Archiwum przetargów

Archiwum Przetargi

24.12.2013
OGŁOSZENIE Z DNIA 24 grudnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/26963/3133/13

Przedmiot zamówienia: zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych dostarczonych przez PIWet-PIB i pochodzących z terenu PIWet-PIB w okresie 24 miesięcy

Termin składania ofert: do 03.01.2014 do godz. 12:30


 
23.12.2013 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 grudnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/26867/3130/13

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!

Nowy termin składania ofert: do 10.01.2014 r. do godz. 12:30.

Nowy termin otwarcia ofert: 10.01.2014 r. godz. 13:00.


18.12.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 03 grudnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/267488/3099/13

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym polegających na odbiorze i dostawach przesyłek z i do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego– Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Termin składania ofert: do 27.12.2013 do godz. 10:00,


 
16.12.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 16 grudnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/26257/3021/13

Przedmiot zamówienia: dostawa artykułów elektrycznych w 2014r.

Termin składania ofert: do 24.12.2013 do godz. 09:30

 

16.12.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 16 grudnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/26612/3053/13

Przedmiot zamówienia: dostawa pasz dla zwierząt w 2014r. - postępowanie powtórzone

Termin składania ofert: do 24.12.2013 do godz. 08:30


 
12.12.2013
OGŁOSZENIE Z DNIA 12 grudnia 2013
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/24737/2763/12

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek

                                  w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014r.

Termin składania ofert: do 23.12.2012 do godz. 13:00.


10.12.2013
OGŁOSZENIE Z DNIA 10 grudnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/25535/2915/13

Przedmiot zamówienia: zakup energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do 21.01.2014 do godz. 11:00 (zmieniony)

09.12.2013 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 9 grudnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/26067/2987/13

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 17.12.2013 do godz. 11.00

OGŁOSZENIE Z DNIA 09 grudnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/25962/2980/13

Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi przeglądu i konserwacji chromatografu cieczowego z detektorem mas wraz z wymianą części zużywalnych

Termin składania ofert: do 17.12.2013 do godz. 12:00,


06.12.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 06 grudnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/25826/2963/13

Przedmiot zamówienia: świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego– Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Termin składania ofert: do 16.12.2013 do godz. 10:00,


03.12.2013
OGŁOSZENIE Z DNIA 3 grudnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/24513/2753/13

Przedmiot zamówienia: synteza oligonukleotydów oraz sekwencjonowanie DNA i produktów PCR

Termin składania ofert: do 11.12.2013 do godz. 12:30


03.12.2013 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 grudnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/25452/2709/13

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 12.12.2013 do godz. 12:30
OGŁOSZENIE Z DNIA 03 grudnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/23034/2625/13

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet-PIB Puławy.  

Termin składania ofert: do 11.12.2013 do godz. 10:00,


03.12.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 03 grudnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/19227/2374/13

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym polegających na odbiorze i dostawach przesyłek z i do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego– Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Termin składania ofert: do 13.12.2013 do godz. 10:00,

 

28.11.2013 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 28 listopada 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/24698/2759/13

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 06.12.2013 do godz. 11.00


27.11.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 27 listopada 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/24955/2788/13

Przedmiot zamówienia: dostawa pasz dla zwierząt w 2014r. - postępowanie powtórzone

Termin składania ofert: do 06.12.2013 do godz. 10:00,


26.11.2013
OGŁOSZENIE Z DNIA 26 listopada 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/25009/2790/13

Przedmiot zamówienia:dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 05.12.2013 do godz. 10:00


OGŁOSZENIE Z DNIA 07 listopada  2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/22722/2532/13

Przedmiot zamówienia: dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów aptecznych, opatrunkowych, odzieży laboratoryjnej i rękawic  do PIWet-PIB 

Termin składania ofert: do 15.11.2013 do godz. 12:00,OGŁOSZENIE Z DNIA 26 listopada  2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/24848/2768/13

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów aptecznych, opatrunkowych, odzieży laboratoryjnej i rękawic  do PIWet-PIB w 2014 roku - postępowanie powtórzone

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!

Nowy termin składania ofert: do 09.12.2013 do godz. 12:30


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 listopada  2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/22222/2478/13

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa zestawów diagnostycznych  w roku 2014 do PIWet-PIB w Puławach i Oddziału PIWet-PIB w Zduńskiej Woli

Termin składania ofert: do 31.12.2013  do godz. 09:00 


OGŁOSZENIE Z DNIA 20 listopada 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/24020/2715/13

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 29.11.2013 do godz. 10:00,


OGŁOSZENIE Z DNIA 19  listopada  2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/21830/2466/13

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników i zestawów do biologii molekularnej laboratoryjnych 2014 roku do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego oraz oddziału PIWet-PIB - Zakładzie Pryszczycy w Zduńskiej Woli

Termin składania ofert: do 27.12.2013  do godz. 12:00 OGŁOSZENIE Z DNIA 15  listopada  2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/23107/2635/13

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych  w roku 2014 do PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 24.12.2013  do godz. 09:00 


OGŁOSZENIE Z DNIA 15 listopada 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/21824/2246/13

Przedmiot zamówienia: dostawa pasz dla zwierząt w 2014r.

Termin składania ofert: do 25.11.2013 do godz. 10:00,


 
                                                                                                                                            08.11.2013
OGŁOSZENIE Z DNIA 8 listopada 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/22342/2489/13

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego w 2014 roku

Termin składania ofert: do 21.11.2013 do godz. 12:30


OGŁOSZENIE Z DNIA 07 listopada  2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/22722/2532/13

Przedmiot zamówienia: dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów aptecznych, opatrunkowych, odzieży laboratoryjnej i rękawic  do PIWet-PIB 

Termin składania ofert: do 15.11.2013 do godz. 12:00,


06.11.2013
OGŁOSZENIE Z DNIA 6 listopada 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/19689/2310/13

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i biurowych w 2014 roku

Termin składania ofert: do 15.11.2013 do godz. 12:30


OGŁOSZENIE Z DNIA 02 listopada  2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/22014/2470/13

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych w roku 2014 do PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 10.12.2013  do godz. 13:00 


31.10.2013 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 31 października 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/22728/2533/13

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! Termin składania ofert: do 13.11.2013 do godz. 12:30


OGŁOSZENIE Z DNIA 16 października 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/22324/2486/13

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet-PIB Puławy.  

Termin składania ofert: do 05.11.2013 do godz. 13:00,


25.10.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 25 października 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/21803/2460/13

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego i serwerów

Termin składania ofert: do 04.11.2013 do godz. 13.00


OGŁOSZENIE Z DNIA 21 października 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/19393/2256/13

Przedmiot zamówienia: dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego, obuwia profilaktycznego oraz fartuchów laboratoryjnych do PIWet-PIB 

Termin składania ofert: do 29.10.2013 do godz. 10:00,

 OGŁOSZENIE Z DNIA 16 października 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/20970/2397/13

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet-PIB Puławy.  

Termin składania ofert: do 24.10.2013 do godz. 13:00,
OGŁOSZENIE Z DNIA 16 października 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/20890/2378/13

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 24.10.2013 do godz. 10:00,

 
 
 
 
 

 
 
 
02.10.2013 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 2 października 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/19688/2309/13

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - do 11.10.2013 do godz. 12:30


12.09.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 12 września 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/18714/2185/13

Przedmiot zamówienia: prenumerata czasopism zagranicznych w roku 2014 do biblioteki naukowej PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 20.09.2013 , do godz. 10:00 zmiana terminu: 23.09.2013 , do godz. 10:00

 
OGŁOSZENIE Z DNIA 11 września 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/18428/2180/13

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 20.09.2013 do godz. 12:30


OGŁOSZENIE Z DNIA 02 września 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/17473/2109/13

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 11.09.2013 do godz. 10:00,

UWAGA!!: Zmiana terminu składania ofert: do 12.09.2013 do godz. 10:00!!

 


28.08.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA28 sierpnia a 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/16382/1997/13

Przedmiot zamówienia: napełnianie butli będących własnością Wykonawcy i dostawa gazów specjalnych do PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 06.09.2013, do godz. 10:00

 

 


 

28.08.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA28 sierpnia a 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/17617/2126/13

Przedmiot zamówienia: leasing operacyjny oraz ubezpieczenie fabrycznie nowego samochodu osobowego z opcją wykupu

Termin składania ofert: do 04.09.2013, do godz. 12:00

 

 OGŁOSZENIE Z DNIA 23 sierpnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/17065/2082/13

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet-PIB Puławy.  

Termin składania ofert: do 03.09.2013 do godz. 10:00,OGŁOSZENIE Z DNIA 13 sierpnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/16613/2027/13

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych 

Termin składania ofert: do 22.08.2013 do godz. 12:30,

 


01.08.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 sierpnia a 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/15544/1915/13

Przedmiot zamówienia: leasing operacyjny oraz ubezpieczenie fabrycznie nowego samochodu osobowego z opcją wykupu

Termin składania ofert: do 20.08.2013, do godz. 12:00, zmiana terminu: 23.08.2013 do godz.12:00
OGŁOSZENIE Z DNIA 24 lipca 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/14170/1858/13

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych 

Termin składania ofert: do 02.08.2013 do godz. 12:30,

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: DO 05.08.2013 do godz. 12:30,


 
16.07.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 16 lipca 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/13357/1752/13

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego do PIWet-PIB w Puławach.  

Termin składania ofert: do 24.07.2013 do godz. 10.00


16.07.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 16 lipca 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/14761/1857/13

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet-PIB Puławy.  

Termin składania ofert: do 24.07.2013 do godz. 13.00


10.07.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 10 lipca 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/12587/1612/13

Przedmiot zamówienia: sukcesywne świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Termin składania ofert: do 18.07.2013 do godz. 12:30,


04.07.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 4 lipca  2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/13783/1790/13

Przedmiot zamówienia: roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu w zakresie wymiany instalacji wody, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania w budynku oficyny w zabytkowym zespole pałacowo- parkowym w Swarzędzu, ul. Poznańska 35  

Termin składania ofert: do 18.07.2013 do godz. 10:00


26.06.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 26 czerwca 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/13404/1764/13

Przedmiot zamówienia: usługi w zakresie pomocy technicznej dla systemu CELAB

Termin składania ofert: do 04.07.2013 do godz. 11:00,


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 czerwca 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/12958/1726/13

Przedmiot zamówienia: dostawa pasz dla zwierząt

Termin składania ofert: do 04.07.2013 do godz. 11:00,

 


OGŁOSZENIE Z DNIA 25 czerwca 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/12176/1556/13

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych 

Termin składania ofert: do 04.07.2013 do godz. 10:00,

 


          14.06.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 14 czerwca 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200.000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/12030/1552/13

Przedmiot zamówienia: wykonanie przebudowy układów pomiarowo-rozliczeniowych w celu dostosowania do wymagań IRiESD w Laboratorium Referencyjnym PIWet-PIB w Puławach

Termin składania ofert: do 28.06.2013 do godz. 12.30 


14.06.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 14 czerwca 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200.000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/12238/1563/13

Przedmiot zamówienia: dostawa ciekłego azotu oraz dzierżawa zbiorników w okresie 3 lat

Termin składania ofert: do 21.06.2013 do godz. 12.00  


07.06.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 7 czerwca 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/11691/1496/13

Przedmiot zamówienia: roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu w zakresie wymiany instalacji wody, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania w budynku oficyny w zabytkowym zespole pałacowo- parkowym w Swarzędzu, ul. Poznańska 35  

Termin składania ofert: do 21.06.2013 do godz. 10:00

                                                                                                                              


07.06.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 7 czerwca 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 5.000.000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/11991/1558/13

Przedmiot zamówienia: roboty budowlane w zakresie modernizacji instalacji do inaktywacji wirusa pryszczycy w Zduńskiej Woli

Termin składania ofert: do 21.06.2013 do godz. 12.00

  
                                                                                                                         

 
04.06.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 4 czerwca 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/11718/1507/13

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet-PIB Puławy.  

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

Termin składania ofert: do 14.06.2013 do godz. 13.00

 


27.05.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 27 maja 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/10690/1421/13

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych 

Termin składania ofert: do 10.06.2013 do godz. 10:00,

 

 
 

  21.05.2013
OGŁOSZENIE Z DNIA 21 maja 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/9852/1339/13

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych w 2013 r. - postępowanie powtórzone

Termin składania ofert: do 29.05.2013 r., do godz  13:00 


16.05.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 16 maja 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/10302/1394/13

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet-PIB Puławy.  

Termin składania ofert: do 24.05.2013 do godz. 12.30

 

 

   24.04.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 24 kwietnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 5.000.000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/6508/985/13

Przedmiot zamówienia: roboty budowlane w zakresie modernizacji instalacji do inaktywacji wirusa pryszczycy w Zduńskiej Woli

Termin składania ofert: do 24.05.2013 do godz. 12.00 (uwaga powtórna zmiana terminu składania ofert)

  

 
 
  23.04.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 kwietnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 5.000.000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/8630/1207/13

Przedmiot zamówienia: roboty budowlane w zakresie wymiany więźby dachowej i pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku oficyny w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym, Swarzędz, ul. Poznańska 35.  

Termin składania ofert: do 07.05.2013 do godz. 12.00

 

INWENTARYZACJA: in1, in2, in3, in4, in5, in6, in7, in8, in9, in10, in11
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY:

 
                                                                                                                                            23.04.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 kwietnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/8210/1151/13

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych 

Termin składania ofert: do 02.05.2013 do godz. 10:00,

 


 
22.04.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 22 kwietnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200.000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/7439/1058/13

Przedmiot zamówienia: usługa opieki medycznej dla pracowników PIWet-PIB w Puławach w okresie 12 miesięcy.  

Termin składania ofert: do 02.05.2013 do godz. 12.00 uwaga zmiana terminu składania ofert)

 


 
22.04.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 22 kwietnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/7101/1031/13

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet-PIB Puławy.  

Termin składania ofert: do 30.04.2013 do godz. 12.30

 

 

04.04.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 5 kwietnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/4088/677/13

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 16.04.2013 do godz. 10:00


05.04.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 5 kwietnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 5.000.000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/6791/1008/13

Przedmiot zamówienia: roboty budowlane w zakresie wymiany więźby dachowej i pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku oficyny w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym, Swarzędz, ul. Poznańska 35.  

Termin składania ofert: do 22.04.2013 do godz. 12.00

 

INWENTARYZACJA: in1, in2, in3, in4, in5, in6, in7, in8, in9, in10, in11
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY:

05.04.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 5 kwietnia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/7101/1031/13

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet-PIB Puławy.  

Termin składania ofert: do 15.04.2013 do godz. 12.30

 


26.03.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 26 marca 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/5323/856/13

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej w 2013r. - postępowanie powtórzone

Termin składania ofert: do 05.04.2013 do godz. 13:00,

 

 

19.03.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 19 marca 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/5141/827/13

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych 

Termin składania ofert: do 27.03.2013 r. do godz. 12:30

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: do 08.04.2013 r. do godz. 12.30


 

17.12.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 19 marca 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/5322/855/13

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet-PIB Puławy.  

Termin składania ofert: do 27.03.2013 do godz. 10.00

 22.02.2013
OGŁOSZENIE Z DNIA 22 lutego 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/3216/529/13

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych w roku 2013

Termin składania ofert: do 04.03.2013 do godz. 13:00 zmiana: 07.03.2013 do godz. 13:00


20.02.2013
OGŁOSZENIE Z DNIA 20 lutego 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/2443/424/13

Przedmiot zamówienia: grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 06.03.2013 do godz. 10:30


 15.02.2013
OGŁOSZENIE Z DNIA 15 lutego 2013
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/243/50/13

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w 2013r.

Termin składania ofert: do 26.02.2013 do godz. 13:00


11.02.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 11 lutego 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/2442/246/13

Przedmiot zamówienia:jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych 

Termin składania ofert: do 22.02.2013r. do godz. 12:30


07.02.2013
OGŁOSZENIE Z DNIA 7 lutego 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/1361/281/13

Przedmiot zamówienia: świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy

Termin składania ofert: do 15.02.2013 do godz. 10:30


06.02.2013
OGŁOSZENIE Z DNIA 6 lutego 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/2686/332/13

Przedmiot zamówienia: dostawa artykułów elektrycznych w 2013 roku

Termin składania ofert: do 14.02.2013 do godz. 11:00

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: do 18.02.2013 do godz. 11:00


04.02.2013
OGŁOSZENIE Z DNIA 4 lutego 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/1538/294/13

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i biurowych w 2013 roku

Termin składania ofert: do 12.02.2013 do godz. 13:00


 
22.01.2013
OGŁOSZENIE Z DNIA 22 stycznia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/954/205/13

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa zestawów diagnostycznych do PIWet-PIB w Puławach oraz oddziału PIWet-PIB w Zduńskiej Woli w 2013 roku - postępowanie powtórzone

Termin składania ofert: do 30.01.2013 do godz. 12:00


21.01.2013
OGŁOSZENIE Z DNIA 21 stycznia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/724/162/13

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów opatrunkowych, aptecznych, srodków dezynfekcyjnych oraz odziezy laboratoryjnej w 2013 r. - postępowanie powtórzone

Termin składania ofert: zmieniony do 31.01.2013 do godz. 13:00

 

18.01.2013
OGŁOSZENIE Z DNIA 18 stycznia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/776/166/13

Przedmiot zamówienia: dostawa nadajników (logerów) z nadajnikiem GSM z modułem GPS do badań telemetrycznych

Termin składania ofert: do 28.01.2013 do godz. 13:00,


17.01.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 stycznia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/218/48/13

Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w części administracyjno-biurowej obiektu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego przy al. Partyzantów 57 w Puławach.

Termin składania ofert: do 28.01.2013r. do godz. 12:00


16.01.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 16 stycznia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/350/60/13

Przedmiot zamówienia:jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych 

Termin składania ofert: do 24.01.2013r. do godz. 11:0015.01.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 15 stycznia 2013  r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/19791/2268/12

Przedmiot zamówienia: przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej na realizację usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych dla pracowników PIWet-PIB w roku 2013

Termin składania ofert: do 23.01.2013  do godz. 11:30

 
 

 
11.01.2013

OGŁOSZENIE Z DNIA 11 stycznia 2013 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/159/41/13

Przedmiot zamówienia: świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych do oddziału Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10.

 

Termin składania ofert: do 21.01.2013 do godz. 10:00

19.12.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 19 grudnia 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/25409/2777/12

Przedmiot zamówienia: dostawa energii elektrycznej na potrzeby PIWet-PIB w okresie 12 m-cy  

Termin składania ofert: do 25.01.2013 r. do godz. 11.00


17.12.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 grudnia 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/24840/2713/12

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet-PIB Puławy.  

Termin składania ofert: do 02.01.2013 do godz. 10.00


14.12.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 14 grudnia 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/26040/2908/12

Przedmiot zamówienia: dostawa pasz dla zwierząt w 2013r.  

Termin składania ofert: do 27.12.2012 do godz. 11.00


11.12.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 11 grudnia 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/25511/2809/12

Przedmiot zamówienia: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym polegających na dostawach przesyłek z i do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

 

Termin składania ofert: do 19.12.2012 do godz. 11:00

10.12.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 6 grudnia 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/22851/2502/12

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej w 2013r.

Termin składania ofert: do 14.01.2013 do godz. 13:00,

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: NOWY TERMIN SKŁADANIA: DO 21.01.2013r. do godz. 13:00


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: NOWY TERMIN SKŁADANIA: DO 04.02.2013r. do godz. 13:00


07.12.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 7 grudnia 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/25611/2810/12

Przedmiot zamówienia: dostawa nadajników (logerów) z nadajnikiem GSM z modułem GPS do badań telemetrycznych

Termin składania ofert: do 17.12.2012 do godz. 13:00,


30.11.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 listopada 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/25085/2739/12

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 11.12.2012 do godz. 10:00


30.11.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 listopada 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/15818/1997/12

Przedmiot zamówienia: remont dachu na obiekcie "Pałacyk pod Lipami" w Swarzędzu 

Termin składania ofert: do 14.12.2012 do godz. 12.00

 

30.11.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 listopada 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/22861/2715/12

Przedmiot zamówienia: dostawa pasz dla zwierząt w 2013r.  

Termin składania ofert: do 12.12.2012 do godz. 10.00


23.11.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 29 listopada 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/24714/2709/12

Przedmiot zamówienia:jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych 

Termin składania ofert: do 07.12.2012 do godz. 12:30

 

                                                                                                                                                     27.11.2012
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 27 listopada 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/22888/2500/12

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych w 2013 r.

Termin składania ofert: do 14.01.2013 r., do godz  13:00 


27.11.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 27 listopada 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/24732/2710/12

Przedmiot zamówienia: dostawa nadajników (logerów) z nadajnikiem GSM z modułem GPS do badań telemetrycznych

Termin składania ofert: do 05.12.2012 do godz. 13:00,


26.11.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 26 listopada 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/22834/2499/12

Przedmiot zamówienia: dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów aptecznych, opatrunkowych, odzieży laboratoryjnej oraz rękawic w roku 2013

Termin składania ofert: do 04.12.2012 do godz. 12:00 zmieniony na: 07.12.2012

 

23.11.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 listopada 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/24462/2676/12

Przedmiot zamówienia:jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych 

Termin składania ofert: do 03.12.2012 do godz. 12:30


    22.11.2012

22.11.2012
 
OGŁOSZENIE Z DNIA  22 listopada 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/22999/2525/12

Przedmiot zamówienia:sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego do PIWet-PIB w Puławach oraz Oddziału PIWet-PIB w Zduńskiej Woli w 2013 roku

Termin składania ofert: do 06.12.2012  do godz. 12:30


  21.11.2012
 
OGŁOSZENIE Z DNIA  21  listopada 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-250122430/2484/12

Przedmiot zamówienia: dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego, obuwia profilaktycznego, fartuchów laboratoryjnych oraz ręczników kąpielowych do Instytutu w roku 2013

Termin składania ofert: do 30.11.2012  do godz. 10:00

                                                                       

 
 
19.11.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 19 listopada 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/21689/2422/12

Przedmiot zamówienia: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym polegających na dostawach przesyłek z i do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

 

Termin składania ofert: do 27.11.2012 do godz. 11:00
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 29.11.2012 do godz. 11:00!!!
 

 
                                                                                           16.11.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA  16 listopada 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/21985/2433/12

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa materiałów pomocniczych  do PIWet-PIB w Puławach oraz oddziału PIWet-PIB w Zduńskiej Woli w 2013 roku

Termin składania ofert: do 28.12.2012 do godz. 13:00

                                                                          

05.11.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 24 października 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/22966/2515/12

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa zestawów diagnostycznych do PIWet-PIB w Puławach oraz oddziału PIWet-PIB w Zduńskiej Woli w 2013 roku

Termin składania ofert: do 10.12.2012 do godz. 12:00


05.11.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 listopada 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/23024/2510/12

Przedmiot zamówienia:opracowanie dokumentacji projektowej termiczno - chemicznej podczyszczalni ścieków w PIWet-PIB Zakład Pryszczycy w Zduńskiej Woli 

Termin składania ofert: do 20.11.2012 do godz. 10:00


 24.10.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 24 października 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/22074/2435/12

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na zadania 

Termin składania ofert: do 28.11.2012 do godz. 12:00


25.10.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 25 października 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/20230/2299/12

Przedmiot zamówienia:jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych 

Termin składania ofert: do 05.11.2012 do godz. 11:00

 

                                                                                                                                            23.10.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 października 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/22399/248212

Przedmiot zamówienia: tankowanie paliw płynnych do pojazdów PIWet-PIB, urządzeń silnikowych na stacjach wykonawcy na terenie całego kraju realizowane w systemie bezgotówkowym za pomocą kart paliwowych 

Termin składania ofert: do 02.11.2012 do godz. 11:00

                                                

                                                                                                                                    19.10.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 19 października 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/21935/2432/12

Przedmiot zamówienia: dostawa licencji i oprogramowania do tworzenia map cyfrowych oraz do wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych i modelowania przestrzennego

Termin składania ofert: do 29.10.2012 do godz. 10:00,


02.10.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 02 października 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/15053/1929/12

Przedmiot zamówienia:opracowanie dokumentacji projektowej termiczno - chemicznej podczyszczalni ścieków w PIWet-PIB Zakład Pryszczycy w Zduńskiej Woli 

Termin składania ofert: do 15.10.2012 do godz. 10:00


02.10.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 02 października 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/20666/2280/12

Przedmiot zamówienia:dostawa paliw płynnych do pojazdów PIWet-PIB, urządzeń silnikowych na stacjach wykonawcy na terenie całego kraju oraz dostawa paliw do agregatów prądowtwórczych, realizowane w systemie bezgotówkowym za pomocą kart paliwowych 

Termin składania ofert: do 11.10.2012 do godz. 11:00


24.09.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 24 września 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/19719/2266/12

Przedmiot zamówienia:jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych 

Termin składania ofert: do 01.10.2012 do godz. 13:00

 

21.09.2012

19.09.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 19 września 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/19540/2217/12

Przedmiot zamówienia: dostawa serwera

Termin składania ofert: do 27.09.2012 do godz. 11:00,


13.09.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 13 września 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/16855/2064/12

Przedmiot zamówienia: usługi w zakresie pomocy technicznej dla systemu CELAB

Termin składania ofert: do 21.09.2012 do godz. 11:00,


11.09.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 11 września 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/17486/2082/12

Przedmiot zamówienia: prenumerata czasopism zagranicznych w roku 2013 do biblioteki naukowej PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 21.09.2012 do godz. 10:00, zmiana terminu: 25.09.2012, do  godz. 10:00


31.08.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 31 sierpnia 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/14523/1883/12

Przedmiot zamówienia:dostawa paliw płynnych do pojazdów PIWet-PIB, urządzeń silnikowych na stacjach wykonawcy na terenie całego kraju oraz dostawa paliw do agregatów prądowtwórczych, realizowane w systemie bezgotówkowym za pomocaąkart paliwowych 

Termin składania ofert: do 14.09.2012 do godz. 11:00


31.08.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 31 sierpnia 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/18196/2135/12

Przedmiot zamówienia:jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych 

Termin składania ofert: do 11.09.2012 do godz. 13:00


31.08.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 31 sierpnia 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/18194/2133/12

Przedmiot zamówienia:jednorazowa dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 10.09.2012 do godz. 13:00


21.08.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 21 sierpnia 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/17511/2086/12

Przedmiot zamówienia:jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych 

Termin składania ofert: do 30.08.2012 do godz. 11:00


20.08.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 20 sierpnia 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/9908/1516/12

Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi przeprowadzenia badań porównawczych do systemu AMS wg procedury QAL 2 oraz przeprowadzenia testu funkcjonalności QAL 2 zgodnie z wymogami normy PN-EN 14181:2010

Termin składania ofert: do 28.08.2012 do godz. 13:00


13.08.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 13 sierpnia 2012 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/579/92/12

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 22.08.2012 do godz. 10:00


06.08.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 06 sierpnia 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/15711/1981/12

Przedmiot zamówienia:dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 17.08.2012 do godz. 11:00


 
 

24.07.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 24 lipca 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/15501/1972/12

Przedmiot zamówienia:dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 24.07.2012 do godz. 12:00 03.07.2012
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 3 lipca 2012 roku
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/13985/1847/12

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 12.07.2012 do godz. 13:00

 

19.06.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 19 czerwca 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/12941/1755/12

Przedmiot zamówienia:dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 29.06.2012 do godz. 12:00


 
12.06.2012
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 29 maja 2012 roku
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/12589/1721/12

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 20.06.2012 do godz. 13:00


06.05.2012

29.05.2012
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 29 maja 2012 roku
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/11157/1611/12

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 08.06.2012 do godz. 13:00

 


15.05.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 15 maja 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/10028/1531/12

Przedmiot zamówienia:dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 23.05.2012 do godz. 10:0011.05.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 11 maja 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/9574/1487/12

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 22.05.2012 do godz. 10:30


13.04.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 13 kwietnia 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/7882/1229/12

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 24.04.2012 do godz. 10:30


12.04.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 12 kwietnia 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/7794/1211/12

Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów papierniczych i biurowych do Piwet PIB w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do 23.04.2012 do godz. 10:30


     12.04.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 12 kwietnia 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/7731/1181/12

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa materiałów pomocniczych w 2012 roku - postępowanie powtórzone

Termin składania ofert: do 23.04.2012 do godz. 13:0004.04.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 22 marca 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/7331/1133/12

Przedmiot zamówienia:świadczenie usługi przeglądu i konserwacji chromatografów wraz z wymianą zużytych części

Termin składania ofert: do 13.04.2012 do godz. 13:00


 
 

04.04.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 09 marca 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/7451/1145/12

Przedmiot zamówienia: usługa opieki medycznej

Termin składania ofert: do 13.04.2012 do godz. 10:30.

 

22.03.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 22 marca 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/5128/761/12

Przedmiot zamówienia: opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych uwzględniających modernizację i budowę nowej zwierzętarni doświadczalnej dla PIWet-PIB w Puławach

Termin składania ofert: do 05.04.2012 do godz. 09:00


 

22.03.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 22 marca 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/6044/945/12

Przedmiot zamówienia:świadczenie usługi przeglądu i konserwacji chromatografów wraz z wymianą zużytych części

Termin składania ofert: do 30.03.2012 do godz. 13:00


 

21.03.2012

OGŁOSZENIE Z DNIA 21 marca 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/5258/785/12

Przedmiot zamówienia:dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 30.03.2012 do godz. 10:00
20.03.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 20 marca 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  200 000 euro

Nr sprawy: DZ-2501/5705/872/12

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym polegających na odbiorze i dostawach przesyłek z i do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Oddziału Instytutu w Bydgoszczy

Termin składania ofert: do 29.03.2012  do godz.10:00


20.03.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 20 marca 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/5527/833/12

Przedmiot zamówienia:przegląd i konserwacja sterylizatorów

Termin składania ofert: do 29.03.2012 do godz. 12:30


 
 

 
19.03.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 19 marca 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/5591/844/12

Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż klimatyzatorów w PIWet-PIB, a także świadczenie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z wymaganiami producenta

Termin składania ofert: do 27.03.2012 do godz. 11:00.

 
 

 
13.03.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 13 marca 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/5130/762/12

Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi przeglądu i pomiaru rozkładu temperatury w termocyklera, blokach grzejnych, łaźniach wodnych, piecach, pomiaru temperatury i przeglądu w urządzeniach chłodniczych, pomiaru rozkładu temperatury wilgotności stężenia CO2 w cieplarkach

Termin składania ofert: do 22.03.2012 do godz. 12:00

09.03.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 09 marca 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/4681/685/12

Przedmiot zamówienia: usługa opieki medycznej

Termin składania ofert: do 30.03.2012 do godz. 10:30.


06.03.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 06 marca 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/4657/680/12

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek

Termin składania ofert: do 14.03.2012 do godz. 10:00.


 
05.03.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 05 marca 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/4134/621/12

Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi wzorcowania wag i wzorców mas

Termin składania ofert: do 14.03.2012 do godz. 12:00


05.03.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 05 marca 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/4104/617/12

Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi przeglądu i sprawdzania komór laminarnych

Termin składania ofert: do 14.03.2012 do godz. 14:00


24.02.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 24 lutego 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/3660/542/12

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów papierniczych

Termin składania ofert: do 06.03.2012 do godz. 10:30

 


23.02.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 23 lutego 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/3549/520/12

Przedmiot zamówienia: dostawa rękawic i odziezy laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 05.03.2012 do godz. 10:30


22.02.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 22 lutego 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/3352/447/12

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników i zestawów do biologii molekularnej - postępowanie powtórzone

Termin składania ofert: do 01.03.2012 do godz. 10:45


16.02.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 16 lutego 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/2900/43112

Przedmiot zamówienia: usługi medyczne

Termin składania ofert: do 23.02.2012 do godz. 10:30


14.02.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 14 lutego 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/2816/416/12

Przedmiot zamówienia: świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy

Termin składania ofert: do 22.02.2012 do godz. 10:30

 

 
14.02.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 14 lutego 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/2135/341/12

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałow pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 23.02.2012 do godz. 10:30


31.01.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 02 lutego 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/1813/312/12

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 10.02.2012 do godz. 13:00

 

 
31.01.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 31 stycznia 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/1544/266/12

Przedmiot zamówienia: ubezpieczenie w zakresie usług medycznych dla pracowników PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 10.02.2012 do godz. 10:30


30.01.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 30 stycznia 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM POWYŻEJ 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/411/62/12

Przedmiot zamówienia:sukcesywna dostawa zestawów diagnostycznych w roku 2012- POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

Termin składania ofert: do 05.03.2012 do godz. 11:00 

 

27.01.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 13 stycznia 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/1353/208/12

Przedmiot zamówienia: świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy

Termin składania ofert: do 06.02.2012 do godz. 10:30


13.01.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 13 stycznia 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/284/44/12

Przedmiot zamówienia: kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej na potrzeby PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 20.02.2012 do godz. 11:00


11.01.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 11 stycznia 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/442/71/12

Przedmiot zamówienia:dostawa aparatury laboratoryjnej w tym mieszadła typu vortex - szt. 4, homogenizator laboratoryjny - szt. 1, wirówka stołowa z chłodzeniem - szt. 1

Termin składania ofert: do 20.01.2012 do godz. 12:00 

 

 
11.01.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 11 stycznia 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/115/10/12

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 24.01.2012 do godz. 10:30 

 

10.01.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 10 stycznia 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/225/36/12

Przedmiot zamówienia:dostawa sukcesywna środków dezynfekcyjnych, materiałów aptecznych, odzieży laboratoryjnej, rękawic, środków owadobójczych

Termin składania ofert: do 19.01.2012 do godz. 10:30 

 
 
 

05.01.2012
OGŁOSZENIE Z DNIA 05 stycznia 2012
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 200 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/169/32/12/11

Przedmiot zamówienia:dostawa sukcesywna przez okres 5 miesięcy artykułów papierniczych i biurowych

Termin składania ofert: do 13.01.2012 do godz. 12:30 

 
 

14.12.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 14 grudnia 2011 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/25619/2726/11

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych w 2012 r.

Termin składania ofert: do 19.01.2012 r., do godz  13:00 


14.12.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 14 grudnia 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/25947/2684/11

Przedmiot zamówienia:dostawa filtrów powietrza do PIWet PIB w Zduńskiej woli

Termin składania ofert: do 21.12.2011 do godz. 12:30 

 

14.12.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 14 grudnia 2011
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/22759/2302/11

 

Przedmiot zamówienia: świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g i usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym polegających na odbiorze i dostawach przesyłek z i do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego– Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Oddziału Instytutu w Bydgoszczy

 

Termin składania ofert: do 23.12.2011 godz. 09:00


14.12.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 14 grudnia 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/26023/2755/11

Przedmiot zamówienia: prewencyjny przegląd sprężarek, separatora oleju, osuszacza powietrza

Termin składania ofert: do 23.12.2011 do godz. 10:00

 

14.12.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 14 grudnia 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/25686/2731/11

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa pasz dla zwierząt w 2012 r.

Termin składania ofert: do 22.12.2011 do godz. 12:00

 

 
13.12.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 13 grudnia 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/25769/2737/11

Przedmiot zamówienia:sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i do odkażania, materiałów aptecznych, leków, środków owadobójczych w roku 2012

Termin składania ofert: do 21.12.2011 do godz. 10:00 

 

12.12.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 12 grudnia 2011
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/25946/2751/11

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 20.12.2011 godz. 10:00


09.12.2011

07.12.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 07 grudnia 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/25153/2627/11

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 16.12.2012r. do godz. 12:00 

 
 

 
02.12.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 02 grudnia 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/24160/2477/11

Przedmiot zamówienia:sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego w roku 2012

Termin składania ofert: do 21.12.2012r. do godz. 12:00 

 
 

 
 
30.11.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 30 listopada 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-250122201/2247/11

Przedmiot zamówienia:sukcesywna dostawa materiałów pomocniczych w roku 2012

Termin składania ofert: do 12.01.2012 do godz. 13:00 

 

30.11.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 30 listopada 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/24076/2473/11

Przedmiot zamówienia:sukcesywna dostawa zestawów diagnostycznych w roku 2012

Termin składania ofert: do 05.01.2012 do godz. 11:00 

 
 

29.11.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 29 listopada 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/24837/2569/11

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury laboratoryjnej.

Termin składania ofert: do 09.12.2011 do godz. 11:30

 
 

25.11.2011 r

25.11.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 25 listopada 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/24466/2519/11

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury laboratoryjnej.

Termin składania ofert: do 05.12.2011 do godz. 11:30

 

 
 
21.11.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 21 listopada 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/23663/2398/11

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników i zestawów do biologii molekularnej.

Termin składania ofert: do 28.12.2011 do godz. 12:45

 

18.11.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 18 listopada 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/23669/2400/11

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 29.11.2011 do godz. 10:30 

 

16.11.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 16 listopada 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/23668/2399/11

Przedmiot zamówienia: dostawa środków do dezynfekcji , materiałów aptecznych, odzieży laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 24.11.2011 do godz. 11:30

 


 

 16.11.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 21 listopada 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/23751/2438/11

Przedmiot zamówienia: usługa wzorcowania termometrów, termohigrometru, wag z podziałem na części.

Termin składania ofert: do 28.11.2011 do godz. 12:00

 

04.11.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 04 listopada 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/22761/2303/11

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych.

Termin składania ofert: do 14.11.2011 do godz. 10:30

 

 
20.10.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 20 października 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/20157/2161/11

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 02.11.2011 do godz. 10:30 

 

19.10.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 19 października 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/21107/2163/11

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 24.11.2011 do godz. 12:00

 

18.10.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 18 października 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/20844/2154/11

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej.

Termin składania ofert: do 23.11.2011 do godz. 12:00

 

 


14.10.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 14 października 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/20299/2008/11

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 21.11.2011 do godz. 12:00 


 14.10.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 14 października 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/20386/2150/11

Przedmiot zamówienia: przegląd komór laminarnych, chromatografów, mikrotomu rotacyjnego, płyty chłodzącej, mikroskopów, sprawdzanie rozkładu temperatur w chłodziarko-zamrażarkach, łaźniach wodnych, wzorcowania termometrów oraz termohigrometrów

Termin składania ofert: do 24.10.2011 do godz. 12:00 


06.10.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 6 października 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/19759/1983/11

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na 7 zadań

Termin składania ofert: do 16.11.2011 do godz. 12:00 


05.10.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 05 października 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/19611/1962/11

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 13.10.2011 do godz. 10:30 

 

30.09.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA30 września  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DZ-2501/19400/1841/11

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 07.11.2011 do godz. 12:00 

 


28.09.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 28 września  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/19615/1963/11

Przedmiot zamówienia: dostawa fartuchów laboratoryjnych, odzieży roboczej, obuwia profilaktycznego, obuwia roboczego do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w roku 2012.

Termin składania ofert: do 10.10.2011 do godz. 10:00 


27.09.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 27  września  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/19386/1937/11

Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi przeglądu chromatografów, wirówek, pomiaru rozkładu temperatur w łaźniach wodnych, chłodziarko-zamrażarkach, zamrażarkach oraz wzorcowania wag

Termin składania ofert: do 06.10.2011 do godz. 12:00 


26.09.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 26 września  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/19286/1934/11

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 05.10.2011 do godz. 12:00 


16.09.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 16 września 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/18821/1885/11

Przedmiot zamówienia: prenumerata czasopism zagranicznych w roku 2011 do biblioteki naukowej PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 27.09.2011 do godz. 10:00


 14.09.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 14 września 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/18399/1863/11

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 22.09.2011 do godz. 11:00 


08.09.2011

OGŁOSZENIE Z DNIA 08 września  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/17792/1815/11

Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi przeglądu chromatografów oraz wzorcowania termometrów, przegląd blokow grzejnych, cieplarek, wzorcowanie termohigrometrów, przegląd wirówek 

Termin składania ofert: do 16.09.2011 do godz. 12:00  06.09.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 06 września  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/17611/793/11

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do16.09.2011 do godz. 12:00 


 01.09.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 01 września   2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/17116/1767/11

Przedmiot zamówienia: dostawa i napelnianie gazow czystych i technicznych do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Termin składania ofert: do 09.09.2011  do godz. 10:00


 29.08.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 29 sierpnia  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/17145/1771/11

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 07.09.2011 do godz. 10:30 


 18.08.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 18 sierpnia  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/9086/1182/11

Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi wzorcownia dla: termometrów, termohigrometrów, wag, wzorców mas

Termin składania ofert: do 30.08.2011 do godz. 12:00 


 18.08.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 18 sierpnia  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/9333/1200/11

Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi przeglądu i pomiaru rozkładu temperatury w urzadzeniach chłodniczych

Termin składania ofert: do 29.08.2011 do godz. 13:00 


 18.08.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 18 sierpnia  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/9294/1193/11

Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi przeglądu i konserwacji mikroskopów, wykonanie przeglądu i pomiaru rozkładu temperatur w suszarkach, cieplarkach, inkubatorach, inkubatorach CO2, piecach, blokach grzejnych, termocyklerach, wytrząsarek, łaźni wodnych, wykonanie przeglądu w komorach laminarnych 

Termin składania ofert: do 29.08.2011 do godz. 14:00 


 11.08.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 11 sierpnia  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/115933/1635/11

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 23.08.2011 do godz. 12:00 


 11.08.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 11 sierpnia  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/16029/1653/11

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 22.08.2011 do godz. 12:00 


 11.08.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 11  sierpnia  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/15978/1642/11

Przedmiot zamówienia:świadczenie usługi  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej PIWet-PIB 

Termin składania ofert: do 19.08.2011 do godz. 09.00


 26.07.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 26 lipca 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/14971/1553/11

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 04.08.2011 do godz. 10:30


 13.07.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 13 lipca  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/12457/1401/11

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług ubezpieczeniowych dla PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 25.07.2011 do godz. 10:30


 08.07.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 08 lipca  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/11934/1361/11

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług gastronomicznych dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego 

Termin składania ofert: do 21.07.2011 do godz. 10:00


 05.07.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/13498/1468/11

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 14.07.2011 do godz. 10:30


 05.07.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/13380/1458/11

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 13.07.2011 do godz. 12:00


  24.06.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 24 czerwca 2011
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/9571/1220/11

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 05.07.2011 godz. 11:00


17.06.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 17 czerwca  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/12306/1394/11

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 28.06.2011 do godz. 10:30


 14.06.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 14 czerwca  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/11608/1348/11

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 27.06.2011 do godz. 10:00


 03.06.2011 r

  01.06.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 01 czerwca 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/10909/1308/11

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 10.06.2011 do godz. 10:30  25.05.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 25 maja  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/9565/1219/11

Przedmiot zamówienia: szkolenia o tematyce związanej z walidacja metod badawczych stosowanych w PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 01.06.2011 do godz. 12:00


 19.05.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 19 maja 2011
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/6273/957/11

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych w 2011 r. - postępowanie powtórzone

Termin składania ofert: do 30.05.2011 godz. 13:00


19.05.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 19 maja maja  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/9827/1239/11

Przedmiot zamówienia: audyt działaności stautowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego 

Termin składania ofert: do 27.05.2011  do godz. 09:000


 18.05.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 18 maja  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/8632/1143/11

Przedmiot zamówienia: modernizacja przepompowni ścieków skażonych

Termin składania ofert: do 02.06.2011 do godz. 11:00


 09.05.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 09 maja  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-25019181/1186/11

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 19.05.2011 do godz. 10:30


 26.04.2011 r
20.04.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 20 kwietnia 2011
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/8233/1118/11

Przedmiot zamówienia: dostawa art. papierniczych i biurowych

Termin składania ofert: do 29.04.2011 godz. 09:30


 18.04.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 8  kwietnia  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/6801/1013/17332/1042/11

Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż galanetrii łazienkowej, oświetlenia, dekoracji łóżek i okien, pościeli do budynku WCKP

Termin składania ofert: do 27.04.2011 do godz. 11:30


 15.04.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 15 kwietnia  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/6801/1013/11

Przedmiot zamówienia: dostawa i montaz oraz rozmieszczenie mebli i sprzętu agd w budynku hotelu Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 29.04.2011 do godz. 12:30


06.04.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 6 kwietnia 2011
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/4167/717/11

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 15.04.2011 godz. 11:00


01.04.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 01 kwietnia 2011
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/6710/1005/11

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 12.04.2011 godz. 10:30


10.03.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 10 marca 2011
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/4553/836/11

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 23.03.2011 do godz. 10:30


 04.03.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 4 marca  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/4367/802/11

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek

Termin składania ofert: do 14.03.2011 do godz. 10:00


04.03.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 4 marca  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/3359/603/11

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 11.04.2011 do godz. 12:00


 03.03.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 28 lutego  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/3856/713/11 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 11.03.2011 do godz. 13:00


 18.02.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 18  lutego 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/3221/592/11

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów do dezynfekcji i odkażania, odzieży laboratoryjnejm.in. fartuchów flizelinowych, rękawic nitrylowych, czepków oraz materiałów jednorazowego użytku

Termin składania ofert: do 28.02.011  do godz 12:00


 15.02.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 15  lutego 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-250/2142/441/11

Przedmiot zamówienia: usługa sprzątania

Termin składania ofert: do 28.02.011  do godz 10:00


 15.02.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 15  lutego 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/2679/515/11

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 24.02.011  do godz 10:00


 11.02.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 11  lutego 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/2579/504/11

Przedmiot zamówienia: dostawa samochodu osobowego

Termin składania ofert: do 22.02.011  do godz 09:00


 11.02.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 11  lutego 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/2201/453/11

Przedmiot zamówienia: wykonanie studni chłonnej

Termin składania ofert: do 25.02.011  do godz  11:00


 10.02.2011 r
OGŁOSZENIE Z DNIA 10  lutego 2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/2419/483/11

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych i laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 21.02.011  do godz  10:30 


 10.02.2011 r

  07.02.2011 r.

 20.01.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA  20 stycznia 2011
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/997/222/11

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów aptecnzychi materiałów jednorazowego użytku

Termin składania ofert: do 31.01.2011 do godz  11:00 


 17.01.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA  17 stycznia 2011
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/523/102/11

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa zestawów diagnostycznych

Termin składania ofert: do 28.01.2011 do godz  11:00 


14.01.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA  14 stycznia 2011
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/85/7/11

Przedmiot zamówienia: dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego, obuwia profilaktycznego oraz fartuchów laboratoryjnych 

Termin składania ofert: do 24.01.2011 do godz  10:00 


    05.01.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 05 stycznia 2011
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/83/6/11

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów do dezynfekcji i odkażania

Termin składania ofert: do 17.01.2011 do godz  12:00 


  04.01.2011
OGŁOSZENIE Z DNIA 04 styczeń  2011 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/4/1/11

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboeratoryjnych i materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 13.01.2011 do godz  10:30 

 30.12.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 30  grudnia  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro
Nr sprawy: DG-2501/25304/1991/10

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów aptecznych oraz materiałów jednorazowego użytku (igły, strzykawki)

Termin składania ofert: do 07.01.2011 do godz . 12:00


 30.12.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 30  grudnia  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro
Nr sprawy: DG-2501/24908/1974/10

Przedmiot zamówienia: dostawa  środków czystości w roku 2011 do PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 10.01.2011 do godz . 13:00


23.12.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 23 grudnia  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/25389/2003/10

Przedmiot zamówienia: dostawa szkła laboratoryjnego

Termin składania ofert: do 11.01.2011 do godz  12:00 


 21.12.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 21 grudnia  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/24907/1973/10

Przedmiot zamówienia:  dostawa artykułów papierniczych i biurowych przez okres 12 miesięcy

Termin składania ofert: do 04.01.2011 do godz. 11:00


 02.12.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 2 grudnia  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/23787/1796/10

Przedmiot zamówienia:  usługi w zakresie przeglądów i konserwacji oraz usuwanie awarii i naprawa następujących systemów: sygnalizacji alarmu pożaru, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej w obiektach Państwowego Instytutu weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Termin składania ofert: do 13.12.2010 do godz. 10:00


30.11.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 29 listopada  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/22161/1676/10

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w 2011 r.

Termin składania ofert: do 04.01.2011 do godz  13:00 


 30.11.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 30 listopada  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/23314/1735/10

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboeratoryjnych i materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 09.12.2010 do godz  11:00 


 26.11.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 26 listopada  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/22413/169810

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników i zestawów do biologii molekularnej

Termin składania ofert: do 03.01.2011 do godz  13:30 


 26.11.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 26 listopada  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/22163/1678/10

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów pomocniczych 

Termin składania ofert: do 05.01.2011 do godz  13:00 


 18.11.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 18 listopada  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/22162/1677/10

Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów diagnostycznych

Termin składania ofert: do 29.12.2010  do godz 11:00


 28.10.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 15 listopada  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/22052/1667/10

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej 

Termin składania ofert: do 25.11.2010  do godz 12:30


15.11.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 15 listopada  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/22053/1669/10

Przedmiot zamówienia:  usługi w zakresie przeglądów i konserwacji oraz usuwanie awarii i naprawa następujących systemów: sygnalizacji alarmu pożaru, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej w obiektach Państwowego Instytutu weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Termin składania ofert: do 24.11.2010 do godz. 10:00


10.11.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 10 listopada  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/21971/1657/10

Przedmiot zamówienia:  dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 19.11.2010 do godz. 11:00


09.11.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 9 listopada 2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/21464/1611/10

Przedmiot zamówienia:  jednorazowa dostawa  materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: 18.11.2010 do godz. 11:00


03.11.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA  3 listopada  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/20823/15510/10

Przedmiot zamówienia: wykonanie instalacji klimatyzacji miejscowej w 5 pomieszczeniach laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 22.11.2010  do godz 11:00


28.10.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA  28  października  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/20977/1560/10

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej 

Termin składania ofert: do 08.11.2010  do godz 12:30


26.10.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA  26  października  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/20458/1528/10

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej 

Termin składania ofert: do 03.11.2010  do godz 12:30


21.10.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 21 października  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/20074/1512/10

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałówpomocniczych

Termin składania ofert: do 02.11.2010  do godz.11:00


18.10.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 18 października  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/19994/1503/10 

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej z podzialem na zadania (zadanie 1 - zestaw do mineralizacji mikrofalowej na mokro; zadanie 2 - spektrofotometr)

Termin składania ofert: do 26.10.2010  do godz.12:30


14.10.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 14 października   2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/19677/1496/10

Przedmiot zamówienia: tankowanie paliw płynnych do samochodów słuzbowych i posiadanych urzadzeń oraz dostawa paliwa do agregatów pradotwórczych w PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 25.10.2010   do godz. 14:00

 

13.10.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 13 października  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/19607/1494/10 

Przedmiot zamówienia: świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g i usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym polegających na odbiorze i dostawach przesylek z i do PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 22.10.2010  do godz.11:00


06.09.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 8 października 2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/18318/1426/10

Przedmiot zamówienia:  jednorazowa dostawa  materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: 18.10.2010 do godz. 11:00


06.10.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 06 października  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/18975/1475/10 

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 15.10.2010  do godz.11:00


30.09.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 30 września  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/18353/1429/10 

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 08.11.2010  do godz.12:30


 23.09.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 23 września  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/16522/1322/10 

Przedmiot zamówienia: świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g i usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym polegających na odbiorze i dostawach przesylek z i do PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 01.10.2010  do godz.11:00


 23.09.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 23 września  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/18079/1410/10 

Przedmiot zamówienia: dostawa zaworów kulowych przeznaczonych do oczyszczalni termicznej i przepompowni ścieków skażonych

Termin składania ofert: do 04.10.2010  do godz.11:00


 23.09.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 23 września  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/18080/1411/10 

Przedmiot zamówienia: prenumerata czasopism dla biblioteki naukowej PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 05.10.2010  do godz.10:00


 23.09.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 23 września  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 Euro

Nr sprawy: DG-2501/17919/1406/10 

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 04.10.2010  do godz. 12:30


 07.09.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 24 sierpnia  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/17062/1352/10

Przedmiot zamówienia: tankowanie paliw płynnych do samochodów słuzbowych i posiadanych urzadzeń oraz dostawa paliwa do agregatów pradotwórczych w PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 16.09.2010   do godz. 14:00


 06.09.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 6 września 2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/16632/1325/10

Przedmiot zamówienia:  jednorazowa dostawa  materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: 15.09.2010 do godz. 11:00


02.09.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 02 września  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/16713/1327/10

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 10.09.2010  do godz. 10:00


 30.08.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 30 sierpnia  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/16494/1320/10

Przedmiot zamówienia:  dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 09.09.2010 do godz. 11:00


30.08.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 30 sierpnia  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/16204/1311/10

Przedmiot zamówienia:  dostawa  aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 08.09.2010   do godz. 10:00


 24.08.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 24 sierpnia  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/12751/1133/10

Przedmiot zamówienia: tankowanie paliw płynnych do samochodów słuzbowych i posiadanych urzadzeń oraz dostawa paliwa do agregatów pradotwórczych w PIWet-PIB

Termin składania ofert: do 03.09.2010   do godz. 14:00


 09.08.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 9 sierpnia  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/15183/1253/10

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 17.08.2010   do godz. 10:00


  30.07.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 30 lipca  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/14661/1243/10

Przedmiot zamówienia: jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 10.08.2010   do godz. 10:00


20.07.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 20 lipca  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/13353/1162/10

Przedmiot zamówienia:  dostawa i montaż systemu automatycznej kontroli wydawania i obiegu kluczy

Termin składania ofert: do 12.08.2010   do godz. 10:00


 02.07.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 2 lipca  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/12671/1131/10

Przedmiot zamówienia:  dostawa  materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 13.07.2010   do godz. 09:30


 02.07.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 2 lipca  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/12766/1134/10 

Przedmiot zamówienia:  dostawa  aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 12.07.2010   do godz. 11:00


 24.05.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 21 maja  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/9988/974/10

Przedmiot zamówienia:  usługa przeglądu i wykonania pomiarów w komorach laminarnych

Termin składania ofert: do 31.05.2010   do godz. 13 :00


 
 OGŁOSZENIE Z DNIA  21.05.2010
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/9654/956/10

Przedmiot zamówienia:  dostawa mat pomocniczych 

Termin składania ofert: do01.06.2010 do godz. 10:00

 


18.05.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA  18.05.2010
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/9559/957/10

Przedmiot zamówienia:  świadczenie usługi przeglądu i konserwacji mikroskopów 

Termin składania ofert: do 05.05.2010 do godz. 13:00

 


 14.05.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 14 maj  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/9367/943/10

Przedmiot zamówienia:  dostawa odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 24.05.2010  do godz. 11:00


 13.05.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 13 maj  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/9332/941/10

Przedmiot zamówienia:  usługa przeglądu i konserwacji sterylizatorów parowych (autoklawów)

Termin składania ofert: do 24.05.2010  do godz. 14:00


 12.05.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 12 maja    2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/9049/931/10

Przedmiot zamówienia:  dostawa  aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 19.05.2010 do godz. 11:00


 29.04.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 29.04.2010 r. 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  4 845 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/7544/795/10

Przedmiot zamówienia: rozbudowa i remont hotelu PIWet-PIB w Puławach

Termin składania ofert: do 24.05.2010 r. do godz. 12:00

 


21.04.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 20.04.2010   2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/7590/804/10

Przedmiot zamówienia:dostawa odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 29.04.2010 do godz. 10:30

 


 20.04.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 20.04.2010   2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/7572/81/10

Przedmiot zamówienia:  świadczenie usługi wzorcowania, sprawdzanie oraz przeglądu spektrofotometrów 

Termin składania ofert: do 05.05.2010 do godz. 13:00

 


20.04.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 20 kwietnia   2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/7439/78810

Przedmiot zamówienia:  dostawa materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 29.04.2010  do godz. 08:00


 20.04.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 20 kwietnia   2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/7573/802/10

Przedmiot zamówienia:  usługa przeglądu i pomiaru temperatur w urządzeniach chłodniczych 

Termin składania ofert: do 04.05.2010  do godz. 13:00


 20.04.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 20 kwietnia   2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/6725/718/10

Przedmiot zamówienia:  dostawa  aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do29.04.2010 do godz. 10:00


19.04.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 19 kwietnia  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/7302/769/10

Przedmiot zamówienia:  dostawa  samochodu osobowo-dostawczego 

Termin składania ofert: do 29.04.2010  do godz.09:00


  08.04.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 08.04.2010   2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/6805/720/10

Przedmiot zamówienia:  dostawa środków czystości

Termin składania ofert: do 19.04.2010  do godz. 08:00

 


 07.04.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 07.04.2010   2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/66294/692/10 

Przedmiot zamówienia:  świadczenie usługi wzorcowania, sparwdzania oraz przeglądu spektrofotometrów 

Termin składania ofert: do 16.04.2010  do godz. 13:00

 


 31.03.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 31  marca  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/6001/643/10

Przedmiot zamówienia:  usługa przeglądu chromatografów

Termin składania ofert: do 09.04.2010  do godz. 13:00


 26.03.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 26  marca  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/5955/637/10

Przedmiot zamówienia:  dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych, odzieży laboratoryjnej oraz materiałów aptecznych

Termin składania ofert: do 08.04.2010 do godz.12:00


 11.03.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 22 marca  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/5705/617/10

Przedmiot zamówienia:  usługa wzorcowania termometrów, termohigrometrów, termohigrobarometrów

Termin składania ofert: do 29.03.2010 do godz. 09:00

  15.03.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 15 marca  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/5203/556/10

Przedmiot zamówienia:  dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do 24.03.2010 do godz. 11:00


17.03.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 17 marca  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/5385/582/10

Przedmiot zamówienia:  usługa przeglądu i pomiaru temperatur w urządzeniach chłodniczych 

Termin składania ofert: do 26.03.2010 do godz. 13:00

 12.03.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 12 marca  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/5022/537/10

Przedmiot zamówienia:  usługa przeglądu wirówek laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 23.03.2010 do godz. 13:00


 11.03.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 11 marca  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/4946/531/10

Przedmiot zamówienia:  usługa przeglądu okresowego chromatografów

Termin składania ofert: do 19.03.2010 do godz. 13:00


   11.03.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 11  marca  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/4947/530/10

Przedmiot zamówienia:  dostawa  rękawic chirurgicznych , odziezy laboratoryjnej oraz innych 

Termin składania ofert: do 19.03.2010 do godz. 09:00


 09.03.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 9 marca  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/4493/509/10

Przedmiot zamówienia:  usługa wzorcowania wag, termometrów, termohigrometrów i termohigrobarometrów

Termin składania ofert: do 17.03.2010 do godz. 09:00


  09.03.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 09 marca  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/4235/498/10

Przedmiot zamówienia:  dostawa  materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 18.03.2010 do godz. 10:00


03.03.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 03 marca  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/4275/489/10

Przedmiot zamówienia:  dostawa  odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 11.03.2010 do godz. 10:00


 03.03.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 03 marca  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/4274/488/10

Przedmiot zamówienia:  dostawa  aparatury laboratoryjnej

Termin składania ofert: do 12.03.2010 do godz. 09:00


 26.02.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 26 lutego  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/3085/363/10

Przedmiot zamówienia:  dostawa  samochodu osobowo-dostawczego oraz samochodu osobowego

Termin składania ofert: do 09.03.2010 do godz.09:00


 20.02.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 20 lutego  2010 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej  193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/3190/376/10

Przedmiot zamówienia:  dostawa odczynników laboratoryjnych w 2010 r. 

Termin składania ofert: do 29.03.2010 do godz. 11:30

OGŁOSZENIE Z DNIA  17  lutego   2010
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193  000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/3150/369/10 

Przedmiot zamówienia:  dostawa materiałów pomocniczych , tj. materiały do hodowli komórkowych , drobne materiały laboratoryjne , wyposażenie do posiadanych urządzeń , sprzęt do chromatografii 

Termin składania ofert: do 01.03.2010 do godz. 12:00 , zmiana terminu skladania ofert : 03.03.2010 do godz. 12:00 , otawrcie o godz. 12 :30


 12.02.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 12 lutego   2010
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193  000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/2886/328/10

Przedmiot zamówienia:  jednorazowa dostawa odczynników

Termin składania ofert: do 22.02.2010 do godz. 10:00 


 04.02.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 02 lutego   2010
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193  000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/2082/232/10 

Przedmiot zamówienia:  dostawa aparatury laboratoryjnej 

Termin składania ofert: do 12.02.2010 do godz. 09:00 


  02.02.2010

OGŁOSZENIE Z DNIA 02 luty  2010
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/1864/222/10

Przedmiot zamówienia:  jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do12.02.2010 o godz. 10:00


08.09.2009
OGŁOSZENIE Z DNIA 08 września 2009 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/14084/1060/09 

Przedmiot zamówienia:  jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych

Termin składania ofert: do 16.09.2009  o godz. 10:00

 
 

 
07.08.2009
OGŁOSZENIE Z DNIA 07 sierpnia 2009 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/12714/984/09

Przedmiot zamówienia:  jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 17.08.2009  o godz. 11:00

 

 
07.08.2009
OGŁOSZENIE Z DNIA 07 sierpnia 2009 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/12714/984/09

Przedmiot zamówienia:  jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 17.08.2009  o godz. 11:00

 
 
 
 
 

 
28.07.2009
OGŁOSZENIE Z DNIA 28 lipca   2009
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/11715/927/09

Przedmiot zamówienia:  dostawa i montaż urzadzeń, sprzętu i mebli laboratoryjnych do oddziału PIWet-PIB w Bydgoszczy 

Termin składania ofert: do 10.08.2009 o godz. 09:00

 

 

 
 
25.01.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 25stycznia  2010
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/1214/155/10

Przedmiot zamówienia:  jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 02.02.2010 o godz. 10:00

 

 
 
 

 
 
20.01.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 20 stycznia  2010
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/774/63/10

Przedmiot zamówienia:  sukcesywna dostawa zestawów diagnostycznych

Termin składania ofert: do 28.01.2010 o godz. 10:30

 

 

 
 
14.01.2010
OGŁOSZENIE Z DNIA 13 stycznia  2010
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/562/45/10

Przedmiot zamówienia:  sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i piśmiennych

Termin składania ofert: do 26.01.2010 o godz. 10:00

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
21.12.2009
OGŁOSZENIE Z DNIA 28  grudnia  2009 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/23271/1824/09

Przedmiot zamówienia:  sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego w 2010r.

Termin składania ofert: do 14.01.2010 o godz. 10:30


21.12.2009
OGŁOSZENIE Z DNIA 21  grudnia  2009 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/22416/1777/09

Przedmiot zamówienia:  dostawa aparatury laboratoryjnej 

Termin składania ofert: do 04.01.2010 o godz. 12:30

 


09.12.2009
OGŁOSZENIE Z DNIA 9 grudnia  2009 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej  206 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/21166/1596/09

Przedmiot zamówienia:  dostawa odczynników laboratoryjnych w 2010 r. 

Termin składania ofert: do 13.01.2010 do godz. 11:30


 

08.12.2009
OGŁOSZENIE Z DNIA 8 grudnia  2009 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej  206 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/20669/1430/09

Przedmiot zamówienia:  dostawa materiałów pomocniczych w 2010 r, tj. pipet i końcówek do pipet , materiałów do hodowli komórkowej , drobnego sprzętu laboratoryjnego , wyposażenia do posiadanych urzadzeń oraz sprzętu do chromatografii 

Termin składania ofert: do 12.01.2010 do godz. 12:00, zmieniony : składanie ofert : 14.01.2010 do godz. 12:00 , otwracie ofert : 14.01.2010
o godz. 12 :30 

 


 

14.01.2009
OGŁOSZENIE Z DNIA 14 stycznia   2009 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/119/04/2009

Przedmiot zamówienia:  dostawa aparatury laboratoryjnej 

Termin składania ofert: do 23.01.2009 o godz. 08:00

 


 

18.12.2009
OGŁOSZENIE Z DNIA 18 grudnia 2009  
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO 
 

Nr sprawy: DG-2501/22738/1803/09

Przedmiot zamówienia:  dostawa jednorazowa odczynników laboratoryjnych

Termin składania ofert: do 29.12.2009 do godz. 10:30