Wyniki postępowań cząstkowych do umowy ramowej

  • Print

 

 

16.09.2019 
OGŁOSZENIE Z DNIA 16.09.2019  r. 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/178/19 

Przedmiot zamówienia: zawarcie umowy ramowej na realizację usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych krajowych i zagranicznych dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego  Instytutu Badawczego w Puławach przez okres 24 m-cy


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.09.2019 r., do godziny 10:30 , zmieniony : 24.09.2019