Zamówienia do 130 000zł

 

Zamówienia do 130 000 zł01.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu

przegląd chromatografów

Znak postępowania: DZ-220/57/22    

Termin składania ofert: 02.03.2022 r. godz. 13:00     


30.09.2021 

Ogłoszenie na usługę badania sprawozdania finansowego

za rok 2021 oraz za rok 2022 


Znak postępowania: DZ-220/224/21   

Termin składania ofert: 12.10.2021 r. godz. 10:00      


18.08.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę monitorowania systemu alarmowego

Znak postępowania: DZ-220/160/21    

Termin składania ofert: 24.08.2021 r. godz. 12:00     

 


06.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na wycinkę drzew

Znak postępowania: DZ-220/162/21    

Termin składania ofert: 12.07.2021 r. godz. 10:00     


05.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę wirówki

Znak postępowania: DZ-220/159/21    

Termin składania ofert: 07.07.2021 r. godz. 14:00     


 

17.06.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę transportu biologicznego materiału zakaźnego

Znak postępowania: DZ-220/140/21    

Termin składania ofert: 21.06.2021 r. godz. 10:00      


 

26.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na pobranie próbek w ramach projektu Biopigee

Znak postępowania: DZ-220/128/21    

Termin składania ofert: 31.05.2021 r. godz. 13:00     


18.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę instalacji komory chłodniczej

Znak postępowania: DZ-220/131/21    

Termin składania ofert: 28.05.2021 r. godz. 14:00      


 

20.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie ilościowego, porównawczego oznaczenia składu białkowego ekstraktów (roztworów) z nicieni za pomocą metody LC-MS/MS

Znak postępowania: DZ-220/124/21    

Termin składania ofert: 27.05.2021 r. godz. 15:00     


19.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywne świadczenie usługi okresowych badań technicznych (przeglądów rejestracyjnych) oraz przeglądów technicznych pojazdów

Znak postępowania: DZ-220/125/21    

Termin składania ofert: 28.05.2021 r. godz. 14:00    

 


 18.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na przegląd i naprawę pompy próżniowej olejowej

Znak postępowania: DZ-220/123/21    

Termin składania ofert: 21.05.2021 r. godz. 11:00     


 

29.04.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na   świadczenie usług krajowego i zagranicznego transportu materiału biologicznego (niespełniającego warunków kategorii A) w zakresie  przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla PIWet-PIB w Puławach oraz Zakłądu Pryszczycy PIWet-PIB w Zduńskiej Woli w okresie 12 m-cy   

Znak postępowania: DZ-220/9353/21    

Termin składania ofert: 10.05.2021  r. godz.12:00     

 

 


23.04.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na przegląd aparatu do elektroforezy kapilarnej

Znak postępowania: DZ-220/100/21    

Termin składania ofert: 28.04.2021 r. godz. 11:00    


21.04.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na obsługę serwisową centrali telefonicznej

Znak postępowania: DZ-220/97/21    

Termin składania ofert: 28.04.2021 r. godz. 12:00    


 

16.04.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na   świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej w okresie 12 m-cy   

Znak postępowania: DZ-220/93/21    

Termin składania ofert: 22.04.2021 r. godz. 09:00     

 


 

09.04.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na zakup odczynników laboratoryjnych wg kat. Indical Bioscience

Znak postępowania: DZ-23/105/21    

Termin składania ofert: 12.04.2021 r. godz. 10:00      

 


 19.03.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na   wykonanie odwiertów w mogilniku PIWet-PIB wraz poborem próbek  

Znak postępowania: DZ-220/47/21    

Termin składania ofert: 25.03.2021 r. godz. 10:00     


 16.03.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie dla Instytutu w okresie 24 m-cy usługi polegającej na doradztwie prawnym z zakresu prawa pracy 

Znak postępowania: DZ-220/33/21    

Termin składania ofert: 22.03.2021 r. godz. 10:00     

 


11.03.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie kontroli okresowej budynków PIWet-PIB

Znak postępowania: DZ-220/39/21    

Termin składania ofert: 16.03.2021 r. godz. 11:00     


11.03.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na przegląd chromatografu cieczowego

Znak postępowania: DZ-220/59/21    

Termin składania ofert: 15.03.2021 r. godz. 11:00     


04.03.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę ciśnieniowego mineralizatora mikrofalowego

Znak postępowania: DZ-220/51/21    

Termin składania ofert: 08.03.2021 r. godz. 11:00    


 

01.03.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie obsługi serwisowej systemu e-klient do końca roku 2021 -postępowanie nr 2 

znak sprawy DZ-220/43/21 

Termin składania ofert: 04.03.2021 1  r. godz. 13:00   

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami 

Nie złożona została żadna oferta. 

 


29.01.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na przegląd automatyki i BMS systemu podczyszczalni ścieków

Znak postępowania: DZ-220/19/21    

Termin składania ofert: 05.02.2021 r. godz. 14:00   


 

29.01.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie  usługi polegającej na przeglądzie i walidacji obrotów w wirówkach oraz przeglądu i sprawdzania (pomiar rozkładu temperatur) w termocyklerach w roku 2021 

Termin składania ofert: 03.02.2021   r. godz. 15:00   

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami 

Wybór ofert 

 

 


 

20.01.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie  usługi polegającej na pełnieniu obowiązków inspektora ochrony radiologicznej w okresie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy 

znak sprawy DZ-220/8/21 

Termin składania ofert: 26.01.2021  r. godz. 09:00 

 

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami 

Informacja o unieważnieniu postepowania 

 


 

07.01.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie obsługi serwisowej systemu e-klient do końca roku 2021 

znak sprawy DZ-23/1/21 

Termin składania ofert: 14.01.2021  r. godz. 13:00 

 

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami 

Nie złożona została żadna oferta.