Wyniki przetargów

Wyniki przetargów

 

03.09.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 01.09.2018  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/218/18

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN  SKŁADANIA OFERT: 11.10.2018 do godz. 11:30, nowy termin składania ofert  16.11.2018

 

 
 
 
 

15.10.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 02.10.2018   r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/252/18

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN  SKŁADANIA OFERT: 11.10.2018 do godz. 12:00-  uwaga termin zmieniony


09.10.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 20.09.2018 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/227/18

Przedmiot zamówienia: zakup paliw płynnych w okresie 24 miesięcy


TERMIN  SKŁADANIA OFERT: 02.10.2018 do godz. 11:00 

 
 

04.10.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 12.09.2018  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/235/18

Przedmiot zamówienia: prenumerata czasopism zagranicznych w 2019 r.

TERMIN  SKŁADANIA OFERT: 21.09.2018 do godz. 12:30

 


 
14.09.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 14.09.2018  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/229/18

Przedmiot zamówienia: Remont spalarni w PIWet-PIB polegający na wymianie wymurówki w następujących elementach: komora spalania, termoreaktor poziomy, kanał łączący termoreaktor poziomy z termoreaktorem pionowym, termoreaktor pionowy oraz kanał łączący termoreaktor pionowy z kotłem odzysknicowym parowym.

TERMIN  SKŁADANIA OFERT: 01.10.2018 18 do godz. 11:30

 

 

02.10.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 18.09.2018 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/239/18

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN  SKŁADANIA OFERT: 27.09.2018 do godz. 12:00


10.09.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 10.09.2018  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/228/18

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.09.2018 do godziny 12:00


 NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.09.2018 do godziny 13:00

 
 
 

19.09.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 07.09.2018 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/226/18

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 17.09.2018 r. do godz. 11:00


10.09.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 28.08.2018 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/216/18

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN  SKŁADANIA OFERT: 05.09.2018 do godz. 12:00 


22.08.2018

 
21.08.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 21.08.2018  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/208/18

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN  SKŁADANIA OFERT: 30.08.2018 do godz. 12:00

 

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 1 z dn. 31.08.2018 

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 2 z dn. 07.09.2018

Sprostowanie dot. wyboru ofert nr 2- zadanie nr 14 z dn. 10.09.2018

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 3 z dn. 14.09.2018

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 4 z dn. 18.09.2018

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 5 z dn. 20.09.2018OGŁOSZENIE Z DNIA 20.07.2018   r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/192/18

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej - aparatu do Real time PCR


TERMIN  SKŁADANIA OFERT: 10.08.2018 do  godz. 12:00  -uwaga termin zmieniony ponownie

 

 
 
 

20.08.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 08.08.2018 8  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/198/18

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN  SKŁADANIA OFERT: 17.08.2018 do godz. 12:00

 

 


31.07.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 19.07.2018 8  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/193/18

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN  SKŁADANIA OFERT: 27.07.2018 do godz. 11:00

 
 

30.07.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 10.07.2018 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/155/18

Przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie wsparcia technicznego dla systemu CELAB  

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 18.07.2018 do godz. 11:00

 

27.07.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 12.07.2018 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/189/18

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 20.07.2018 r. do godz. 11:00

 

25.07.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 12.07.2018 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/173/18

Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi syntezy oligonukleotydów niemodyfikowanych oraz modyfikowanych  w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 23.07.2018 r. do godz. 11:00


 
 

05.07.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 05.07.2018 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/181/18

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.07.2018r., do godziny 12:00

 

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.07.2018 do godziny 12:00


05.07.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 05.07.2018   r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/182/18

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa materiałów pomocniczych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.07.2018 do godz. 11:00

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn 19.07.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownym badaniu , ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty - 24.07.2018

Zawiadomienie o ponownym wyborze ofert z dn. 27.08.2018

Pismo dot. wyboru ofert z dn. 23.08.2018

 
 

20.06.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 20.06.2018   r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/172/18

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla PIWet-PIB w okresie 18 m-cy


Termin składania ofert: 29.06.2018, do godz. 11:00


 

 04.07.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 21.06.2018  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/166/18

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.06.2018 do godziny 12:00

 

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.07.2018 do godziny 12:00

 


02.07.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 14.06.2018 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/151/18

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 25.06.2018 r. do godz. 13:00


07.06.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 07.06.2018   r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/156/18

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej - zamrażarki do głębokiego mrożenia 


Termin składania ofert: do 14.06.2018 do godz. 12:00

 
 

08.06.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 08.06.2018  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/159/18

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.06.2018 do godziny 11:00, zmieniony 20.06.2018

 

 
 
 

30.05.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 30.05.2018  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/25/18

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla PIWet-PIB w okresie 18 m-cy


TERMIN SKŁADANIA OFERT:12.06.2018 do godz. 11:00 , zmieniony 15.06.2018    19.06.2018  , 20.06.2018

 
 
 

 
01.06.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 01.06.2018  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/144/18

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.06.2018 do godziny 12:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.06.2018 do godziny 12:00


 17.05.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 17.05.2018  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/138/18

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na zadania


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.05.2018 r., zmieniony: 29.05.2018  do godziny 12:00


 
 
 
 

10.05.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 10.05.2018  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/130/18

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.05.2018 ., 18.05.2018 do godziny 11:00

 
 
 

04.05.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 17.04.2018 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/118/18

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.04.2018 r., do godziny 13:00


NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.04.2018 r., do godziny 13:00


26.04.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 04.04.2018  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/95/18


Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury laboratoryjnej 


TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do 13.04.2018r. do godz. 11:30

 

 
20.04.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 11.04.2018 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/114/18

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.04.2018r., do godziny 12:00

 

Wynik postępowania nr 1 z dn. 20.04.2018 r.

                                                                            


19.04.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 09.03.2018 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/84/18

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa środków czystości

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.03.2018r., do godziny 11:00 - uwaga zmiana terminu


Wynik postępowania z dn. 19.04.2018 r.    

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 27.04.2018 r.

                                   


29.03.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 29.03.2018  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/102/18

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.04.2018 ., do godziny 11:00

 
 
 

29.03.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 15.03.2018 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/88/18

Przedmiot zamówienia:
  „Sukcesywna dostawa zestawów diagnostycznych w roku 2018
do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Oddziału PIWet-PIB – Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli z podziałem na zadania" - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.03.2018r., do godziny 11:30

 
 

27.03.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 16.03.2018 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/91/18

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.03.2018r., do godziny 11:00


 19.03.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 27.02.2018  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/64/18


Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników i zestawów do biologii molekularnej w 2018 roku do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Oddziału PIWet-PIB – Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE


TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do 07.03.2018r. do godz. 11:30  08.03.2018r. do godz. 11:30


15.03.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 28.02.2018  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/70/18


Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na zadania


TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do 08.03.2018r. do godz. 13:00  09.03.2018r. do godz. 13:00

 

15.03.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 10.01.2018 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/2/18

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego w 2018 roku do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz jego oddziału - Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 18.01.2018 r. godz. 11:00

13.02.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 13.02.2018 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/16/18

Przedmiot zamówienia: Dostawa agregatu wody lodowej wraz z montażem oraz demontaż obecnie zainstalowanego urządzenia


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.02.2018r., do godziny 11:30

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.02.2018 R., DO GODZINY 9:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.02.2018 R., DO GODZINY 9:00


Wynik postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 02.05.2018 r.

 

 
 
05.03.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 05.03.2018 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/68/18

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 02.03.2018 r. do godz. 11:00


21.02.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 21.02.2018 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/63/18

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.03.2018r., do godziny 11:00


 
16.02.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 16.02.2018  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/59/18

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa materiałów pomocniczych w roku 2018- postępowanie powtórzone


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.02.2018r., do godziny 11:30

 
 

25.01.2018

OGŁOSZENIE Z DNIA 25.01.2018  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/36/18

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, odzieży ochronnej, rękawic  laboratoryjnych oraz środków dezynfekcyjnych   w 2018 r.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.02.2018 r. do godz. 11:00  , zmiana : 05.02.2018 , do godz. 11:00


 
 
 

12.02.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 26.01.2018 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/33/18

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07.02.2018r., do godziny 11:00 - uwaga zmiana terminu


12.02.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 22.01.2018   r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 5.548.000,00  euro

Nr sprawy: DZ-2501/7/18

Przedmiot zamówienia: Montaż filtrów świecowych na instalacji odpowietrzającej zlokalizowanej wewnątrz budynku Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli


TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do 07.02.2018 do godz. 11:30


09.02.2018 r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 19.01.2018 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/19/18

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 31.01.2018 r., do godziny 13:00


01.02.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 21.11.2017  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/283/17

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych w 2018 roku do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz do Oddziału PIWet-PIB – Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli


TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do 28.12.2017  05.01.2018 do godz. 12:30


27.11.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 25.11.2017  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/295/17

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników i zestawów do biologii molekularnej w 2018 roku do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Oddziału PIWet-PIB – Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli


TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do 04.01.2018r. do godz. 11:30

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do 12.01.2018r. do godz. 11:30


27.11.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 25.11.2017  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/296/17

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa zestawów diagnostycznych w roku 2018 do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Oddziału PIWet-PIB – Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do 04.01.2018r. do godz. 12:30

 22.12.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 22.12.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/328/17

Przedmiot zamówienia: zawarcie umowy ramowej na realizację usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych krajowych i zagranicznych dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego  Instytutu Badawczego w Puławach przez okres 24 m-cy


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.01.2018r., do godziny 10:30

 

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 23.01.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 
 

23.11.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 23.11.2017  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/301/17

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów pomocniczych  w 2018 roku do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz do Oddziału PIWet-PIB – Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli


TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do 28.12.2017 do godz. 11:30


 
 

31.10.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/298/17

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej- sterylizatora parowego do PIWet-PIB


NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 09.11.2017 do godz. 13:00, zmiana terminu : do dn. 13.11.2017 do godz. 13:00 , do dn. 17.11.2017 do godz. 13:00 , do dn. 21.11.2017 do godz. 13:00

 
 
 
 

09.01.2018
OGŁOSZENIE Z DNIA 21.12.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/344/17

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.01.2018r., do godziny 11:00 - uwaga termin zmieniony


08.01.2018 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 15.12.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/337/17

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i biurowych w 2018 r. (postępowanie powtórzone)


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.12.2017r., do godziny 11:00

 


 
30.11.2017

OGŁOSZENIE Z DNIA 30.11.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/316/17

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, materiałów aptecznych, odzieży ochronnej oraz rękawic  laboratoryjnych  w 2018 r.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do godziny 11:00 w dniu 08.12.2017 , w dniu 12.12.2017

 

Informacja nr 1 o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 1 z dn. 22.12.2017

Informacja nr 2 o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 11.01.2018

Informacja nr 3 o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 12.01.2018

Unieważnienie- zadanie nr 20 oraz zadanie nr 21

Informacja nr 4 o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 22.01.2018

Informacja nr 5 o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 24.01.2018

Informacja nr 6 o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 31.01.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
 

01.12.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 01.12.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/320/17

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.12.2017

 

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 1 z dn. 15.12.2017

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 2 z dn. 19.12.2017

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 3

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 4

Zawiadomienie o wyborze ofert  najkorzystniejszych nr 5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE Z DNIA 14.11.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/308/17

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa środków czystości


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.11.2017r., do godziny 12:00 - termin zmieniony


 
12.12.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 01.12.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/327/17

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 11.12.2017 r.do godz. 11:00


07.12.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 24.10.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/287/17

Przedmiot zamówienia: dostawa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.11.2017r., do godziny 11:30

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dn. 07.12.2017 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dn. 12.12.2017 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dn. 13.12.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 13.01.2018 r.

 

 
07.12.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 10.10.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/265/17

Przedmiot zamówienia: zakup energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.11.2017r., do godziny 11:30


 
06.12.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 24.11.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/314/17

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.12.2017r., do godziny 11:00

 
 

08.11.2017

OGŁOSZENIE Z DNIA 08.11.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/302/17

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych w 2018 r.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.11.2017r., do godziny 11:00, zmieniony: 23.11.2017, do godziny 11:00 , zmieniony na 28.11.2017 do godz. 11:00


 


27.11.2017

OGŁOSZENIE Z DNIA 08.11.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/299/17

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.11.2017r., do godziny 13:00 17.11.2017 r., do godziny 13:00
 
 

 
22.11.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 10.10.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/264/17

Przedmiot zamówienia: dostawa bibliotek widm MALDI


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.11.2017r. 16.11.2017r., do godziny 11:30


08.11.2017
                                                                                                                                 


OGŁOSZENIE Z DNIA 08.11.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/300/17

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i biurowych w 2018 r.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.11.2017r., do godziny 11:00

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dn. 22.11.2017 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dn. 27.11.2017 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dn. 29.11.2017 r.

Sprostowanie wyniku postępowania do zadania nr 7

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dn. 30.11.2017 r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania z dn. 04.12.2017 r.

Unieważnienie postępowania z dn. 04.12.2017 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dn. 08.12.2017 r.

Unieważnienie postępowania z dn. 11.12.2017 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dn. 12.12.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOGŁOSZENIE Z DNIA 29.09.2017   r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 5.225.000,00  euro

Nr sprawy: DZ-2501/260/17

Przedmiot zamówienia: Montaż filtrów świecowych na instalacji odpowietrzającej zlokalizowanej wewnątrz budynku Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli


TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do 08.11.2017 do godz. 13:00 - uwaga termin zmieniony ponownie

 


13.11.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 25.10.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/289/17

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 03.11.2017 do godz. 13:00


05.10.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 05.10.2017  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/271/17

Przedmiot zamówienia: sukcesywna  dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania


TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do 13.10.2017 do godz. 11:00

 

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 13.11.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
 
 

20.10.2017
OGŁOSZENIE Z 06.10.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/261/17

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.10.2017 r., do godziny 11:00


18.10.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 05.10.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/270/17

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.10.2017r., do godziny 11:00


11.10.2017 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 27.09.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/252/17

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 05.10.2017 do godz. 12:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do dnia 06.10.2017 r. do godz. 11:00

 

 
 
25.09.2017
OGŁOSZENIE Z 25.09.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/255/17

Przedmiot zamówienia: dostawa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej z podziałem na zadania


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.10.2017r., zmieniony do godziny 13:00 , 04.10.2017


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 10.10.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

04.10.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 12.09.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/243/17

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.09.2017r., do godziny 12:00 - uwaga termin zmieniony


04.10.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 11.09.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/245/17

Przedmiot zamówienia:prenumerata czasopism zagranicznych w 2018 roku do biblioteki naukowej w PIWet-PIB w Puławach

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 21.09.2017, do godz. 12:30

 
 

                                                                                                                                   03.10.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 13.09.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/246/17

Przedmiot zamówienia:Sukcesywne świadczenie usługi sekwencjonowania DNA i produktów PCR w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 22.09.2017, do godz. 11:00


Wynik postępowania z dnia 29.09.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 
29.09.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 13.09.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/248/17

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 21.09.2017r. do godz. 11:00


07.09.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 07.09.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/239/17

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 15.09.2017, do godz. 11:00 , zmieniony: do dn. 18.09.2017 do godz. 12:00

 

Informacja o częściowym unieważnieniu postępowania  (na poszczególne zadania) z dn. 20.09.2017

Informacja nr 1 o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 21.09.2017

Informacja nr 2 o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 29.09.2017

Informacja nr 3 o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 04.10.2017

informacja nr 4 o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 05.10.2017

Informacja nr 5 o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 13.10.2017

Informacja nr 6 o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 18.10.2017

Informacja nr 7 o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 06.11.2017

Informacja nr 8 o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 8 z dn. 08.11.2017

Informacja nr 9 o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 20.11.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 20.03.2018 r.
 


 
08.09.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 01.08.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/219/17

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego do Instytutu (serwerów)


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 08.08.2017, do godz. 13:00 , zmieniony: 16.08.2017


06.09.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 25.08.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/230/17

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 04.09.2017 do godz. 13:00


14.08.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 14.08.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/224/17

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 23.08.2017 do godz. 11:00

21.07.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 21.07.2017   r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 5.225.000,00  euro

Nr sprawy: DZ-2501/210/17

Przedmiot zamówienia: Montaż filtrów świecowych na instalacji odpowietrzającej zlokalizowanej wewnątrz budynku Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli


TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do 07.08.2017 do godz. 11:30


OGŁOSZENIE Z DNIA 07.07.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/199/17

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiąłów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 25.07.2017r. do godz. 11:00

 
17.08.2017OGŁOSZENIE Z DNIA 04.08.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/217/17

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 14.08.2017r. do godz. 12:00


16.08.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 13.07.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/195/17

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.07.2017r., do godziny 11:00

 

24.05.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 10.05.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/135/17

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 19.05.2017, do godz. 11:00


26.07.2017
OGŁOSZENIE Z DNIA 26.07.2017 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/211/17

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 03.08.2017, do godz. 11:00

 

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 1 z dn. 10.08.0217

Informacja o unieważnieniu wyboru oferty na zadanie nr 14

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 2 z dn. 18.08.2017

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 3 z dn. 18.08.2017

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 4 z dn. 22.08.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 5 z dn. 24.08.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 6 z dn. 30.08.2017

 Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 7 z dn. 12.09.2017


01.08.2017 do godz. 13:00


Termin składania ofert: do 20.07.2015  do godz. 10:30


28.07.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 22.06.2015r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/199/15/1

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: do 06.07.2015 r. do godz. 12.30


22.07.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 08.07.2015r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/198/15/1

Przedmiot zamówienia: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 20.07.2015 r. do godz. 13.00


21.07.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 19.06.2015  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/157/15

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów i odczynników do biologii molekularnej w 2015r. - postępowanie powtórzone

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: do 02.07.2015 r. do godz. 12.30


08.07.2015r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 2 czerwca 2015
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/179/15

Przedmiot zamówienia: dostawa, wdrożenie i obsługa serwisowa systemu centralnego wydruku składającego się z urządzeń drukujących
i oprogramowania

                                 

Termin składania ofert: do 19.06.2015r. do godz. 13:00.


30.06.2015
OGŁOSZENIE Z DNIA 03.06.2015r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/103/15/1

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 12.06.2015 r. do godz. 12.30