy

Ogłoszenie


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 01 lipca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Wattera Pumps Limit

Ogłoszenie


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 01 lipca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. Svanova

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 czerwca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. IAH Pirbright

Ogłoszenie 

OGŁOSZENIE Z DNIA 12 czerwca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Merck

OgłoszenieOGŁOSZENIE Z DNIA 07 czerwca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa wzorców wg kat. Nuscana

Ogłoszenie

 


OGŁOSZENIE Z DNIA 28 maja 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. Invitrogen

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 maja 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. BioSystems

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 27 maja 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. Waterborne

OgłoszenieOGŁOSZENIE Z DNIA 24 maja 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg kat. ATCC

OgłoszenieOGŁOSZENIE Z DNIA 23 maja 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa gumek mocujących Glenn Mills

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 22 maja 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 14 maja 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych IDEXX

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 14 maja 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych Miltenyi Biotech

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 14 maja 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych BRAND

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 14 maja 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 14 maja 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 14 maja 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 kwietnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 kwietnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

OgłoszenieOGŁOSZENIE Z DNIA 22 kwietnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 22 kwietnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 18 kwietnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie
OGŁOSZENIE Z DNIA 16 kwietnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla punktu odbioru w taryfie B24 w okresie 3 miesięcy

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 kwietnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników ATCC

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 kwietnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników Miltenyi Biotech

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 kwietnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników Invitrogen

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 12 kwietnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników IDEXX

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 11 kwietnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników Qiagen

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 11 kwietnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Ogłoszenie


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 11 kwietnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 kwietnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


08.04.2013

 OGŁOSZENIE Z DNIA 8 kwietnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa krążków antybiotykowych i podłoży agarowych


08.04.2013

 OGŁOSZENIE Z DNIA 8 kwietnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa końcówek do pipet i enzymów restrykcyjnych


OGŁOSZENIE Z DNIA 8 kwietnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników i materiałów pomocniczych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 2 kwietnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników Miltenyi Biotech

OgłoszenieOGŁOSZENIE Z DNIA 2 kwietnia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Ogłoszenie

 


OGŁOSZENIE Z DNIA 22 marca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa testów diagnostycznych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 21 marca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników i materiałów pomocniczych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 11 marca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa testów diagnostycznych

OgłoszenieOGŁOSZENIE Z DNIA 7 marca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 5 marca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa surowic referencyjnych wg kat ID VET

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE Z DNIA 4 marca 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


27.02.2013

 OGŁOSZENIE Z DNIA 27 lutego 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawu diagnostycznego wg kat IZS Brescia


25.02.2013

 OGŁOSZENIE Z DNIA 25 lutego 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynnika PhastGel IEF


21.02.2013

 OGŁOSZENIE Z DNIA 21 lutego 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów Becton Dickinson

Ogłoszenie


 08.02.2013

 OGŁOSZENIE Z DNIA 8 lutego 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


08.02.2013

 OGŁOSZENIE Z DNIA 8 lutego 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa lampy bakteriobójczej Ultra-Viol

Ogłoszenie


07.02.2013

 OGŁOSZENIE Z DNIA 7 lutego 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych

Ogłoszenie


04.02.2013

 OGŁOSZENIE Z DNIA 04 lutego 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

 

Przedmiot zamówienia: dostawa artykułów elektrycznych w 2013 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

31.01.2013

 OGŁOSZENIE Z DNIA 31 stycznia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


 

28.01.2013

 OGŁOSZENIE Z DNIA 28 stycznia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

 

Przedmiot zamówienia: dostawa środków czystości w 2013 r.


02.01.2013

 OGŁOSZENIE Z DNIA 02 stycznia 2013 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


19.12.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 19 grudnia 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych firmy IDEXX

Ogłoszenie


19.12.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 19 grudnia 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


 

17.12.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 17 grudnia 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych

Ogłoszenie


 

17.12.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 17 grudnia 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych

Ogłoszenie


 

11.12.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 11 grudnia 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


11.12.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 11 grudnia 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych


Ogłoszenie


27.11.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 27 listopada 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych firmy AB Sciex


Ogłoszenie


21.11.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 21 listopada 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych firmy SGE Analytical Science


Ogłoszenie


 15.11.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 15listopada 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa standardów firmy Accustandard

Ogłoszenie


13.11.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 13 listopada 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa testu LIVE/DEAD


05.11.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 05 listopada 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa testu Ingenasa


 05.11.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 05 listopada 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych

Ogłoszenie


30.10.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 30 października 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych

Ogłoszenie


30.10.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 30 października 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


26.10.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 26 października 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


24.10.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 24 października 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa surowic i antygenu wg katalogu X-OvO


23.10.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 23 października 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynnika FastPrep - Lysing Matrix D Tubes (100x2ml)


19.10.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 19 października 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


16.10.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 16 października 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


09.10.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 09 października 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych

Ogłoszenie


08.10.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 08 października 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Ogłoszenie


 05.10.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 5 października 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa filtrów membranowych Whatman


05.10.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 05 października 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: zakup licencji biotestu Calux Bioassay Cell oraz związanej z nim technologii

na okres 3 lat

Ogłoszenie


04.10.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 04 października 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa wzorców

Ogłoszenie


03.10.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 03 października 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa testów diagnostycznych (testów do gatunkowej identyfikacji mięsa)

Ogłoszenie


02.10.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 02 października 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


28.09.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 28 września 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


24.09.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 24 września 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: naprawa systemu próżni chromatografu cieczowego z detektorem mas


 23.08.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 23 sierpnia 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


14.08.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 14 sierpnia 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych (pożywek)

Ogłoszenie


14.08.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 14 sierpnia 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 Przedmiot zamówienia: dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Ogłoszenie


 08.08.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 08 sierpnia 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 Przedmiot zamówienia: dostawa antybiotyków

Ogłoszenie


08.08.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 08 sierpnia 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników do biologii molekularnej

Ogłoszenie


 02.08.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 02 sierpnia 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników promega

Ogłoszenie


01.08.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 01 sierpnia 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników do biologii molekularnej

Ogłoszenie


 31.07.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 31 lipca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa malt extract

Ogłoszenie


 27.07.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 27 lipca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych Idexx

Ogłoszenie

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


24.07.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 24 lipca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych

Ogłoszenie

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


23.07.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 lipca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych - testów

Ogłoszenie


18.07.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 18 lipca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


18.07.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 18 lipca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


17.07.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 17lipca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


 16.07.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 16 lipca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


10.07.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 10 lipca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych

Ogłoszenie


 09.07.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 09 lipca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


 09.07.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 09 lipca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Ogłoszenie


 06.07.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 06 lipca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


 06.07.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 06 lipca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


 06.07.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 06 lipca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


 06.07.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 06 lipca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


 06.07.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 06 lipca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Ogłoszenie


05.07.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


 04.07.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 04 lipca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


04.07.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 04 lipca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych

Ogłoszenie


 03.07.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 29 czerwca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Ogłoszenie


 29.06.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 28 czerwca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Ogłoszenie


 26.06.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 26 czerwca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Ogłoszenie


 26.06.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 26 czerwca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie


 21.06.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 21 czerwca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych


21.06.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 21 czerwca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych


 21.06.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 21 czerwca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych

 


 19.06.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 19 czerwca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników Witega


13.06.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 13 czerwca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych -  końcówki do aparatu do izolacji RNA


  08.06.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 8 czerwca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa MS 1.1


 06.06.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 6 czerwca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 

Przedmiot zamówienia: sprzęt komputerowy

Termin udzielenia zamówienia: 22.12.2011 r.


 18.05.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 18 maja 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników Roche diagnostic

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


17.05.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 maja 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa odczynnikówLSi

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 10.05.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 10 maja 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 10.05.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 10 maja 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 30.04.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 kwietnia 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 26.04.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 26 kwietnia 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników

18.04.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 18 kwietnia 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników (pożywek)

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  16.04.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 16 kwietnia 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa wzorców

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 16.04.2012

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 16 kwietnia 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników do biologii molekularnej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 12.04.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 12 kwietnia 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


12.04.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 12 kwietnia 2012 r.

 O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 W TRYBIE zakupu z wolnej ręki

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


10.04.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 10 kwietnia 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 06.04.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 06 kwietnia 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa szczotek WUSP

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 05.04.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 kwietnia 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawaBorrelia burgdiferi PCR kit

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


05.04.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 kwietnia 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


02.04.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 02 kwietnia 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa monotayl 50 kit

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 23.03.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 marca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa cattletype Milk Prep kit 03-102/50

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 23.03.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 marca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawaswine interferon gamma

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 22.03.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 22 marca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa histaminy w  makreli

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 21.03.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 14 marca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 

Przedmiot zamówienia: dostawa kolumienek do ekstrakcji SPE.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


21.03.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 14 marca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


19.03.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 19 marca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 

Przedmiot zamówienia: dostawa trypsyny

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 19.03.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 19 marca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników CC pro

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


16.03.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 16 marca 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 

Przedmiot zamówienia: dostawa testu Elisa PigMap

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


 23.02.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 luty 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 

Przedmiot zamówienia: dostawa chicken negative control

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 21.02.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 21 luty 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 

Przedmiot zamówienia: dostawa VIROTYPE CSFV

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 21.02.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 21 luty 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa antygen MG

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 21.02.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 21 luty 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zakupu z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa biotage Affinilute, kolumn Agilent

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


14.02.2012

 OGŁOSZENIE Z DNIA 14 lutego 2012 r.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

 

Przedmiot zamówienia: przedłużenie i rozszerzenie licencji na oprogramowanie antywirusowe


 13.02.2012

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 13 luty 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zapytania o cenę
 
Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa środków czystości w 2012 roku

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 13.02.2012

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 13 luty 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników LSI

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 13.02.2012

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 13 luty 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników Oxoid

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 10.02.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 10 luty 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa transport logger

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 09.02.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 09 luty 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa IgG+IgM

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 09.02.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 03 luty 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zapytania o cenę
 
Przedmiot zamówienia: dostawa tonerów

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 03.02.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 03 luty 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa Biological Indicator Geobacillus.....

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 03.02.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 03 luty 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa botulinum Antitoxin Equine Type A,B,C,d, E, F, G

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 02.02.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 02 luty 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa CFT PPCB 1000 serums

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 30.01.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 stycznia 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników dr Ehrenstofer

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 25.01.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 25 stycznia 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa Bond Elut C18

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


 23.01.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 stycznia 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa ID Screen APP Screening Indirect

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 23.01.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 stycznia 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa anti-Mouse IgG peroxidase

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 23.01.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 stycznia 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa sulphamandelate supplement

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 03.01.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 03 stycznia 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa nożyczek chirurgicznych

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 03.01.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 03 stycznia 2012 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa swine IL-4, Swine interferon gamma

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 28.12.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 28 grudnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa ochra test

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 22.12.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 22 grudnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa Ingezim TGE

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 27.12.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 27 grudnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zapytania o cenę
Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek materiałów papierniczych

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


21.12.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 21 grudnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników Antigenix

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 19.12.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 19 grudnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa probówek Micronic

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 15.12.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 15 grudnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników BD

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 14.12.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 14 grudnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia: dostawa probówek BD falcon

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 14.12.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 14 grudnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia:dostawa filtrów strzykawkowych oraz kolumienek Strata

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 09.12.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 09 grudnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia:dostawa serva gel TG-4-20%

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


09.12.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 09 grudnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia:usługa sekwencjonowania 960 reakcji

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 06.12.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 06 grudnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia:dostawa magnezu siarczan 7-hydrat czda

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


01.12.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 01 grudnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia:dostawa AmpliTaq Gold DNA

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 24.11.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 24 listopada 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia:dostawa odczynnika Cirad

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 21.11.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 21 listopada 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE zamówienia z wolnej ręki
 
Przedmiot zamówienia:dostawa odczynnika Norland Optical Adhesive 65

09.11.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 09 listopada 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
 
Przedmiot zamówienia:dostawa materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


09.11.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 09 listopada 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ REKI
Przedmiot zamówienia: ZAKUP MINOTROLU 16

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


02.11.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 02 listopada 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
 
Przedmiot zamówienia: badanie sprawozdania finansowego Piwet PIB za rok 2011

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


28.10.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 28 października 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa porcine Alpha 1 AG plate

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 26.10.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 26 października 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników Statens serum

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


26.10.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 26 października 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa testów Life Diagnostic

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 24.10.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 24 października 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa szczepów ATCC

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 20.10.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 20 października 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników Waterborne

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 19.10.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 19 października 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa Monotayl 50

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

19.10.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 19 października 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa BIG DYE XTERMINATOR KIT

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 17.10.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 października 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa termometrów elektronicznych z czujnikiem zewnętrznym, ze świadectwem wzorcowania

11.10.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 11 października  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa wkładek do fiolek

11.10.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 11 października  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa API 20E
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

07.10.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 7 października  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa standardów i materiałów ekspolatacyjnych  prod. Fluka i Supelco

07.10.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 7 października  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
 
Przedmiot zamówienia: dostawa środków czystości

07.10.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 7 października  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa przeciwciał prod. Sigma Aldrich

28.09.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 28 września 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa Elisa Bovine brucellosis milk screening

28.09.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 28 września 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa probówek typ eppendorf

 28.09.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 28 września 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa Septa 96 well

26.09.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 26 września 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa prosiąt Danish Landrace

26.09.2011

 
OGŁOSZENIE Z DNIA 26 września 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa kitu Virotype CSFV

26.09.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 26 września 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa POP-7


21.09.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 21 września 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa części do chromatografu Agilent

21.09.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 21 września 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa probówek i statywów Micronic

20.09.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 20 września  2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa GF-filter

Termin udzielenia zamówienia: 20.09.2011 r.


19.09.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 19 września 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa Formacidal D

16.09.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 16 września 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa 4 op. QIAamp DNA Mini Kit (250)

15.09.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 15 września 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa systemu do dokumentacji żeli

15.09.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 15 września 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa Taq DNA polymerase, recombinant 500 units

13.09.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 13 września 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników do analizatora CHIRON

13.09.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 13 września 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: zakup MG test kit

 08.09.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 9 września 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: zakup ART 10

08.09.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 8 września 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: usługi w zakresie pomocy technicznej dla systemu CELAB

06.09.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 06 września 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia :zakup testów BIO-X
 

                                                                                                                                             01.09.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 01 września 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia : zakup materiałów pomocniczych

 31.08.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 31 sierpnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia :zakup MicroAmp Fast Reaction Tubes

 30.08.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 30 sierpnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia :zakup probówek BD falcon 5 ml

 25.08.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 25 sierpnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIEZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia :zakup odczunników wg katalogu Virion

 24.08.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 24 sierpnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
Przedmiot zamówienia :świadczenie usług pralniczych

 24.08.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 24 sierpnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia :dostawa Svanovir BVDV-Ab

 17.08.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 17 sierpnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia :dostawaTRUE RSV

 16.08.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 16 sierpnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia :dostawaCY3, CY5

 11.08.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 11 sierpnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia :dostawa tłuszczu zwierzęcego

 11.08.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 11 sierpnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia :dostawa Swine interferon-Gamma

 09.08.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 09 sierpnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia :dostawa płytek do hodowli tk.

 09.08.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 09 sierpnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia :dostawa protein Desalting Spin Columns

 08.08.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 08 sierpnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia :dostawa Aqua Glo G/C

 05.08.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 05 sierpnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia :dostawa Dynal l10, Live/Dead viability/Cytotoxicity

 05.08.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 05 sierpnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia : dostawatetracycline d-6
 


 02.08.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 02 sierpnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia : dostawa rejestratora temperatury z dwoma sondami zewnętrznymi
 

 02.0 8.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 02 sierpnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia : dostawa Mast toxoplasma latex test Toxoreagent kit
 

 21.07.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 21lipca  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia : dostawa komór laminarnych prod. Biosan
 

 18.07.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 08 lipca  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia : dostawa LightCycler Taqman
 

 11.07.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 11 lipca  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
Przedmiot zamówienia : dostawa  materiałów dezynfekcyjnych oraz środków czystości, znak sprawy DG-2501/13416/1460/11
Termin składania ofert: 11.07.2011, do godz. 12:00
 

 13.07.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 13 lipca  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia : dostawa  zestawów diagnostycznych prod. Cirad
 

 08.07.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 08 lipca  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia : dostawa  zestawu CFX96 Real-time PCR
 

 07.07.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 07 lipca  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia : dostawa badd botulinum toxin threat detection kit
 

07.07.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 07 lipca  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia : dostawaprzeciwciał kozich przeciwko Renibacterium salmoninarum
 

 06.07.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 06 lipca  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia : dostawa pudełek tekturowych powlekanych folią
 

 04.07.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 04 lipca  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia : dostawa filtra HEPA
 

 09.06.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 09  czerwca  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
Przedmiot zamówienia : dostawa akcesoriów komputerowych
 

 15.06.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 15  czerwca  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia : dostawa pulmotest Mycoplasma bovis
 

 15.06.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 15  czerwca  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia : dostawa  linbro liquisystem
 

 13.06.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 13  czerwca  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia : dostawa  płytekdo oznaczania antybiotykooporności
 

 10.06.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 10 czerwca  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia : dostawa materiałów pomocniczych Glen mills
 

 

Termin udzielenia zamówienia - 10.06.2011


 09.06.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 09 czerwca  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia : dostawa Monotayl 50

 

Termin udzielenia zamówienia - 09.06.2011


 08.06.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 08 czerwca  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia : dostawa materiałów pomocniczych Glen mills
 

 

Termin udzielenia zamówienia - 08.06.2011


27.05.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 27 maja 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
Przedmiot zamówienia: dostawa testów LSI

13.05.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 13 kwietnia  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
Przedmiot zamówienia : dostawa FACS Shoutdown, FACS Clean
 

 

Termin udzielenia zamówienia - 13.05.2011 r.


12.05.2011
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI
DORADZTWA PERSONALNEGO  PRZY OCENIE KANDYDATÓW
NA STANOWISKO DYREKTORA PIWET-PIB W PUŁAWACH
 
 

 

Terminskladania ofert - 20.05.2011 r. godz. 11.00.


 11.05.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 11kwietnia  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa Adiavet Myco AV

 

Termin udzielenia zamówienia: 11.05.2011


11.05.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 11kwietnia  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa kolumienek C18

 

Termin udzielenia zamówienia: 11.05.2011


 29.04.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 29 kwietnia  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa surowic

 

Termin udzielenia zamówienia: 29.04.2011


 26.04.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 26 kwietnia  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa Serelisa BLV Ab mono Blocking

 

Termin udzielenia zamówienia: 26.04.2011

 


 21.04.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 21 kwietnia  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa enviroscreen sterylna gąbka

 

Termin udzielenia zamówienia: 21.04.2011

 


 21.04.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 21 kwietnia  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa toluenu

 

Termin udzielenia zamówienia: 21.04.2011

 


OGŁOSZENIE Z DNIA 20  kwietnia  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa uchwytu do preparatu do TEM

 

Termin udzielenia zamówienia: 20.04.2011

 


 
OGŁOSZENIE Z DNIA20  kwietnia  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów Primacheck

 

Termin udzielenia zamówienia: 20.04.2011

 


 19.04.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA  19 kwietnia  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa surowicy Pseudomonas mallei do OWD

 

Termin udzielenia zamówienia: 19.04.2011


 
OGŁOSZENIE Z DNIA 19  kwietnia  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów BIO-X

 

Termin udzielenia zamówienia: 19.04.2011

 


 
OGŁOSZENIE Z DNIA 18  kwietnia  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa surowicy HM

 

Termin udzielenia zamówienia: 18.04.2011

 


 18.04.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 18  kwietnia  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów Cirad

 

Termin udzielenia zamówienia: 18.04.2011

 


 15.04.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 15  kwietnia  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa carbopacku

 

Termin udzielenia zamówienia: 15.04.2011

 


 15.04.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 15  kwietnia  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych

 

Termin udzielenia zamówienia: 15.04.2011

 


15.04.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 15  kwietnia  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa płytek firmy Norland

 

Termin udzielenia zamówienia: 15.04.2011

 


 11.04.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA  11 kwietnia  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa SPRZĘTU CHŁODNICZEGO

 

Termin udzielenia zamówienia: 11.04.2011

 


 08.04.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA  08 kwietnia  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa produktów Dynal oraz Invitrogen

 

Termin udzielenia zamówienia: 11.04.2011

 


 
OGŁOSZENIE Z DNIA  04 kwietnia  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa środków czystości

Termin składania ofert: 16.03.2011


01.04.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA  01 kwietnia  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa wzorców

 

Termin udzielenia zamówienia: 01.04.2011

 


 01.04.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA  01 kwietnia  2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa Envirocheck

 

Termin udzielenia zamówienia: 01.04.2011

 


 01.04.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 01 kwietnia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa AGAR RPMI

Termin udzielenia zamówienia: 01.04.2011

 


29.03.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 29 marca 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa ID screen APP Screening Indirect

Termin udzielenia zamówienia: 29.03.2011

 


 29.03.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 29 marca 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa dczynników laboratoryjnych

Termin udzielenia zamówienia: 29.03.2011

 


 29.03.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 29 marca 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa płytektypu kontakt

 

Termin udzielenia zamówienia: 29.03.2011

 


 28.03.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 28 marca 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa koniugatu

 

Termin udzielenia zamówienia: 28.03.2011  r.


 25.03.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 25 marca 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawazasilacza do elektroforezy

 

Termin udzielenia zamówienia: 25.03.2011  r.


 23.03.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 23 marca 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa standardów

 

Termin udzielenia zamówienia: 23.03.2011  r.


 15.03.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 15 marca 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa końcówek Gilson

 

Termin udzielenia zamówienia: 15.03.2011  r.


 15.03.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 15 marca 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa pudełek tekturowych laminowanych

 

Termin udzielenia zamówienia: 15.03.2011  r.


 21.02.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 21 lutego 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa kolumn chromatograficznych

 

Termin udzielenia zamówienia: 21.02.2011  r.


18.02.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 18 lutego 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych

 

Termin udzielenia zamówienia: 18.02.2011  r.


 15.02.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 15 lutego 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa CRM_Milk Powder

 

Termin udzielenia zamówienia: 15.02.2011  r.


11.02.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 11 lutego 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa zesatwu do wykrywania choroby afrykańskiegopomoru świń - 2 zestawy

 

Termin udzielenia zamówienia: 11.02.2011  r.


10.02.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 10 lutego 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: świadczenie powszechnych usług pocztowych do 50g w obrocie krajowym i zagranicznym

 

Termin udzielenia zamówienia: 10.02.2011  r.


 08.02.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 8 lutego 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawy diagnostycznego Biotoksyny ASP

 

Termin udzielenia zamówienia: 08.02.2011  r.


 04.02.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 2 lutego 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 Przedmiot zamówienia: dostawa lamb serum

 

Termin udzielenia zamówienia: 04.02.2011  r.


13.01.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 13 stycznia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa podłozy mikrobiologicznych Biomerieux

 

Termin udzielenia zamówienia: 13.01.2011  r.


05.01.2011
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 05 stycznia 2011 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników firmy Serotec oraz Miltenyi Biotec

 

Termin udzielenia zamówienia: 05.01.2011  r.


 15.12.2010 
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 15 grudnia  2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: Dostawa przeciwciał wg kataloguSanta Cruz

 

Termin udzielenia zamówienia: 15.12.2010  r.


 03.12.2010 
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 3  grudnia  2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: Dostawa przeciwciał wg katalogu Life Spam Biosciences 

 

Termin udzielenia zamówienia: 03.12.2010  r.


 03.12.2010 
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 3  grudnia  2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: Dostawa Realcheck Bovine Urine

 

Termin udzielenia zamówienia: 03.12.2010  r.


 02.12.2010 
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 2 grudnia  2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów RNA UltraSenseTM One-Step Quantitive RT-PCR System (op. na 100 reakcji) - 10 op..

 

Termin udzielenia zamówienia: 02.12.2010  r.


 02.12.2010 
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 2 grudnia  2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa positive control for PCR coxiella burnetti

Termin udzielenia zamówienia: 02.12.2010  r.


02.12.2010 
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 2 grudnia  2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa Ampli Taq DNA

Termin udzielenia zamówienia: 02.12.2010  r.


02.12.2010 
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 2 grudnia  2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa ABI PRISM 

Termin udzielenia zamówienia: 02.12.2010  r.


01.12.2010 
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 1 grudnia  2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa melamine-triamine 

Termin udzielenia zamówienia: 01.12.2010  r.


 01.12.2010 
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 1 grudnia  2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg katalogu sigma Aldrich (Reverse Transriptase , 10xPCR buffer)

Termin udzielenia zamówienia: 01.12.2010  r.


 30.11.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 29 listopada 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawu SuperScript One-Step RT-PCR

Termin udzielenia zamówienia: 30.11.2010 r.

Ogłoszenie


26.11.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 26 listopada 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa butelek iniekcyjnych

Termin udzielenia zamówienia: 26.11.2010 r.

Ogłoszenie


19.11.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 19  listopada 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa testu diagnostycznego  wg katalogu Bionor

Termin udzielenia zamówienia: 19.11.2010 r.


 17.11.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 17 listopada 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa monitorów - 2 szt.

Termin udzielenia zamówienia: 17.11.2010 r.


15.11.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 15  listopada 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników wg katalogu Charles River 

Termin udzielenia zamówienia: 15.11.2010 r.


10.11.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 10 listopada 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników do diagnostyki toksoplazmozy

Termin udzielenia zamówienia: 10.11.2010 r.


10.11.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 10 listopada 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa Qantitive Bovine IgG Elisa ZMC

Termin udzielenia zamówienia: 10.11.2010 r.


  10.11.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 10 listopada 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawu Elisa do diagnostyki serologicznej pomoru małych przeżuwaczy

Termin udzielenia zamówienia: 10.11.2010 r.


 09.11.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 9 listopada 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa surowic do diagnostyki Salmonella

Termin udzielenia zamówienia: 09.11.2010 r.


 09.11.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 9 listopada 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa surowic AI

Termin udzielenia zamówienia: 09.11.2010 r.


 08.11.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 8 listopada 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa szczepu wzorcowego Mycobacterium bovis ATCC

Termin udzielenia zamówienia: 08.11.2010 r.


 08.11.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 8 listopada 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa 10 zestawów kolumn chromatograficznych

Termin udzielenia zamówienia: 08.11.2010 r.


29.10.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 29 października 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa kriobanków

Termin udzielenia zamówienia: 29.10.2010 r.


15.10.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 15 października 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
 

Przedmiot zamówienia: usługa badania sprawozdania finansowego

Termin składania ofert: 22.10.2010 r. godz 11:00

 

 29.10.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 29 października 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawaFaststartTaq DNA polymerase

Termin udzielenia zamówienia: 29.10.2010 r.


 12.10.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 26 października 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa części do komputera

Termin udzielenia zamówienia: 26.10.2010 r.

26.10.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 26 października 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa inhibitorów RNAz

Termin udzielenia zamówienia: 26.10.2010 r.


20.10.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 20 października 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników do FPA-Brucella abortus Antibody Test Kit

Termin udzielenia zamówienia: 20.10.2010 r.


20.10.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 20 października 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa wypełnienia do kapilar oraz zestawu do sekwenkcjonowania

Termin udzielenia zamówienia: 20.10.2010 r.


19.10.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 19 października 2010 r.
O OBROWOLNEJ PRZEJRZYSTOŚCI EX ANTE
 
 

Przedmiot zamówienia: DOSTAWA CHROMATOGRAFU CIECZOWEGO ZE SPEKTROMETREM MAS

 


18.10.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 18 października 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa świetlówek do transiluminatora

Termin udzielenia zamówienia: 18.10.2010 r.


15.10.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 15 października 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa strzykawek do autosamplera

Termin udzielenia zamówienia: 15.10.2010 r.


12.10.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 12 października 2010 r.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa monitora LCD

Termin udzielenia zamówienia: 12.10.2010 r.


 14.03.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 14.03.2011.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA z wolnej reki
 

Przedmiot zamówienia: dostawa szczepów referencyjnych

Termin udzielenia zamówienia:26.05.2010 r.


27.07.2010

OGŁOSZENIE Z DNIA 27.07.2010.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ REKI
 

Przedmiot zamówienia: dostawa kombinezonów

Termin udzielenia zamówienia: 27.07.2010 r.


31.05.2010

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.05.2010.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENĘ
 

Przedmiot zamówienia: przegląd detektora mas model API 4000

Termin udzielenia zamówienia: 31.05.2010 r.


17.05.2010

OGŁOSZENIE Z DNIA 17.05.2010.

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENĘ

 

Przedmiot zamówienia: dostawa automatycznego podajnika próbek

Termin udzielenia zamówienia: 14.05.2010 r.


07.05.2010

OGŁOSZENIE Z DNIA 07.05.2010.
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENĘ
 
 

Przedmiot zamówienia: dostawa akcesoriów komputerowych

Termin udzielenia zamówienia: 17.05.2010 r.