Zamówienia do 30tys. EURO

 

 Na tej stronie znajdą Państwo zamówienia do 30 tys. EURO 


15.02.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na przegląd chromatografu gazowego

 

znak sprawy DZ-220/32/21

Termin składania ofert: 17.02.2021 r. godz. 13:00     


11.01.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę spektrometru mas Qtrap 4500

 

znak sprawy DZ-220/2/21

Termin składania ofert: 13.01.2021 r. godz. 14:00     


 

30.12.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usług kurierskich transportu materiału biologicznego w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy 

znak sprawy DZ-2501/353/20 

Termin składania ofert: 11.01.2021  r. godz. 11:00 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 -opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2- formularz ofertowy 

Załącznik nr 3- formularz cenowy 

Załącznik nr 4- projekt umowy 17.12.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie remontu płyty stropowej i dennej w zbiorniku żelbetowym w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/335/20

Termin składania ofert: 31.12.2020 r. godz. 11:00 

 

Zapytanie ofertowe

Opinia techniczna

Przedmiar robót

Formularz oferty 

Wykaz wykonanych robót

Wykaz osób 

Projekt umowy


 

09.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na transport materiału biologicznego 

znak sprawy DZ-2501/329/20

Termin składania ofert:  10.12.2020 r. godz. 13:00    

 


 


 

25.11.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na przegląd techniczny wciągników elektrycznych łańcuchowych

znak sprawy DZ-2501/317/20

Termin składania ofert:  30.11.2020 r. godz. 13:00    


20.11.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę odzieży ochronnej, obuwia profilaktycznego, ręczników i fartuchów laboratoryjnych

 

znak sprawy DZ-2501/312/20

Termin składania ofert: 27.11.2020 r. godz. 13:00    

 


16.11.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na na sprawdzenie i przegląd sekwenatora Illumina

 

znak sprawy DZ-2501/309/20

Termin składania ofert: 19.11.2020 r. godz. 11:00    


 12.11.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę i wymianę filtrów

znak sprawy DZ-2501/305/20

Termin składania ofert:  16.11.2020 r. godz. 14:00    17.11.2020 r. godz. 14:00    


02.11.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wymianę instalacji odgromowej w Zduńskiej Woli 

znak sprawy DZ-2501/283/20

 Termin składania ofert: 09.11.2020 r. godz. 12:00

 

 


 

02.11.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę Termocyklera / Real-Time PCR

znak sprawy DZ-2501/250/20

Termin składania ofert:  09.11.2020 r. godz. 15:00    


02.11.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę hybrydowego spektrometru mas

znak sprawy DZ-2501/295/20

Termin składania ofert:  04.11.2020 r. godz. 14:00      

 


 

22.10.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie remontu płyty stropowej i dennej w zbiorniku żelbetowym w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/252/20

Termin składania ofert: 30.10.2020 r. godz. 11:00 

 

Zapytanie ofertowe

Opinia techniczna

Przedmiar robót

Formularz oferty 

Wykaz wykonanych robót

Wykaz osób 

Projekt umowy


 

20.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę autoklawów

znak sprawy DZ-2501/251/20

Termin składania ofert:  21.10.2020 r. godz. 14:00      


19.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na przegląd chromatografu cieczowego

znak sprawy DZ-2501/249/20

Termin składania ofert:  23.10.2020 r. godz. 13:00      


 16.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na przegląd i kalibrację stacji pipetującej

znak sprawy DZ-2501/243/20

Termin składania ofert:  21.10.2020 r. godz. 14:00     


 16.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wymianę wyeksploatowanych elementów spektrometru mas typu MALDI-TOF

znak sprawy DZ-2501/242/20

Termin składania ofert:  22.10.2020 r. godz. 15:00    


 

12.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę kalendarzy plakatowych, trójdzielnych, książkowych

znak sprawy DZ-2501/237/20

Termin składania ofert:  16.10.2020 r. godz. 13:00     


07.10.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie remontu płyty stropowej i dennej w zbiorniku żelbetowym w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/225/20

Termin składania ofert: 16.10.2020 r. godz. 11:00 

 

Zapytanie ofertowe

Opinia techniczna

Przedmiar robót

Formularz oferty 

Wykaz wykonanych robót

Wykaz osób 

Projekt umowy

Wynik postępowania - unieważnienie_20.10.2020 r.

 


 06.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę oleju opałowego do Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/231/20

Termin składania ofert:  08.10.2020 r. godz. 10:00     


05.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę tandemowego spektrometru mas

znak sprawy DZ-2501/226/20

Termin składania ofert:  07.10.2020 r. godz. 14:00     


05.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywne, comiesięczne przeprowadzanie badań QAL3 oraz prowadzenie dokumentacji związanej z badaniami, przez okres 12 miesięcy 

znak sprawy DZ-2501/227/20

 Termin składania ofert: 15.10.2020 r. godz. 12:00


 

30.09.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę tandemowego spektrometru mas

znak sprawy DZ-2501/224/20

Termin składania ofert:  02.10.2020 r. godz. 10:00     


 

29.09.2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu

na wymianę membrany osuszającej w generatorze gazów do spektrometrów mas

znak sprawy DZ-2501/223/20

Termin składania ofert: 01.10.2020 r. godz. 10:00

  

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wynik postępowania 


 

28.09.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wymianę instalacji odgromowej w Zduńskiej Woli 

znak sprawy DZ-2501/293/19

 Termin składania ofert: 02.10.2020 r. godz. 12:00

 


 25.09.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę filtra HEPA i boksu do filtra

znak sprawy DZ-2501/217/20

Termin składania ofert: 01.10.2020 r. godz. 12:00    

 

 


 

18.09.2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu

na analizę danych otrzymanych z sekwencjonowania

10 prób kur (Gallus gallus) i 10 prób kaczki (Ansas) metodą NGS RNA-seq

znak sprawy DZ-2501/212/20

Termin składania ofert: 23.09.2020 r. godz. 15:00

  

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wynik postępowania z dn. 25.09.2020 r.

 


17.09.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na przegląd chromatografu cieczowego

znak sprawy DZ-2501/211/20

Termin składania ofert:  24.09.2020 r. godz. 14:00     


 

17.09.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie kontroli okresowej budynków PIWet PIB  w Puławach 

znak sprawy DZ-2501/214/20

Termin składania ofert:  23.09.2020 r. godz. 13:00

 


 


 17.09.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę, montaż i wymianę sterownika w szafie centrali wentylacyjnej nr 12 MFB 

znak sprawy DZ-2501/208/20

Termin składania ofert:  25.09.2020 r. godz. 14:00

Nowy termin składania ofert: 09.10.2020 r. godz. 14:00

Nowy termin składania ofert: 14.10.2020 r. godz. 14:00


17.09.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę sterowania nagrzewnic strefowych w szafie centrali wentylacyjnej nr 11 MFB 

znak sprawy DZ-2501/207/20

Termin składania ofert:  25.09.2020 r. godz. 14:00

Nowy termin składania ofert: 09.10.2020 r. godz. 14:00

Nowy termin składania ofert: 14.10.2020 r. godz. 14:00


 

09.09.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na położenie światłowodu oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej 

w PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/200/20

Termin składania ofert: 18.09.2020 r. godz. 14:00  - uwaga termin zmieniony

  

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie

Projekt umowy

Schematy: rys. 1 rys. 2  rys. 3  rys. 4  

Wyjaśnienia nr 1 treści zapytania ofertowego z dn. 16.09.2020 r.

Wynik postępowania z dn. 24.09.2020 r.

 


 

08.09.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na przegląd chromatografu cieczowego

znak sprawy DZ-2501/203/20

Termin składania ofert:  14.09.2020 r. godz. 14:00     


 08.09.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę spektrometru mas typu MALDI-TOF

znak sprawy DZ-2501/202/20

Termin składania ofert:  15.09.2020 r. godz. 15:00    


07.09.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie przeglądu chromatografu cieczowego 

znak sprawy DZ-2501/204/20

Termin składania ofert:  10.09.2020 r. godz. 12:00   

 

 


 

26.08.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie przeglądu i konserwacji, które zapewnią ciągłość pracy

generatorów gazów do spektrometrów mas w PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/196/20

Termin składania ofert: 31.08.2020 r. godz. 15:00 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz oferty


 

 25.08.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę filtrów wraz z urządzeniem do bezpiecznego pakowania zużytych filtrów 

znak sprawy DZ-2501/195/20

Termin składania ofert:  31.08.2020 r. godz. 12:00   

 


19.08.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie przeglądu i konserwacji, które zapewnią ciągłość pracy

generatorów gazów do spektrometrów mas w PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/186/20

Termin składania ofert: 25.08.2020 r. godz. 12:00 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Wynik postępowania - unieważnienie

 

 17.08.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę filtra HEPA i boksu do filtra

znak sprawy DZ-2501/188/20

Termin składania ofert:  19.08.2020 r.  20.08.2020 r. godz. 12:00    


 17.08.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę oprogramowania

znak sprawy DZ-2501/187/20

Termin składania ofert:  19.08.2020 r. godz. 12:00   


 

29.07.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę przeglądu chromatografu cieczowego

znak sprawy DZ-2501/180/20

Termin składania ofert:  03.08.2020 r. godz. 14:00  

 


 

27.07.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę instalacji systemu biometrycznego

znak sprawy DZ-2501/176/20

Termin składania ofert:  30.07.2020 r. godz. 14:00 

 


27.07.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę naprawy pompy turbomolekularnej spektrometru

 mas HRGC-HRMS 

znak sprawy DZ-2501/181/20

Termin składania ofert:  30.07.2020 r. godz. 10:00


 

 27.07.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie przeglądu i konserwacji  zapewniających ciągłość pracy generatorów gazów do spektrometrów mas 

znak sprawy DZ-2501/156/20

Termin składania ofert: 31.07.2020  r. godz. 13:00 

 

17.07.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na transport biologicznego materiału zakaźnego.

znak sprawy DZ-2501/172/20

Termin składania ofert:  21.07.2020 r. godz. 13:00 


 

10.07.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie oprogramowania sterującego instalacją inaktywacji ścieków skażonych

pochodzących z akwariów PIWet-PIB 

znak sprawy DZ-2501/160/20

Termin składania ofert:  17.07.2020 r. godz. 14:00 

Nowy termin składania ofert:  21.07.2020 r. godz. 15:00 

Nowy termin składania ofert:  22.07.2020 r. godz. 15:00 


 

08.07.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę czyszczenia drogi jonów w tandemowym spektrometrze mas

znak sprawy DZ-2501/168/20

Termin składania ofert:  10.07.2020 r. godz. 14:00 


26.06.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi sekwencjonowania genomowego 14 próbek DNA w technologii Illumina

znak sprawy DZ-2501/153/20

Termin składania ofert: 02.07.2020 r. godz. 15:00 

 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty


 19.06.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę elementów filtracyjnych 

 

znak sprawy DZ-2501/148/20

Termin składania ofert:  26.06.2020 r. godz. 12:00 

Nowy termin składania ofert:  02.07.2020 r. godz. 12:00 

Nowy termin składania ofert:  03.07.2020 r. godz. 12:00 

 

18.06.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie badań funkcjonalności systemu AMS oraz weryfikacja kalibracji ciągłego monitoringu na instalacji termicznego przekształcania odpadów znajdującej się w siedzibie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach 

znak sprawy DZ-2501/145/20

Termin składania ofert:  24.06.2020 r. godz. 12:00  


 18.06.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie badań emisyjnych 

znak sprawy DZ-2501/144/20

Termin składania ofert:  24.06.2020 r. godz. 14:00 


 

15.06.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywne świadczenie usługi okresowych badań technicznych (przeglądów rejestracyjnych) oraz przeglądów technicznych pojazdów Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach przez okres 12 miesięcy

 

znak sprawy DZ-2501/131/20

Termin składania ofert:  19.06.2020 r. godz. 14:00

 


09.06.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę, montaż i wymianę sterownika w szafie centrali wentylacyjnej nr 12 MFB

 

znak sprawy DZ-2501/68/20

Termin składania ofert:  16.06.2020 r. godz. 14:00

Nowy termin składania ofert:  19.06.2020 r. godz. 11:00

Nowy termin składania ofert:  23.06.2020 r. godz. 11:00


 09.06.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę sterowania nagrzewnic strefowych w szafie centrali wentylacyjnej nr 11 MFB

 

znak sprawy DZ-2501/67/20

Termin składania ofert:  15.06.2020 r. godz. 14:00

Nowy termin składania ofert:  19.06.2020 r. godz. 11:00

Nowy termin składania ofert:  23.06.2020 r. godz. 11:00


27.05.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na przegląd spektrometru mas Qtrap 4500

 

znak sprawy DZ-2501/129/20

Termin składania ofert:  01.06.2020 r. godz. 12:00

 


 

 20.05.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę filtrów

 

znak sprawy DZ-2501/117/20

Termin składania ofert:  27.05.2020 r. godz. 12:00

Nowy termin składania ofert:  04.06.2020 r. godz. 12:00

Nowy termin składania ofert:  10.06.2020 r. godz. 12:00

 

15.05.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie remontu płyty stropowej i dennej w zbiorniku żelbetowym w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/108/20

Termin składania ofert: 25.05.2020 r. godz. 15:00 

 

Zapytanie ofertowe

Opinia techniczna

Przedmiar robót

Formularz oferty 

Wykaz wykonanych robót

Wykaz osób

Projekt umowy

Wynik postępowania


 

15.05.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na opracowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia na odprowadzanie wód odpadowych i poakwaryjnych do gruntu za pomocą studni chłonnych z terenu PIWet-PIB 

 

znak sprawy DZ-2501/112/20 


Termin składania ofert: 21.05.2020 r. do godz. 12:00

 

 

 

13.05.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę subskrypcji oprogramowania OmicsBox lub oprogramowania równoważnego

 

znak sprawy DZ-2501/111/20


Termin składania ofert: 15.05.2020 r. do godz. 12:00


08.05.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na obsługę serwisową centrali telefonicznej

znak sprawy DZ-2501/109/20


Termin składania ofert: 12.05.2020 r. do godz. 12:00


24.04.2020 

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę koszenia trawy wraz z wywozem na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Swarzędzu

znak sprawy DZ-2501/102/20 

Termin składania ofert: 30.04.2020  r. do godz. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy 

Projekt  umowy 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Sprostowanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 07.05.2020r. 

 

23.04.2020 

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej w okresie 12 m-cy 

znak sprawy DZ-2501/99/20 

Termin składania ofert: 30.04.2020  r. do godz. 10:00, nowy zmieniony termin : 05.05.2020 do godz. 10:00,

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 -opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2- formularz cenowy

Załącznik nr 3- formularz ofertowy 

Projekt  umowy 

Wyjaśnienia nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 24.04.2020 

Doprecyzowanie  wyjaśnień nr 1 z dn. 24.04.2020 

Wyjaśnienia nr 2 do zapytania ofertowego z dn. 30.04.2020 

Wynik postępowania z dn. 08.05.2020

   

17.04.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie naprawy aparatu do Real Time PCR 

znak sprawy DZ-2501/94/20

Termin składania ofert: 23.04.2020 r. godz. 10:00 

Zapytanie ofertowe 

Wynik postępowania 

 

 

 14.04.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę oleju opałowego do Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli 

 

znak sprawy DZ-2501/92/20

Termin składania ofert:  17.04.2020 r. godz. 10:30


 

 08.04.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę  spektrometru mas wysokiej rozdzielczości 

 

znak sprawy DZ-2501/91/20

Termin składania ofert:  17.04.2020 r. godz. 13:00


 

06.04.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywną dostawę pasz dla zwierząt w okresie 12 m-cy

znak sprawy DZ-2501/89/20

Termin składania ofert: 09.04.2020 r. godz. 13:00 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz oferty 

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Wynik postępowania z dn. 15.04.2020 r.


 

 26.03.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę filtrów

 

znak sprawy DZ-2501/86/20

Termin składania ofert:  02.04.2020 r. godz. 12:00

Nowy termin składania ofert:  17.04.2020 r. godz. 11:00

Nowy termin składania ofert:  05.05.2020 r. godz. 11:00

Nowy termin składania ofert:  18.05.2020 r. godz. 11:00


 

19.03.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi dostępu do platformy zakupowej

umożliwiającej prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne oraz zamówień podprogowych

znak sprawy DZ-2501/75/20

Termin składania ofert: 01.04.2020 r. godz. 15:00 - uwaga termin zmieniony

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz oferty zm. w dn. 31.03.2020

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dn. 27.03.2020 r.

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dn. 30.03.2020 r.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dn. 31.03.2020 r.

Wynik postępowania z dn. 27.04.2020

Sprostowanie wyniku postępowania z dn. 05.05.2020 r.


 17.03.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę kabla światłowodowego i szaf teleinformatycznych

 

znak sprawy DZ-2501/78/20

Termin składania ofert: 20.03.2020 r. godz. 11:00   25.03.2020 r. godz. 11:00    26.03.2020 r. godz. 13:00


17.03.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę licencji na oprogramowanie Analyst

 

znak sprawy DZ-2501/57/20

Termin składania ofert: 20.03.2020 r. godz. 11:00 


13.03.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie naprawy aparatu do Real Time PCR 

znak sprawy DZ-2501/77/20

Termin składania ofert: 16.03.2020 r. godz. 10:00 

Zapytanie ofertowe 

Informacja o unieważnieniu postępowania


 12.03.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na unowocześnienie systemu BMS w PIWet-PIB

znak sprawy DZ-2501/71/20

Termin składania ofert: 20.03.2020 r. godz. 12:00 

Nowy termin składania ofert: 27.03.2020 r. godz. 12:00 

Nowy termin składania ofert: 03.04.2020 r. godz. 12:00 

Nowy termin składania ofert: 17.04.2020 r. godz. 12:00 

Nowy termin składania ofert: 24.04.2020 r. godz. 12:00 

11.03.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów o kodach 18 02 02* powstających w Zakładzie Pryszczycy w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/74/20

Termin składania ofert: 13.02.2020 r. godz. 12:00 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Projekt umowy


 

05.03.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie przeglądu urządzeń Fossomatic oraz Bactoscan  

znak sprawy DZ-2501/66/20

Termin składania ofert: 10.03.2020 r. godz. 12:00 

Zapytanie ofertowe 

Projekt umowy

Wynik postępowania


 

28.02.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na unowocześnienie systemu BMS w PIWet-PIB

znak sprawy DZ-2501/59/20

Termin składania ofert: 09.03.2020 r. godz. 12:00 


 

27.02.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie przeglądu chromatografu cieczowego

 

znak sprawy DZ-2501/56/20

Termin składania ofert: 4.03.2020 r. godz. 13:00 

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Wynik postępowania  

 


 

25.02.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywne świadczenie usługi konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, użytkowanych przez Zamawiającego w budynkach Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach przez okres 24 miesięcy


znak sprawy DZ-2501/55/20

Termin składania ofert: 28.02.2020 r. godz. 12:00 

 Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami 

 Wynik z dnia 02.03.2020 r.

 


21.02.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie przeglądu i konserwacji, które zapewnią ciągłość pracy

generatorów gazów do spektrometrów mas w PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/52/20

Termin składania ofert: 26.02.2020 r. godz. 12:00 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz oferty


 

19.02.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie przeglądu chromatografu cieczowego

 

znak sprawy DZ-2501/50/20

Termin składania ofert: 24.02.2020 r. godz. 12:00 

Zapytanie ofertowe

wynik postępowania 


 

19.02.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie badania i pomiarów substancji niebezpiecznych wchodzących w skład

preparatów do dezynfekcji stosowanych na stanowiskach pracy w PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/48/20

Termin składania ofert: 21.02.2020 r. godz. 12:00 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Wynik postępowania z dn. 25.02.2020 r.


 

17.02.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów o kodach 19 80 01 powstających w Zakładzie Pryszczycy w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/41/20

Termin składania ofert: 21.02.2020 r. godz. 12:00 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Projekt umowy

Informacja o zmianie terminu przesyłania ofert.

Unieważnienie postępowania z dn. 25.02.2020 r.


 

17.02.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów o kodach 15 01 10*, 15 02 03 powstających w Zakładzie Pryszczycy w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/42/20

Termin składania ofert: 20.02.2020 r. godz. 12:00 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Projekt umowy

Unieważnienie postępowania z dn. 25.02.2020 r.


 

13.02.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na transport biologicznego materiału zakaźnego

znak sprawy DZ-2501/44/20

Termin składania ofert: 14.02.2020 r. godz. 14:00


13.02.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywna dostawę środków czystości w 2020 r.

znak sprawy DZ-2501/39/20

Termin składania ofert: 19.02.2020 r. godz. 13:00

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Wynik postępowania z dn. 25.02.2020 r.


 

12.02.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę polegająca na doradztwu prawnym z zakresu prawa pracy w okresie 12 m-cy 

znak sprawy DZ-2501/34/20

Termin składania ofert: 17.02.2020 , do godz. 10:00 

 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 -formularz oferty  

Załącznik nr 2- projekt umowy 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 05.03.2020 

 

 

06.02.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę serwisową  (utrzymanie serwisu e-klient) w zakresie bieżącej obsługi

znak sprawy DZ-2501/266/19

Termin składania ofert: 13.02.2020 , do godz. 13:00 

 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 -formularz oferty 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 19.02.2020 

 

  

06.02.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę oleju opałowego

znak sprawy DZ-2501/31/20

Termin składania ofert: 07.02.2020 r. godz. 13:00

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania z dnia 10.02.2020 r.

 

 

05.02.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie i dostawę 18 szt. pułapek do odłowu kuczmanów

znak sprawy DZ-2501/19/20

Termin składania ofert: 11.02.2020 r. godz. 11:00

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Unieważnienie postępowania z dn. 13.02.2020 r.

 

05.02.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów o kodach 19 80 01, 15 01 10*, 15 02 03 powstających w Zakładzie Pryszczycy w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/27/20

Termin składania ofert: 12.02.2020 r. godz. 12:00 - uwaga termin zmieniony

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Projekt umowy

Informacja o zmianie terminu składania ofert z dn. 10.02.2020 r.

Wyjaśnienia dot. treści zapytania ofertowego z dn. 10.02.2020 r.

Wynik postępowania z dn. 13.02.2020 r.


 

04.02.2020 

Ogłoszenie o zamówieniu

na  wykonanie usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu wycieczki do Lwowa dla pracowników PIWet-PIB 

znak sprawy DZ-2501/15/20

Termin składania ofert: 13.02.2020 do godz. 12:30 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2- formularz oferty

Załącznik nr 3- projekt umowy 

Załącznik nr 4- wykaz usług 

Załącznik nr 5- wykaz osób 

Załącznik nr 6- protokół odbioru usług 

Wyjaśnienia nr 1 do treści zapytania ofertowego z dn. 12.02.2020 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 19.02.2020 

 

 

31.01.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na zakup zestawów do monitorowania Salmonella

znak sprawy DZ-2501/24/20

Termin składania ofert: 06.02.2020 r. godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Projekt umowy

Wynik postępowania z dn. 21.02.2020 r.


 

31.01.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na  świadczenie usług przeglądu i walidacji obrotów w wirówkach  oraz przeglądu i sprawdzania (pomiar rozkładu temperatur) w termocyklerach w w 2020 r. 

znak sprawy DZ-2501/13/20

Termin składania ofert: 07.02.2020 r. godz. 15:00

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 10.02.2020 

 

 

30.01.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na  świadczenie usług przeglądu i konserwacji mikroskopów w 2020 r. 

znak sprawy DZ-2501/22/20

Termin składania ofert: 04.02.2020 r. godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz cenowy 

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

Wynik  

29.01.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywne świadczenie usług wzorcowania przyrządów do pomiaru temperatury,

wilgotności i ciśnienia w okresie do 31.12.2020 r.

znak sprawy DZ-2501/21/20

Termin składania ofert: 07.02.2020 r. godz. 13:30 - uwaga termin zmieniony

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz cenowy zmieniony w dn. 30.01.2020 r.

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Informacja o zmianie terminu składania ofert z dn. 03.02.2020 r.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dn. 05.02.2020 r.

Wynik postępowania nr 1 z dn. 10.02.2020 r.

Wynik postępowania nr 2 z dn. 10.02.2020 r.

Sprostowanie do wyniku nr 2 z dn. 13.02.2020 r.

Sprostowanie do wyniku nr 2 z dn. 17.02.2020 r.

Wynik postępowania nr 3 z dn. 17.02.2020 r.

 


 

29.01.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów o kodach 19 80 01, 15 01 10*, 15 02 03 powstających w Zakładzie Pryszczycy w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/12/20

Termin składania ofert: 03.02.2020 r. godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Projekt umowy

Unieważnienie postępowania z dn. 05.02.2020 r.


 

27.01.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury


znak sprawy DZ-2501/16/20

Termin składania ofert: 30.01.2020 r. godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Wynik postępowania z dn. 03.02.2020 r.

 

24.01.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę odczynników laboratoryjnych

wg kat. The Pirbright Institute lub równoważnych

 

znak sprawy DZ-2501/17/20

Termin składania ofert: 29.01.2020 r. godz. 13:00


24.01.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na sprawdzanie/przegląd czytników mikropłytek w2020 r.


znak sprawy DZ-2501/14/20

Termin składania ofert: 29.01.2020 r. godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Wynik postępowania nr 1 z dn. 31.01.2020 r.

Wynik postępowania nr 2 z dn. 04.02.2020 r.


 

20.01.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie i dostarczenie dyplomów na papierze czerpanym, legitymacji specjalisty,

teczek, tub na dyplomy oraz znaczków specjalisty


znak sprawy DZ-2501/8/20

Termin składania ofert: 29.01.2020 r. godz. 15:00 

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Zdjęcia poglądowe:

1) teczka tuba dyplom

2) dyplom A3

3) dyplom A4

4) legitymacja specjalisty

5) teczka na dyplom

6) tuba na dyplom

7) znaczek specjalisty

8) znaczek specjalisty

załącznik nr 7 -formularz oferty 

załącznik nr 8 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 9 - projekt umowy (dyplomy)

Załącznik nr 10 - projekt umowy (teczki, tuby, dyplomy)

Załącznik nr 11 - projekt umowy (znaczki specjalisty)

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dn. 28.01.2020 r.

Wynik postępowania nr 1 z dn. 11.02.2020 r.

Wynik postępowania nr 2 z dn. 12.02.2020 r.09.01.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych

znak sprawy DZ-2501/9/20

 Termin składania ofert: 16.01.2020 r. do godz. 12:00  

Nowy termin składania ofert: 20.01.2020 r. do godz. 12:00  

Zapytanie ofertowe_zmodyfikowane dn. 15.01.2020 r. 

Formularz oferty

Wzór oświadczenia_zmodyfikowany dn. 15.01.2020 r. 

Projekt umowy 

Wyjaśnienia z dn. 15.01.2020 r. 

Wynik postępowania z dn. 31.01.2020 r. 


02.01.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie przegląd - cytometr przepływowy

znak sprawy DZ-2501/296/19

 Termin składania ofert: 07.01.2020 r. do godz. 13:00  

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

 


19.12.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na ubezpieczenie kosztów leczenia, bagażu, assistance w okresie 24 miesięcy

znak sprawy DZ-2501/294/19

 Termin składania ofert: 10.01.2019 r.  

Zapytanie ofertowe

Wyjaśnienia z dn. 03.01.2020 r.

Wynik postępowania z dn. 17.01.2020 r.

13.12.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie remontu schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych 

znak sprawy DZ-2501/292/19

 Termin składania ofert: 20.12.2019 r. do godz. 13:00  

Zapytanie ofertowe

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3 

Wynik postępowania 

 

 

12.12.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych 

o kodzie 20 03 01

znak sprawy DZ-2501/284/19

 Termin składania ofert: 16.12.2019 r. do godz. 12:00 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Wynik postępowania 

 

 04.11.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę licencji na oprogramowanie do obliczeń statystycznych

 

znak sprawy DZ-2501/288/19


Termin składania ofert: 06.12.2019 r. do godz. 12:00


 04.12.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę czyszczenia optyki jonowej w chromatografie cieczowym sprzężonym z hybrydowym spektrometrem mas QTRAP 6500

 

znak sprawy DZ-2501/285/19

Termin składania ofert: 06.12.2019 r. godz. 12:00 

 

 

 

 04.12.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę  chromatografu cieczowego 

z hybrydowym spektrometrem mas QTRAP 6500

 

znak sprawy DZ-2501/286/19

Termin składania ofert: 09.12.2019 r. godz. 12:00 

 

03.12.2019  r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożarów w obiektach PIWet-PIB 

znak sprawy DZ-2501/277/19 

Termin składania ofert:   09.12.2019 r. godz. 11:00 

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - wykaz elementów systemu sygnalizacji pożaru

Zalącznik nr 2- harmonogram przeglądów konserwacyjnych 

Zalącznik nr 3- formularz ofertowy

Zalącznik nr 4- formularz cenowy

Zalącznik nr 5- wzór oświadczenia 

Zalącznik nr 6- wzór umowy

Wynik postępowania z dn. 11.12.2019 r. 

 


 29.11.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na korzystanie z samoobsługowej, bezdotykowej myjni wykonawcy,

z rozliczaniem w systemie bezgotówkowym za pomocą kart

znak sprawy DZ-2501/282/19


Termin składania ofert: 03.12.2019 r. do godz. 12:00


28.11.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie badań emisyjnych

znak sprawy DZ-2501/279/19

Termin składania ofert: 02.12.2019 r. g. 12:00


25.11.2019  r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę odzieży ochronnej, obuwia profilaktycznego, ręczników i fartuchów laboratoryjnych w roku 2020 

znak sprawy DZ-2501/270/19 

Termin składania ofert: 02.12.2019  rgodz. 13:00, zmieniony na 05.12.2019 

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia 

Zalącznik nr 2- formularz oferty 

Zalącznik nr 3- projekt umowy  

Wyjaśnienia nr 1 do zapytania ofertowego 

Wykaz ofert 

Wybór ofert nr 1 z dn. 13.12.2019 

Wybór ofert nr 2 z dn. 17.12.2019 


22.11.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę belownicy do makulatury

znak sprawy DZ-2501/275/19

Termin składania ofert: 28.11.2019 r. godz. 13:00

Nowy termin składania ofert: 03.12.2019 r. godz. 12:00

Nowy termin składania ofert: 06.12.2019 r. godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty_modyfikacja z dn. 04.12.2019 r. 

Formularz oferty

Informacja o zmianie terminu składania ofert 

Informacja o zmianie terminu składania ofert nr 2 

Wyjaśnienia z dn. 04.12.2019 r. 

Wynik postępowania z dn. 11.12.2019 r. 


21.11.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę filtrów kieszeniowych

znak sprawy DZ-2501/274/19

Termin składania ofert: 28.11.2019 r. godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Formularz cenowy

Wzór umowy

Wynik postępowania z dn. 11.12.2019 r.  20.11.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę pompy binarnej będącej modułem chromatografu cieczowego sprzężonego 

z hybrydowym spektrometrem mas QTRAP 6500

 

znak sprawy DZ-2501/271/19

Termin składania ofert: 22.11.2019 r. godz. 11:00 


20.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów chemicznych

znak sprawy DZ-2501/263/19

 Termin składania ofert: 28.11.2019 r. do godz. 12:00 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - szczegółowy wykaz odpadów

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Wyjaśnienia z dn. 26.11.2019 r.

Wynik postępowania z dn. 12.12.2019 r.


 


18.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na zakup i dostawę pościeli hotelowej

znak sprawy DZ-2501/264/19

 Termin składania ofert: 28.11.2019 r. do godz. 11:00 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty zm. w dn. 21.11.2019 r.

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Wyjaśnienia z dn. 21.11.2019 r.

Wyjaśnienia z dn. 22.11.2019 r.

Wynik postępowania z dn. 24.01.2020 r.

Ponowny wynik postępowania z dn. 05.02.2020 r.

 


12.11.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na unowocześnienie systemu BMS w PIWet-PIB

znak sprawy DZ-2501/255/19

Termin składania ofert: 18.11.2019 r. godz. 12:00

 

 


 

08.11.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na zakup oleju opałowego

znak sprawy DZ-2501/256/19

Termin składania ofert: 12.11.2019 r. godz. 10:00

 


05.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na zakup i dostawę wyemitowanych przez wykonawcę bonów towarowych

znak sprawy DZ-2501/246/19

 Termin składania ofert: 15.11.2019 r. do godz. 11:00 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Wynik postępowania z dn. 18.11.2019 r.

 


30.10.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę zamrażarki niskotemperaturowej

znak sprawy DZ-2501/243/19

Termin składania ofert: 05.11.2019 r. godz. 13:00

 


28.10.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę spektrometru mas Qtrap 4500

znak sprawy DZ-2501/236/19

Termin składania ofert: 31.10.2019 r. godz. 12:00

  


25.10.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę dysków sieciowych

znak sprawy DZ-2501/239/19

Termin składania ofert: 30.10.2019 r. godz. 13:00 31.10.2019 r. godz. 13:00


18.10.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę wirówki

znak sprawy DZ-2501/224/19

Termin składania ofert: 23.10.2019 r. godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania

 


17.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie rozbiórki mostu tymczasowego w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/215/19

 Termin składania ofert: 25.10.2019 r. do godz. 14:00

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Oświadczenie

Formularz oferty

Wzór umowy

Wynik postępowania z dn. 30.10.2019 r.


17.10.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę serwisową tandemowego spektrometru mas

znak sprawy DZ-2501/226/19

Termin składania ofert: 18.10.2019 r. godz. 13:00


17.10.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę uszkodzonego wyciągu chemicznego i jego przegląd w pomieszczeniu do spaleń próbek

znak sprawy DZ-2501/207/19

Termin składania ofert: 21.10.2019 r. godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik z dnia 24.10.2019r.


16.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020

znak sprawy DZ-2501/214/19

 Termin składania ofert: 25.10.2019 r. do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 18.11.2019 

 

15.10.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na unowocześnienie systemu BMS w PIWet-PIB

znak sprawy DZ-2501/73/18

Termin składania ofert: 23.10.2019 r. godz. 12:00


 11.10.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę organizacji uroczystej kolacji dla uczestników konferencji

znak sprawy DZ-2501/221/19

Termin składania ofert: 15.10.2019 r. godz. 14:00


11.10.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie kontroli okresowej budynków Państwowego Instytutu Weterynaryjnego

– Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

znak sprawy DZ-2501/219/19

Termin składania ofert: 15.10.2019 r. godz. 13:00


04.10.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę czyszczenia kwadrupoli Q1 oraz Q3

znak sprawy DZ-2501/211/19

Termin składania ofert: 09.10.2019 r. godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania

 

04.10.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na uprzątnięcie i wywóz liści z zespołu pałacowego w Swarzędzu 

znak sprawy DZ-2501/210/19

Termin składania ofert: 11.10.2019 r. godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Wzór umowy 

Wynik postępowania

30.09.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę filtrów 

znak sprawy DZ-2501/201/19

Termin składania ofert: 07.10.2019 r. godz. 12:00

Nowy termin składania ofert: 09.10.2019 r. godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Formularz cenowy

Wzór umowy

Wyjaśnienia nr 1 

Wynik 

Unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 3

 

27.09.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę kalendarzy plakatowych, trójdzielnych i książkowych

znak sprawy DZ-2501/205/19

Termin składania ofert: 04.10.2019 r. godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania z dnia 09.10.2019r.

 

26.09.2019  r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć specjalnościowych (lektoratu) z języka angielskiego dla pracowników PIWet-PIB

 

znak sprawy DZ-2501/204/19 

 Termin składania ofert: 04.10.2019  r. , do godz. 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania 

 

23.09.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na przegląd chromatografów cieczowych

znak sprawy DZ-2501/203/19

Termin składania ofert: 25.09.2019 r. godz. 13:00


17.09.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę  i montaż klimatyzatorów

znak sprawy DZ-2501/188/19

Termin składania ofert: 25.09.2019 r., do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Wzór oświadczenia

Wzór umowy

Informacja o wizji lokalnej  

Wyjaśnienia

Wynik postępowania

13.09.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na sekwencjonowanie genomowe 5 próbek DNA

znak sprawy DZ-2501/194/19

 Termin składania ofert: 18.09.2019 r. do godz. 15:00

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dn. 13.09.2019 r.

Wynik postępowania z dn. 20.09.2019 r.

 

12.09.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę zamrażarki i chłodziarko-zamrażarek 

znak sprawy DZ-2501/192/19

Termin składania ofert: 18.09.2019 r., do godz. 10:00

Nowy termin składania ofert: 20.09.2019 r., do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Wyjaśnienia nr 1 

Wynik postępowania 

 

10.09.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na opracowanie wniosku aplikacyjnego do konkursu organizowanego
w ramach Programu Horyzont 2020

znak sprawy DZ-2501/191/19

Termin składania ofert: 16.09.2019 r., do godz. 12:30

Nowy termin składania ofert: 17.09.2019 r., do godz. 12:30

Zaproszenie do złożenia ofert - zmodyfikowane dn. 12.09.2019 r. 

Formularz oferty

Wykaz usług

Wykaz osób 

Wzór umowy

Sprostowanie z dn. 12.09.2019 r. 

Wynik postępowania

 

06.09.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę oleju opałowego  

znak sprawy DZ-2501/189/19

Termin składania ofert: 10.09.2019 r., do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania z dn. 13.09.2019 r. 

 

04.09.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywne, comiesięczne przeprowadzanie badań QAL3 oraz prowadzenie dokumentacji związanej z badaniami przez okres 12 miesięcy

znak sprawy DZ-2501/179/19

Termin składania ofert: 12.09.2019 r., do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Wzór umowy

Wynik postępowania 

29.08.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę zamrażarki i chłodziarko-zamrażarek 

znak sprawy DZ-2501/185/19

Termin składania ofert: 06.09.2019 r., do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

27.08.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na diagnostykę i naprawę sekwenatora następnej generacji

znak sprawy DZ-2501/181/19

Termin składania ofert: 29.08.2019 r. do godz. 12:00


21.08.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na przegląd i diagnostykę sekwenatora następnej generacji

znak sprawy DZ-2501/177/19

Termin składania ofert: 23.08.2019 r. do godz. 12:00


19.08.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę monitorowania sygnałów z lokalnych systemów sygnalizacji pożarów

znak sprawy DZ-2501/175/19

Termin składania ofert: 23.08.2019 r., do godz. 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wykaz elementów systemu sygnalizacji pożaru

Formularz oferty

Wzór umowy 

Wynik postępowania z dn. 26.08.2019 r. 


 

13.08.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę materiałów biurowych

znak sprawy DZ-2501/171/19

Termin składania ofert: 21.08.2019 r., do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty


 

24.07.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę spektrometru mas

znak sprawy DZ-2501/162/19

Termin składania ofert: 29.07.2019 r. godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania 


10.07.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę sprężarki spiralnej bezolejowej

znak sprawy DZ-2501/158/19

Termin składania ofert: 12.07.2019 r. godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania 


10.07.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę licencji na oprogramowanie

znak sprawy DZ-2501/157/19

Termin składania ofert: 12.07.2019 r. do godz. 12:00


05.07.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę urządzeń komputerowych

znak sprawy DZ-2501/147/19

Termin składania ofert: 10.07.2019 r. do godz. 12:00


05.07.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę spektrometru mas

znak sprawy DZ-2501/148/19

Termin składania ofert: 10.07.2019 r. godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia ofert

Wynik z dnia 10.07.2019r.


26.06.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę naprawy termocyklera

znak sprawy DZ-2501/142/19

Termin składania ofert: 27.06.2019 r. do godz. 13:00


18.06.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę chromatografu cieczowego

znak sprawy DZ-2501/138/19

Termin składania ofert: 19.06.2019 r. godz. 11:00

Zaproszenie do złożenia ofert

Wynik z dnia 26.06.2019r.


14.06.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na przegląd chromatografu cieczowego

znak sprawy DZ-2501/137/19

Termin składania ofert: 19.06.2019 r. godz. 13:00

Nowy termin składania ofert: 26.06.2019 r. godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty_ zmodyfikowane dn. 17.06.2019 r. 

Wzór umowy 

Modyfikacja nr 1 

Wynik postępowania z dn. 27.06.2019 r. 


 

13.06.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę mat puzzlowych dla bydła

znak sprawy DZ-2501/135/19

 Termin składania ofert: 17.06.2019 r. do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wynik postępowania

 


10.06.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę pobierania próbek ryb, wody i osadu dennego z rzek i jezior z oceną kondycji ryb i ich identyfikacją

znak sprawy DZ-2501/131/19

Termin składania ofert: 12.06.2019 r. do godz. 12:00


06.06.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę licencji i wkładek do przełączników

znak sprawy DZ-2501/130/19

Termin składania ofert: 10.06.2019 r. do godz. 12:00


06.06.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wymianę elementów monitoringu instalacji termicznego przekształcania odpadów

znak sprawy DZ-2501/129/19

Termin składania ofert: 10.06.2019 r. godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia ofert

Wynik z dnia 12.06.2019r.


30.05.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę chromatografu cieczowego

znak sprawy DZ-2501/128/19

Termin składania ofert: 03.06.2019 r. godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia ofert

Wynik z dnia 04.06.2019r.


22.05.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie wymiany uszkodzonego ogrodzenia z prefabrykowanych elementów

betonowych na terenie Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/82/19

 Termin składania ofert: 03.06.2019 r. do godz. 13:30 - uwaga termin zmieniony

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wykaz osób

Wykaz wykonanych robót

Projekt umowy zmieniony w dn. 30.05.2019 r.

Informacja o zmianie terminu składania ofert z dn. 30.05.2019 r.

Wynik postępowania z dn. 09.07.2019 r.


 21.05.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na opracowanie wniosków o zmianę posiadanej decyzji wraz z przygotowaniem niezbędnych wniosków

znak sprawy DZ-2501/121/19

Termin składania ofert: 24.05.2019 r. godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia ofert

Wynik postępowania z dnia 19.07.2019r.


21.05.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na zakup oleju opałowego dla Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/122/19

Termin składania ofert: 23.05.2019 r. godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia ofert

Wynik z dnia 24.05.2019r.


20.05.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę spektrometru mas

znak sprawy DZ-2501/119/19

Termin składania ofert: 21.05.2019 r. godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia ofert

Wynik postepowania


 

 10.05.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi polegającej na analizie danych otrzymanych z sekwencjonowania dziesięciu prób kury domowej metodą NGS RNA-seq

znak sprawy DZ-2501/111/19

 Termin składania ofert: 15.05.2019 , do godz. 15:00

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty
Wynik postępowania z dn. 17.05.2019 r.09.05.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę układów sterowania central wyciągowych w Państwowym Instytutucie Weterynaryjnym

- Państwowym Instytutucie Badawczym, Zakładzie Pryszczycy w  Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/93/19

Termin składania ofert: 14.05.2019 r. g. 12:00


09.05.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę Aparatu do Real Time PCR

znak sprawy DZ-2501/108/19

Termin składania ofert: 14.05.2019 r. godz. 12:00
Nowy termin składania ofert: 17.05.2019 r. godz. 13:00
Nowy termin składania ofert: 20.05.2019 r. godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia ofert

Formularz oferty

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Wyjaśnienia z dn. 17.05.2019

Wynik postępowania z dn. 27.05.2019 r. 


 09.05.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę książek

znak sprawy DZ-2501/109/19

Termin składania ofert: 13.05.2019 r. godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia ofert

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 14.05.2019


 26.04.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę hybrydowego spektrometru mas QTRAP 6500

znak sprawy DZ-2501/105/19

Termin składania ofert: 29.04.2019 r. godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia ofert

Wynik postępowania


 25.04.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę koszenia trawy wraz z wywozem na terneie zespołu pałacowego w Swarzędzu

znak sprawy DZ-2501/99/19


Termin składania ofert: 29.04.2019 r. do godz. 12:00 na adres mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 


  23.04.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na obsługę serwisową centrali telefonicznej

znak sprawy DZ-2501/92/19


Termin składania ofert: 26.04.2019 r. do godz. 12:00


15.04.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi okresowych badań technicznych (przeglądów rejestracyjnych) oraz przeglądów technicznych pojazdów PIWet-PIB przez okres 12 miesięcy

znak sprawy DZ-2501/80/19

 Termin składania ofert: 25.04.2019r., do godz. 14:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - wykaz pojazdów

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Informacja o wyborze oferty z dnia 07.05.2019r.


15.04.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę świń do PIWet-PIB

znak sprawy DZ-2501/89/19

 Termin składania ofert: 18.04.2019 , do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wynik postępowania


 10.04.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej w okresie 12 m-cy

dla PIWet-PIB w Puławach oraz Zakładu Pryszczycy PIWet-PIB w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/87/19

 Termin składania ofert: 16.04.2019 , do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - formularz oferty

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dn. 15.04.2019 r.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego nr 2 z dn. 15.04.2019 r.

Wynik postępowania z dn. 23.04.2019 r.


05.04.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie kontroli okresowej budynków Państwowego Instytutu Weterynaryjnego

- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

znak sprawy DZ-2501/87/19

Termin składania ofert: 09.04.2019 r. g. 13:00


28.03.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie badań emisyjnych

znak sprawy DZ-2501/75/19

Termin składania ofert: 03.04.2019 r. g. 12:00


28.03.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usług pralniczych dla PIWet-PIB  w okresie 24 m-cy

znak sprawy DZ-2501/72/19

Termin składania ofert: 03.04.2019  r. godz. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami
Wynik postępowania z dn. 10.04.2019 r.


 27.03.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę sprężarki spiralnej bezolejowej

znak sprawy DZ-2501/78/19

Termin składania ofert: 29.03.2019 r. godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze oferty


 26.03.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie badań funkcjonalności systemu AMS oraz kalibracji monitoringu na instalacji termicznego przekształcania odpadów znajdującej się w siedzibie

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, wg procedury QAL2

znak sprawy DZ-2501/70/19

Termin składania ofert: 29.03.2019 r. godz. 12:00

Termin składania ofert: 03.04.2019 r. godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia ofert

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Wynik postępowania z dnia 15.04.2019 r.


22.03.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na

serwis chromatografu cieczowego z hybrydowym spektrometrem mas QTRAP 5500

znak sprawy DZ-2501/74/19

Termin składania ofert: 25.03.2019 r. g. 13:00


20.03.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę pompy turbomolekularnej spektrometru mas HRGC-HRMS

znak sprawy DZ-2501/71/19

Termin składania ofert: 25.03.2019 r. godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia ofert

Formularz oferty

Wynik postępowania z dn. 29.03.2019 r.


 20.03.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na zakup oleju opałowego do Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/69/19

Termin składania ofert: 22.03.2019 r. godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia ofert

Wynik postępowania


15.03.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę hybrydowego spektrometru mas QTRAP 6500

znak sprawy DZ-2501/63/19

Termin składania ofert: 20.03.2019 r. godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia ofert

Wzór umowy

Wynik postępowania


14.03.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na zakup elektrycznego ekranu projekcyjnego

znak sprawy DZ-2501/62/19/1

Termin składania ofert: 21.03.2019 r. godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia ofert

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - dokumentacja

Wynik postępowania


12.03.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na

dostawę, montaż i uruchomienie osuszacza adsorpcyjnego

znak sprawy DZ-2501/61/19

Termin składania ofert: 19.03.2019 r. g. 13:00 20.03.2019 r. g. 13:00


08.03.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na

odbiór i zagospodarowanie odpadów oznaczonych kodami 15 01 05 i 15 01 02 - postępowanie powtórzone

znak sprawy DZ-2501/59/19

Termin składania ofert: 14.03.2019 r. g. 11:00


 04.03.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na zakup elektrycznego ekranu projekcyjnego

znak sprawy DZ-2501/55/19

Termin składania ofert: 11.03.2019 r. godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia ofert

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - dokumentacja

Wyjaśnienia nr 1 z dnia 06.03.2019r.

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 14.03.2019r.


01.03.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę hybrydowego spektrometru mas QTRAP 5500

znak sprawy DZ-2501/53/19

Termin składania ofert: 05.03.2019 r. godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia ofert

Wzór umowy

Wynik postępowania


28.02.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wymianę sterownika wraz z modułami w szafie BMS-2

znak sprawy DZ-2501/50/19

Termin składania ofert: 05.03.2019 r. godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia ofert

Formularz oferty

Wzór umowy

Wynik postępowania
 


28.02.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na przegląd chromatografu cieczowego

znak sprawy DZ-2501/51/19

Termin składania ofert: 04.03.2019 r. godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania


26.02.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na

odbiór i zagospodarowanie odpadów oznaczonych kodami 15 01 05 i 15 01 02 - postępowanie powtórzone

znak sprawy DZ-2501/46/19

Termin składania ofert: 01.03.2019 r. g. 13:00


25.02.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na przegląd sprężarek spiralnych bezolejowych

znak sprawy DZ-2501/45/19

Termin składania ofert: 28.02.2019 r. godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania


 

25.02.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę i montaż depozytora kluczy

znak sprawy DZ-2501/42/19

Termin składania ofert: 05.03.2019 r. godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2- Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Wyjaśnienia nr 1 z dn. 28.02.2019 r.

Wyjaśnienia  nr 2 z dn. 28.02.2019 r.

Wynik postępowania z dn. 08.03.2019 r.


 

25.02.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi przeglądu i konserwacji 4 szt. generatorów gazów do spektrometrów mas prod. Peak Scientific Instruments Ltd.


znak sprawy DZ-2501/44/19

Termin składania ofert: 28.02.2019 r. godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1- Formularz oferty

 20.02.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na

odbiór i zagospodarowanie odpadów oznaczonych kodami 15 01 05 i 15 01 02

znak sprawy DZ-2501/38/19

Termin składania ofert: 25.02.2019 r. g. 12:0013.02.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na

dostawę sprzętu komputerowego

znak sprawy DZ-2501/37/19

Termin składania ofert: 15.02.2019 r. g. 12:00


06.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi polegającej na doradztwu prawnym z zakresu prawa pracy 


znak sprawy DZ-2501/30/19

 Termin składania ofert: 12.02.2019 ,zmieniony  18.02.2019  do godz.10.00

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 26.02.2019


04.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę wzorcowania wzorców masy

znak sprawy DZ-2501/23/19

Termin składania ofert: 07.02.2019 r. do godz. 12:00


04.02.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę oleju opałowego do Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli

 

znak sprawy DZ-2501/32/19

 Termin składania ofert: 06.02.2019 r. , do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania z dn. 08.02.2019 r. 


 01.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi przeglądu i walidacji obrotów w wirówkach oraz przeglądu i sprawdzania (pomiaru rozkładu temperatur)  w termocyklerach


znak sprawy DZ-2501/21/19

 Termin składania ofert: 06,.02.2019  , do godz.15.00

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 08.02.2019


31.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie projektowej wielobranżowej przebudowy pomieszczenia podczyszczalni

w Zduńskiej Woli


znak sprawy DZ-2501/29/19

 Termin składania ofert: 14.02.2019 , do godz. 13:00 - uwaga termin ponownie zmieniony

Zaproszenie do złożenia oferty

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Unieważnienie postępowania z dn. 20.02.2019 r.


 31.01.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na jednorazową dostawę 600 zestawów do monitorowania występowania zakażeń Salmonella


znak sprawy DZ-2501/28/19

Termin składania ofert: 06.02.2019 r. godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 - projekt umowy

Wynik postępowania z dn. 15.02.2019 r.


30.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę wzorcowania wag

znak sprawy DZ-2501/27/19

Termin składania ofert: 04.02.2019 r. do godz. 12:00


28.01.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na

dostawę sprzętu komputerowego

znak sprawy DZ-2501/25/19

Termin składania ofert: 30.01.2019 r. g. 12:00


25.01.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usług przeglądu i konserwacji mikroskopów

znak sprawy DZ-2501/18/19

Termin składania ofert: 30.01.2019 r. do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Formularz cenowy

Wynik postępowania
 


25.01.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę tandemowego spektrometru mas API 4000

znak sprawy DZ-2501/24/19

Termin składania ofert: 29.01.2019 r. g. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - projekt umowy

Wynik postępowania


24.01.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi dostępu do platformy obsługującej zamówienia publiczne po elektronizacji


znak sprawy DZ-2501/15/19

Termin składania ofert: 29.01.2019 r. godz. 15:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego (25.01.2019 r.)

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego (28.01.2019 r.)

Wynik postępowania z dn. 20.02.2019 r.


21.01.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę uszkodzonego systemu komunikacji spalarni z komputerem sterującym


znak sprawy DZ-2501/16/19

 Termin składania ofert: 23.01.2019 r. , do godz. 15:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Wynik postępowania


17.01.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wzorcowanie przyrządów do pomiarów temperatury, wilgotności i ciśnienia w 2019 r.


znak sprawy DZ-2501/10/19

Termin składania ofert: 25.01.2019 r. godz. 09:00 - uwaga termin zmieniony ponownie

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1- Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Informacja o zmianie terminu składania ofert z dn. 22.01.2019 r.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dn. 23.01.2019 r.

Sprostowanie informacji podanej w wyjaśnieniach nr 1

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Wynik postępowania nr 1 z dn. 28.01.2019 r.


17.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi polegającej na obsłudze inwestycji budowlanych PIWet-PIB

 

znak sprawy DZ-2501/13/19

 Termin składania ofert: 22.01.2019, zmieniony do dn. 24.01.2019    do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn 31.01.2019

 


16.01.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na przegląd aparatów do real time PCR

znak sprawy DZ-2501/12/19

Termin składania ofert: 21.01.2019 r. g. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

wynik postępowania z dn. 22.01.2019 r.16.01.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na

dostawę sprzętu komputerowego

znak sprawy DZ-2501/11/19

Termin składania ofert: 18.01.2019 r. g. 12:00


15.01.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na sprawdzanie/przegląd czytników mikropłytek w 2019 r.


znak sprawy DZ-2501/9/19

Termin składania ofert: 21.01.2019 r. godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1- Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Wynik postępowania z dn. 25.01.2019 r.


 

10.01.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywna dostawę pasz dla zwierząt w okresie do 31.12.2019 r.


znak sprawy DZ-2501/7/19

Termin składania ofert: 21.01.2019 r. godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1- Formularz cenowy - formularz opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia

Wynik postępowania z dn. 23.01.2019 r.


 

04.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywną dostawę fartuchów laboratoryjnych w roku 2019

 

znak sprawy DZ-2501/2/19

 Termin składania ofert: 11.01.2019, do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wyjaśnienia dot. treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 17.01.2019

Informacja o unieważnieniu wyboru oferty i informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 17.01.2019

 
03.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi polegającej na obsłudze inwestycji budowlanych PIWet-PIB

 

znak sprawy DZ-2501/1/19

 Termin składania ofert: 07.01.2019,09.01.2019  do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja dot. terminu składania ofert

Wyjaśnienia z dn. 08.01.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 15.01.2019

 
31.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi polegającej na wydawaniu elektronicznej wersji (on -line) weterynaryjnego czasopisma naukowego "Journal of Veterinary  Research"

znak sprawy DZ-2501/329/18

Termin składania ofert: 04.01.2019   do godz. 08:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 17.01.2019

 

31.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywną dostawę środków czystości w roku 2019


znak sprawy DZ-2501/38/18

Termin składania ofert: 11.01.2019 r. godz. 13:00 - uwaga termin zmieniony

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Wynik postępowania w zakresie zadania 3,4 z dn. 17.01.2019 r.

Wynik postępowania w zakresie zadania 2 z dn. 17.01.2019 r.

Wynik postępowania w zakresie zad. 1 z dn. 25.01.2019 r.


 

27.12.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie wyceny wartości rynkowej czynszu dzierżawnego za okres 24 miesięcy


znak sprawy DZ-2501/326/18

Termin składania ofert: 07.01.2019 r. godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1- wykaz pomieszczeń

Załącznik nr 2 - wyposażenie podstawowe

Załącznik nr 3 - wyposażenie drobne

Wynik postępowania z dn. 09.01.2019 r.

 


 

27.12.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie i dostarczenie dyplomów na papierze czerpanym, legitymacji specjalisty,

teczek oraz tub na dyplomy


znak sprawy DZ-2501/327/18

Termin składania ofert: 10.01.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zdjęcia poglądowe:

1) teczka tuba dyplom

2) dyplom A3

3) dyplom A4

4) legitymacja specjalisty

5) teczka na dyplom

6) tuba na dyplom

załącznik nr 7 -formularz oferty
załącznik nr 8 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 9 - projekt umowy

Wynik postępowania w zakresie cz. 2 z dn. 17.01.2019 r.

Wynik postępowania w zakresie cz. 1 z dn. 24.01.2019 r.

 24.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie projektowej wielobranżowej przebudowy pomieszczenia podczyszczalni

w Zduńskiej Woli


znak sprawy DZ-2501/324/18

 Termin składania ofert: 14.01.2019 , do godz. 13:00 - uwaga termin ponownie zmieniony

Zaproszenie do złożenia oferty

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego wraz z informacja o zmianie terminu składania ofert

Rysunki z projektu: 123,  4,  5,  6 7 8

Unieważnienie postępowania z dn. 22.01.2019 r.

 


 

24.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę pieca konwekcyjno - parowego wraz z okapem


znak sprawy DZ-2501/325/18

 Termin składania ofert: 04.01.2019 r. , do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz opisu przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Wynik postępowania z dn. 09.10.2019 r.

 19.12.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi polegającej na obsłudze inwestycji budowlanych PIWet-PIB

 

znak sprawy DZ-2501/322/18

 Termin składania ofert: 28.12.2018 r. , do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania

 17.12.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę oleju opałowego do Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli

 

znak sprawy DZ-2501/321/18

 Termin składania ofert: 19.12.2018 r. , do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania

 


17.12.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę filtrów z podziałem na zadania


znak sprawy DZ-2501/320/18
Termin składania ofert: 21.12.2018 r. , do godz. 10:00


13.12.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywną dostawę odzieży ochronnej , obuwia profilaktycznego , ręczników i fartuchów w roku 2019

znak sprawy DZ-2501/317/18

Termin składania ofert: 21.12.2018 , do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Sprostowanie

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 04.01.2019

 13.12.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na

dostawę licencji na oprogramowanie służące do walidacji danych raportowych w formacie SSD2 zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA

znak sprawy DZ-2501/315/18

Termin składania ofert: 17.12.2018 r. g.14:00  zmiana terminu składania ofert na 19.12.2018 r. g. 14:00


13.12.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi polegającej na wydawaniu elektronicznej wersji (on -line) weterynaryjnego czasopisma naukowego "Journal of Veterinary  Research"

znak sprawy DZ-2501/316/18

Termin składania ofert: 17.12.2018 r., zmieniony na 18.12.2018  g. 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Modyfikacja nr 1 do zapytania ofertowego

Modyfikacja nr 2 do zapytania ofertowego

modyfikacja nr 3 do zapytania ofertowego

Informacja o unieważnieniu postępowania


12.12.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na przeprowadzenie szczepień dla pracowników PIWet-PIB

znak sprawy DZ-2501/313/18

Termin składania ofert: 17.12.2018 r. g. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Wynik postępowania


07.12.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę chromatografu cieczowego z detektorem mas

znak sprawy DZ-2501/312/18

Termin składania ofert: 11.12.2018 r. g. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania


 

07.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługi polegające na obsłudze inwestycji budowlanych realizowanych w PIWet-PIB

oraz planowanych do realizacji w okresie 12 miesięcy

znak sprawy DZ-2501/311/18

Termin składania ofert:  14.12.2018  r., godz. 13.00

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 19.12.201806.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę odzieży dla pracowników ochrony


znak sprawy DZ-2501/306/18

 Termin składania ofert: zmieniony na dzień 14.12.2018, 10.12.2018 r. , do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 19.12.201805.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy


znak sprawy DZ-2501/306/18

 Termin składania ofert: 13.12.2018 r. , do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Wynik postępowania z dn. 20.12.2018 r.23.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej przebudowy pomieszczenia podczyszczalni

w budynku Zakładu Pryszczycy w  Zduńskiej Woli


znak sprawy DZ-2501/300/18

 Termin składania ofert: 30.11.2018 r. , do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Wynik - unieważnienie postępowania z dn. 24.12.2018 r.

 


21.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na przeprowadzenie szkolenia:

  System zarządzania według znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

znak sprawy DZ-2501/295/18

Termin składania ofert: 27.11.2018 r. , do godz. 13:00
Nowy termin składania ofert: 28.11.2018 r. , do godz. 15:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Wynik postępowania


19.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych 

znak sprawy DZ-2501/281/18

 Termin składania ofert: 28.11.2018 r. , do godz. 12:00
 Nowy termin składania ofert: 30.11.2018 r. , do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu wymagań stawianych przez Zamawiającego

Projekt umowy

Wyjaśnienia

 Wynik postępowania


06.11.2018r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 na zakup i dostawę bonów towarowych

 

znak sprawy DZ-2501/287/18

 

Termin składania ofert: 15.11.2018 r., godz. 11.00

Zaproszenie do złożenia oferty

Oświadczenie

Oferta

Projekt umowy

 Wynik postępowania z dn. 19.11.2018 r. 06.11 .2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na jednorazową dostawę odzieży dla pracowników ochrony PIWet-PIB

znak sprawy DZ-2501/278/18

 Termin składania ofert: 13.11.2018 r. , do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz cenowy

Oferta

Projekt umowy


05.11.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę oleju opałowego

z dn. 05.11.2018 r

znak sprawy: DZ-2501/285/18

Termin składania ofert: 08.11.2018 r.  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty


05.11.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę przełączników sieciowych

znak sprawy DZ-2501/284/18

Termin składania ofert:  06.11.2018 r. g. 10:00


23.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na jednorazową dostawę odzieży dla pracowników ochrony PIWet-PIB

znak sprawy DZ-2501/278/18

 Termin składania ofert: 30.10.2018 r. , do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty16.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na uprzątnięcie i wywóz liści z zespołu pałacowego w Swarzędzu

znak sprawy DZ-2501/274/18

 Termin składania ofert: 22.10.2018 8 r. , do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


15.10.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę chromatografu cieczowego z hybrydowym spektrometrem mas QTRAP 5500

znak sprawy DZ-2501/273/18

Termin składania ofert: 22.10.2018 r. g. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wzór umowy

Modyfikacja

Wynik postępowania


11.10.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usług przeglądu chromatografu cieczowego z ALS, TCC i pompy binarnej

znak sprawy DZ-2501/272/18

Termin składania ofert: 12.10.2018 r. g. 13:00


11.10.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wymianę drzwi i okienka kasowego biletowego w bud. muzeum w Swarzędzu ul. Poznańska 35

znak sprawy DZ-2501/268/18

 Termin składania ofert: 19.10.2018 r. , do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Unieważnienie postępowania


 11.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na jednorazową dostawę odzieży dla pracowników ochrony PIWet-PIB

znak sprawy DZ-2501/267/18

 Termin składania ofert: 17.10.2018 r. , do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty


04.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na czyszczenie kwadrupoli Q1 oraz Q3 w chromatografie

znak sprawy DZ-2501/262/18

 Termin składania ofert: 09.10.2018 r. , do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania z dn. 10.10.2018 r.


01.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na jednorazową dostawę odzieży dla pracowników ochrony PIWet-PIB

znak sprawy DZ-2501/244/18

 Termin składania ofert: 08.10.2018 r. , do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty 


28.09.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wymianę drzwi i okienka kasowego biletowego w bud. muzeum w Swarzędzu ul. Poznańska 35

znak sprawy DZ-2501/250/18

 Termin składania ofert: 08.10.2018 r. , do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Unieważnienie postępowania


 28.09.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na uprzątnięcie i wywóz liści z zespołu pałacowego w Swarzędzu

znak sprawy DZ-2501/251/18

 Termin składania ofert: 04.10.2018 8 r. , do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania 


 25.09.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na syntezę sond podwójnie znakowanych

znak sprawy DZ-2501/249/18

 Termin składania ofert: 28.09.2018 r. , do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania z dn. 02.10.2018 r.


17.09.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę oleju opałowego do Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli

 

znak sprawy DZ-2501/242/18

 Termin składania ofert: 19.09.2018 r. , do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania

 


17.09.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę kalendarzy książkowych

 

znak sprawy DZ-2501/240/18

 Termin składania ofert: 21.09.2018 r. , do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania


 12.09.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na opracowanie wniosku aplikacyjnego do konkursu

TEAM-NET (Nr 1/4.4/2018) – organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

znak sprawy DZ-2501/236/18

 Termin składania ofert: 19.09.2018 r. , do godz. 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wykaz usług

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Wzór umowy

Wynik postępowania12.09.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę opracowania zgłoszenia patentowego

 

znak sprawy DZ-2501/233/18

 Termin składania ofert: 19.09.2018 r. , do godz. 15:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


11.09.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na organizację uroczystej kolacji dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Zakaźne zapalenie oskrzeli kur- ogólnoświatowy problem w przemyśle drobiarskimprzy PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/230/18

Termin składania ofert: 14.09.2018 r. g. 12:00  18.09.2018 r. g. 11:00


 07.09.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć specjalnościowych (lektoratu) z języka angielskiego dla pracowników PIWet-PIB

 

znak sprawy DZ-2501/231/18

 Termin składania ofert: 13.09.2018 r. , do godz. 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych


05.09.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

nakompleksową obsługę konferencyjno-gastronomiczną w związku z organizacją Konferencji pn. „Zapobieganie włośnicy, anisakidozie i innym odpokarmowym chorobom pasożytniczym”  przy PIWet-PIB w Puławach

 

znak sprawy DZ-2501/225/18

 Termin składania ofert: 07.09.2018 r. , do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty03.09.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usług informatycznych dla Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli, w okresie 24 m-cy

znak sprawy DZ-2501/200/18

Termin składania ofert: 07.09.2018 r. g. 12:00  11.09.2018 r. g. 13:00


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie projektu modernizacji układu wentylacji centrali wentylacyjnej

w laboratorium PIWet-PIB.

 

znak sprawy DZ-2501/220/18

 Termin składania ofert: 07.09.2018 r. , do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Wynik postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę przeglądu  Hybrydowy spektrometr mas QTRAP 6500

znak sprawy DZ-2501/224/18

 Termin składania ofert: 03.09.2018 r. , do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wzór umowy

Wynik

 


 22.08.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę chowu pszczół, w okresie 12 m-cy

znak sprawy DZ-2501/199/18

Termin składania ofert: 28.08.2018 r. g. 12:00


17.08.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie rozbiórki i dostawę wraz z montażem nowego zadaszenia tarasu

w budynku Pałacyku pod Lipami w Swarzędzu

znak sprawy DZ-2501/204/18

 Termin składania ofert: 24.08.2018 r. , do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2, 3, 4 - zdjęcia uszkodzonego daszku: zdjęcie nr 1, zdjęcie nr 2, zdjęcie nr 3

 


 

16.08.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę naprawy zasilacza gwarantowanego napięcia UPS

znak sprawy DZ-2501/201/18

Nowy termin składania ofert: 24.08.2018 r. , do godz. 12:00


 

 14.08.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę szafy chłodniczej do Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/205/18

Termin składania ofert: 20.08.2018 r. g. 10:00


Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę przeglądu  Hybrydowy spektrometr mas QTRAP 6500

znak sprawy DZ-2501/202/18

 Termin składania ofert: 22.08.2018 r. , do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wzór umowy

Informacja o unieważnieniu postępowania


14.08.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie projektu przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/205/18

 Termin składania ofert: 23.08.2018 r. , do godz. 13:00 - uwaga termin zmieniony

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - rysunek

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Informacja z dn. 22.08.2018 r. o wydłużeniu terminu realizacji zamówienia i zmianie terminu przesyłania ofert

Wynik postępowania z dn. 30.08.2018 r.


 

01.08.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na opracowanie wniosku aplikacyjnego do konkursu pn. ERA Chairs WIDESPREAD-04-2019 ogłoszonego w ramach Programu HORYZONT 2020 Work Programme Part: Spereading Excellence and Widening Participation.

znak sprawy DZ-2501/197/18

 Termin składania ofert: 10.08.2018 r. , do godz. 12:30

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wykaz usług

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Wzór umowy

Wynik postępowania


 

31.07.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę przeglądu chromatografów gazowych

znak sprawy DZ-2501/195/18

 Termin składania ofert: 03.08.2018 r. , do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania 

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu

  na wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych w budynkach : Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego/ WCKP/, Wielofunkcyjnego/MFB/- sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli w Puławach przy Al. Partyzantów 57

znak sprawy DZ-2501/184/18


Termin składania ofert: 17.07.2018 r. do godz. 12:00

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę oleju opałowego

z dn. 11.07.2018 r

znak sprawy: DZ-2501/190/18

Termin składania ofert: 13.07.2018 r.  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik

 


 

06.07.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę przeglądu i wymiany części w izolatorze Bioqell QUBE

znak sprawy DZ-2501/126/18

 Termin składania ofert: 10.07.2018 r. , do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 11.07.2018

 


 

02.07.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę przeglądu i wymiany akumulatorów w zasilaczu UPS

znak sprawy DZ-2501/180/18

Termin składania ofert: 05.07.2018 r. g. 11:00

Nowy termin składania ofert: 09.07.2018 r. , do godz. 8:00

 


21.06.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę szafy chłodniczej do Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/165/18

Termin składania ofert: 25.06.2018 r. g. 12:00


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę świnek morskich

znak sprawy DZ-2501/169/18

Termin składania ofert: 21.06.2018 r. g. 12:00


14.06.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę świń

znak sprawy DZ-2501/164/18

Termin składania ofert: 18.06.2018 r. g. 12:00


Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy montażu filtrów świecowych na instalacji odpowietrzającej zlokalizowanej wewnątrz budynku Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/163/18


Termin składania ofert: 18.06.2018 r. do godz. 9:00


 13.06.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę kolokacji sprzętu teleinformatycznego należącego do Zamawiającego, w okresie 48 m-cy

znak sprawy DZ-2501/120/18


Termin składania ofert: 21.06.2018 r. 27.06.2018 r. 29.06.2018 r. do godz. 13:00


28.05.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na organizację uroczystej kolacji dla uczestników XXXV Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej na temat Bezpieczeństwa i Jakości Handlowej Pasz

znak sprawy DZ-2501/152/18


Termin składania ofert: 30.05.2018 r. do godz. 13:00


24.05.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na obsługę serwisową systemu monitoringu

znak sprawy DZ-2501/121/18


Termin składania ofert: 29.05.2018 r. do godz. 12:00


24.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę przeglądu kwadrupolowego spektrometru mas

znak sprawy DZ-2501/141/18

Termin składania ofert: 30.05.2018 r.  do godz. 11:00


23.05.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie badań emisyjnych

znak sprawy DZ-2501/146/18


Termin składania ofert: 29.05.2018 r. do godz. 12:00


23.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę zgrzewarki impulsowej - 3 szt.

znak sprawy DZ-2501/145/18

Termin składania ofert: 25.05.2018 r.  do godz. 11:00


 

Ogłoszenie o zamówieniu

na kompleksową obsługę konferencyjno-hotelowo-gastronomiczną w związku z organizacją tzw. letniej szkoły w ramach realizacji programu Rozwoju Młodej Kadry Naukowej Konsorcjum Naukowego "Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność".

znak sprawy DZ-2501/136/18


Termin składania ofert: 24.05.2018 r. do godz. 11:00


21.05.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na koszenie trawy wraz z wywozem

na terenie zespołu pałacowo parkowego w Swarzędzu

znak sprawy DZ-2501/140/18


Termin składania ofert: 24.05.2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 04.06.2018

 


 

14.05.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na koszenie trawy wraz z wywozem

na terenie zespołu pałacowo parkowego w Swarzędzu

znak sprawy DZ-2501/135/18


Termin składania ofert: 17.05.2018 r.


 

11.05.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni

znak sprawy DZ-2501/126/18


Termin składania ofert: 18.05.2018 r. do godz. 11:00

Nowy termin składania ofert: 21.05.2018 r. do godz. 13:00


10.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na budowę 2 szt. studni chłonnych Sc 11a i Sc 3a z drenażem rozsączającym oraz

przyłączy kanalizacji deszczowej ze studniami osadnikowymi SO 1 i SO 2 na

działce o nr ewid. 831/1 w Puławach przy Al. Partyzantów 57

znak sprawy DZ-2501/134/18

Termin składania ofert: 22.05.2018 r.  do godz. 15:00

 


10.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę dwutlenku węgla technicznego
przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

znak sprawy DZ-2501/132/18

Termin składania ofert: 15.05.2018 r.  do godz. 08:00

 
02.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywne świadczenie usługi okresowych badań technicznych oraz przeglądów technicznych pojazdów Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

znak sprawy DZ-2501/112/18

Termin składania ofert: 09.05.2018 r.  do godz. 14:00


 30.04.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej przebudowy pomieszczenia podczyszczalni w budynku Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli, ul. Wodna 7, 98-220 Zduńska Wola, budynek D


znak sprawy DZ-2501/127/18

Termin składania ofert: 11.05.2018 r. g. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z projektem umowy

Formularz oferty

Wynik postępowania z dn. 30.05.2018 r.


 27.04.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na obsługę serwisową centrali telefonicznej

znak sprawy DZ-2501/125/18


Termin składania ofert: 09.05.2018 r. do godz. 10:00


10.04.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę Real-Time PCR (RT-PCR)


znak sprawy DZ-2501/115/18

Termin składania ofert: 11.04.2018 r. g. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty 


09.04.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie przeglądu spektrometru mas


znak sprawy DZ-2501/105/18

Termin składania ofert: 16.04.2018 r. g. 12:00

Nowy termin składania ofert: 20.04.2018 r., g. 9:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wyjaśnienia nr 1

Wynik postępowania


 

04.04.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na organizację uroczystej kolacji dla uczestników konferencji

znak sprawy DZ-2501/109/18


Termin składania ofert: 09.04.2018 r. do godz. 13:00


29.03.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na korzystanie z samoobsługowej, bezdotykowej myjni wykonawcy,

z rozliczaniem w systemie bezgotówkowym za pomocą kart

znak sprawy DZ-2501/100/18


Termin składania ofert: 05.04.2018 r. do godz. 12:00


28.03.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie przeglądu urządzenia Combifoss


znak sprawy DZ-2501/99/18

Termin składania ofert: 30.03.2018 r. g. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania 

 


 21.03.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie remontu elewacji budynku gospodarczego E

na terenie Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli


znak sprawy DZ-2501/93/18

Termin składania ofert: 28.03.2018 r. g. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - zdjęcia budynku

Załącznik nr 2 - przedmiar robót (orientacyjnie)

Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. doświadczenia

Załącznik nr 4 - formularz oferty

Załącznik nr 5 - projekt umowy

Wynik postępowania z dn. 04.04.2018 r.


15.03.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę woltomierza

znak sprawy DZ-2501/90/18


Termin składania ofert: 19.03.2018 r. do godz. 12:00


 14.03.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę mebli laboratoryjnych

znak sprawy DZ-2501/87/18


Termin składania ofert: 21.03.2018 r. do godz. 11:00


12.03.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę świń

znak sprawy DZ-2501/85/18

Termin składania ofert: 13.03.2018 r. g. 12:00


06.03.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie remontu elewacji budynku gospodarczego E

na terenie Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli


znak sprawy DZ-2501/69/18

Termin składania ofert: 15.03.2018 r. g. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - zdjęcia budynku

Załącznik nr 2 - przedmiar robót (orientacyjnie)

Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. doświadczenia

Załącznik nr 4 - formularz oferty

Załącznik nr 5 - projekt umowy

Unieważnienie postępowania z dn. 21.03.2018 r.


05.03.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę przeglądu i sprawdzenia chromatografu cieczowego z detektorem mas


znak sprawy DZ-2501/74/18


Termin składania ofert: 08.03.2018 r. do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia ofert 

Wynik postępowania


 20.02.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywną usługę identyfikacji białek metoda spektrometrii mas


znak sprawy DZ-2501/60/18

Termin składania ofert: 23.02.2018 r. g. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Wynik postępowania z dn. 27.02.2018 r.


 20.02.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi polegającej na doradztwu prawnym z zakresu prawa pracy w okresie 12 m-cy

znak sprawy DZ-2501/58/18

Termin składania ofert: 26.02.2018 r. g. 12:00

 

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


 19.02.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę systemu antywirusowego

znak sprawy DZ-2501/62/18

Termin składania ofert: 22.02.2018 r. g. 14:00


13.02.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę materiałów do hodowli i eutanazji gryzoni


znak sprawy DZ-2501/55/18

Termin składania ofert: 21.02.2018 r. g. 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty - zmodyfikowane dn. 15.02.2018 r.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - zmodyfikowany dn. 15.02.2018 r.

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Wyjaśnienia nr 1 z dn. 15.02.2018 r.

Wynik postępowania
 


 

07.02.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie projektu wykonawczego i prac naprawczych związanych z usuwaniem obszarów martwych w zbiornikach procesowych R401 i R501 i instalacji znajdujących się w podczyszczalni w bud. Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli


znak sprawy DZ-2501/54/18

Termin składania ofert: 15.02.2018 r. g. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty


 06.02.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywną dostawę pasz dla zwierząt w 2018 r.


znak sprawy DZ-2501/52/18

Termin składania ofert: 13.02.2018 r. g. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz opisu przedmiotu zamówienia-formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Wynik postępowania z dn. 14.02.2018 r.


 05.02.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę świń

znak sprawy DZ-2501/51/18

Termin składania ofert: 07.02.2018 r. g. 10:00


05.02.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dobór, zakup i montaż wraz z uruchomieniem klimatyzatora

w bud. laboratoryjnym PIWet-PIB w Puławach w pomieszczeniu 048


znak sprawy DZ-2501/50/18

Termin składania ofert: 14.02.2018 r. g. 14:00 - uwaga termin zmieniony

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Formularz oferty

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Informacja o zmianie terminu przesyłania ofert

Wynik postępowania z dn. 22.02.2018 r.


 02.02.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczenia podczyszczalni w branży elektrycznej


znak sprawy DZ-2501/49/18

Termin składania ofert: 09.02.2018 r. g. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Projekt umowy

Formularz oferty


 02.02.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczenia podczyszczalni w branży sanitarnej i technologicznej


znak sprawy DZ-2501/45/18

Termin składania ofert: 09.02.2018 r. g. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Projekt umowy

Formularz oferty


 30.01.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę filtrów dokładnych, worków oraz pierścieni zaciskowych


znak sprawy DZ-2501/35/18


Termin składania ofert: 05.02.2018 r. do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty- zmodyfikowane dn. 01.02.2018 r. 

Formularz oferty

Wyjaśnienia nr 1

Wynik postępowania 


30.01.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę naprawy spektrometru mas


znak sprawy DZ-2501/41/18


Termin składania ofert: 02.02.2018 r. do godz. 10:00


26.01.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę mebli laboratoryjnych

znak sprawy DZ-2501/37/18


Termin składania ofert: 05.02.2018 r. 08.02.2018 r. do godz. 11:00


25.01.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę siłownika hydraulicznego śluzy załadunkowej w instalacji spalania odpadów


znak sprawy DZ-2501/38/18


Termin składania ofert: 30.01.2018 r. do godz. 14:00


23.01.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywne świadczenie usługi wzorcowania przyrządów do pomiaru temperatury,

wilgotności i ciśnienia


znak sprawy DZ-2501/32/18

Termin składania ofert: 30.01.2018 r. g. 15:00 - uwaga termin zmieniony

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz cenowy oferty zm. w dn. 29.01.2018

Formularz oferty

Modyfikacja nr 1 oraz informacja o zmianie terminu składania ofert

Modyfikacja nr 2 oraz informacja o zmianie terminu składania ofert

Wyjaśnienia i modyfiakacje treści zapytania ofertowego z dn. 29.01.2018 r.

Wynik postępowania z dn. 01.02.2018 r.

Wynik postępowania z dn. 08.02.2018 r.


 

23.01.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonywanie korekty językowej przez native speakera (British English) artykułów naukowych w Journal of Veterinary Research świadczonej sukcesywnie przez 24 miesiące


znak sprawy DZ-2501/28/18

Termin składania ofert: 26.01.2018 r. g. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Oświadczenie

Wynik postępowania z dn. 30.01.2018 r.

 22.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na zakup i montaż nowego systemu ścianek przesuwnych wraz z demontażem starego systemu w auli WCKP


znak sprawy DZ-2501/22/18

Termin składania ofert: 29.01.2018 r. do godz. 14:00
Termin składania ofert: 02.02.2018 r. do godz. 14:00


22.01.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczenia podczyszczalni w branży sanitarnej i technologicznej


znak sprawy DZ-2501/21/18

Termin składania ofert: 25.01.2018 r. g. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Projekt umowy

Unieważnienie postępowania


 

22.01.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczenia podczyszczalni w branży elektrycznej


znak sprawy DZ-2501/20/18

Termin składania ofert: 25.01.2018 r. g. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Projekt umowy

Unieważnienie postępowania
 


 


22.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usług przeglądu i konserwacji mikroskopów  ( postępowanie powtórzone)

znak sprawy DZ-2501/23/18

termin składania ofert: 31.01.2018 r. do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Formularz cenowy


Wynik postępowania

 


 

22.01.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na ubezpieczenie kosztów leczenia, bagażu, assistance pracowników i doktorantów 

w okresie 24 miesięcy


znak sprawy DZ-2501/27/18

Termin składania ofert: 26.01.2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

 


 

19.01.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę noży do homogenizatora Shaft SS20CCR20 - szt. 10


znak sprawy DZ-2501/30/18

Termin składania ofert: 22.01.2018 r. 12.00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania z dn. 22.01.2018 r.

 18.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę wzorcowania wzorców masy

znak sprawy DZ-2501/5/18

Termin składania ofert: 24.01.2018 r. do godz. 12:00


17.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę oleju opałowego

z dn. 17.01.2018 r

znak sprawy: DZ-2501/18/18

Termin składania ofert: 17.01.2018 r.  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania z dn. 19.01.2018 r.


16.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywne świadczenie usługi konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, użytkowanych przez Zamawiającego w budynkach Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach przez okres 24 miesięcy

z dn. 16.01.2018 r

znak sprawy: DZ-2501/17/18

Termin składania ofert: 19.01.2018 r.  do godz. 12:00


15.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie kontroli dostępu do pomieszczenia w PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/14/18

Termin składania ofert: 19.01.2018 r. do godz. 10:00


15.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę wzorcowania wag

znak sprawy DZ-2501/6/18

Termin składania ofert: 18.01.2018 r. do godz. 12:00


12.01.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie i dostarczenie dyplomów na papierze czerpanym, legitymacji specjalisty,

teczek oraz tub na dyplomy


znak sprawy DZ-2501/11/18

Termin składania ofert: 22.01.2018 r. - uwaga termin zmieniony

Zaproszenie do złożenia oferty

Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia

Zdjęcia poglądowe:

1) teczka tuba dyplom

2) dyplom A3

3) dyplom A4

4) legitymacja specjalisty

5) teczka na dyplom

6) tuba na dyplom

załącznik nr 7 -formularz oferty zm. w dn. 17.01.2018
załącznik nr 8 - oświadczenie wykonawcy

Wynik postępowania z dn. 31.01.2018 r.


 

12.01.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługi serwisowe w zakresie sprawdzania/przeglądu

automatycznych czytników mikropłytek


znak sprawy DZ-2501/8/18

Termin składania ofert: 22.01.2018 r., godz. 12.00

Zaproszenie do złożenia oferty

załącznik nr 1 -opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy zm. w dn. 17.01.2018 r.

załącznik nr 2 -formularz oferty

załącznik nr 3 - projekt umowy

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dn. 17.01.2018 r.

Wynik postępowania z dn. 25.01.2018 r.
 


 

 10.01.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostarczenie 400 zestawów do monitorowania występowania zakażeń

Salmonella w stadach świń

znak sprawy DZ-2501/4/18

Termin składania ofert: 16.01.2018 r., godz. 12.00

Zaproszenie do złożenia oferty

Projekt umowy

Wzór instrukcji

Wzór nadruku
Wynik postępowania z dn. 25.01.2018 r.10.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usług przeglądu i konserwacji mikroskopów

znak sprawy DZ-2501/3/18

Termin składania ofert: 15.01.2018  r. do godz. 12:00

Nowy termin składania ofert: 16.01.2018 r. do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Formularz cenowy zmodyfikowany 12.01.2018 r.

Wyjaśnienia i modyfikację z dn. 12.01.2018 r.

Wynik postępowania

 09.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej w okresie 12 m-cy 

znak sprawy DZ-2501/341/17

Termin składania ofert: 18.01.2018  r. do godz. 10:00, zmieniony na 22.01.2018 

Zaproszenie do złożenia oferty

Wyjaśnienia nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 17.01.2018

Zmodyfikowany załącznik nr 2 - formularz cenowy

Zmodyfikowany załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Zmodyfikowany projekt umowy

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 25.01.2018

 


 

 22.12.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługi dbioru oraz unieszkodliwiania odpadów chemicznych

znak sprawy DZ-2501/343/17

Termin składania ofert: 03.01.2018 r., godz. 12.00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wykaz odpadów

Wzór formularza oferty

Wzór umowy

Wynik postępowania z dn. 10.01.2018 r.


 21.12.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługi polegające na obsłudze inwestycji budowlanych realizowanych w PIWet-PIB

oraz planowanych do realizacji w okresie 12 miesięcy

znak sprawy DZ-2501/346/17

Termin składania ofert: 29.12.2017 r., godz. 13.00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania z dn. 08.01.2018 r.


21.12.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę odzieży laboratoryjnej

znak sprawy DZ-2501/342/17

Termin składania ofert: 28.12.2017 r. do godz. 12:00

Nowy termin składania ofert: 29.12.2017 r., do godz. 12.00


 20.12.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę wraz z montażem kamer szybkoobrotowych

znak sprawy DZ-2501/339/17

Termin składania ofert: 22.12.2017 r. do godz. 12:00


11.12.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę rotacyjnej, olejowej pompy próżniowej

znak sprawy DZ-2501/336/17

Termin składania ofert: 18.12.2017 r. do godz. 13:00


14.12.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę naprawy chromatografu gazowego

znak sprawy DZ-2501/335/17

termin składania ofert: 15.12.2017 r., godz. 13:00


11.12.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę odzieży ochronnej, obuwia profilaktycznego, ręczników i fartuchów laboratoryjnych do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w roku 2018

znak sprawy DZ-2501/329/17

Termin składania ofert: 18.12.2017 r. do godz. 13:00


7.12.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę  przeglądu i naprawy chromatografu cieczowego z hybrydowym spektrometrem mas

znak sprawy DZ-2501/333/17

termin składania ofert: 13.12.2017 r., godz. 10:00


30.11.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na zakup oraz zainstalowanie lasera w analizatorze OPSIS AR650

znak sprawy DZ-2501/326/17

Termin składania ofert: 04.12.2017 r., godz. 11.00


 

29.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę naprawy hybrydowego spektrometru mas

znak sprawy DZ-2501/323/17

termin składania ofert: 01.12.2017 r., godz. 11:00

 
29.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę naprawy tandemowego spektrometru mas - uszkodzenie zasilacza wysokich napięć

znak sprawy DZ-2501/324/17

termin składania ofert: 01.12.2017 r., godz. 11:00

 
16.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę naprawy tandemowego spektrometru mas - Pompa Turbo

znak sprawy DZ-2501/312/17

Termin składania ofert: 20.11.2017 r. do godz. 12:00

Nowy termin składania ofert: 17.11.2017 r., godz. 10:00

 


 

13.11.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na zakup i dostawę bonów towarowych

znak sprawy DZ-2501/305/17

Termin składania ofert: 20.11.2017 r., godz. 11.00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Wynik postępowania z dn. 22.11.2017 r.


 

09.11.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie jednorazowej usługi sekwencjonowania genomowego 2 izolatów Salmonella z użyciem sekwenatora trzeciej generacji Pacific Bioscience

znak sprawy DZ-2501/307/17

Termin składania ofert: 14.11.2017 r., godz. 13.00  - termin zmieniony

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia z dn. 13.11.2017 r.

Wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia z dn. 13.11.2017 r.

Wynik postępowania z dn. 15.11.2017 r.


 

09.11.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na przeprowadzenie badań emisyjnych spalarni PIWet-PIB
dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego
w Puławach

znak sprawy DZ-2501/306/17

Termin składania ofert: 15.11.2017 r., godz. 14.00


06.11.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie przeglądów konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożarów
w obiektach PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/286/17

Termin składania ofert: 14.11.2017 r., godz. 11.00

 


26.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę naprawy hybrydowego spektrometru mas

znak sprawy DZ-2501/294/17

Termin składania ofert: 30.10.2017 r. do godz. 10:00

 


24.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę czyszczenia i dezynfekcji central wentylacyjnych i kanałów wentylacyjnych

znak sprawy DZ-2501/282/17

Termin składania ofert: 31.10.2017 r. do godz. 13:00


17.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę kalendarzy i notesów

znak sprawy DZ-2501/281/17

Termin składania ofert: 19.10.2017 r.  23.10.2017 r. do godz. 13:00


13.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę ogranicznika przepięć

znak sprawy DZ-2501/279/17

Termin składania ofert: 17.10.2017 r.  do godz. 13:00


10.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę organizacji uroczystej kolacji dla uczestników konferencji

znak sprawy DZ-2501/273/17

Termin składania ofert: 11.10.2017 r.  do godz. 13:00


29.09.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę mieszadła zatapialnego

znak sprawy DZ-2501/263/17

Termin składania ofert: 04.10.2017 r.  do godz. 13:00


28.09.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na jednorazową dostawę materiałów reklamowych na potrzeby konferencji organizowanej przez PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/262/17

Termin składania ofert: 04.10.2017 r., godz. 11.30


27.09.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na opracowanie wniosku aplikacyjnego do konkursu pn. ERA Chairs - WIDESPREAD-03-2017 ogłoszonego w ramach Programu HORYZONT 2020, Work Programme Part: Spreading Excellence and Widening Participation

znak sprawy DZ-2501/257/17

Termin składania ofert: 03.10.2017 r., godz. 12.30

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wykaz usług

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Wzór umowy

Wynik postępowania z dn. 04.10.2017 r.

 


 

27.09.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie kontroli okresowej budynków PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/258/17

Termin składania ofert: 11.10.2017 r., godz. 15.00 - uwaga termin zmieniony

Zaproszenie do złożenia oferty 

Informacja o zmianie terminu

Wyjaśnienia i modyfikacje opisu przedmiotu zamówienia z dn. 09.10.2017 r.

Wynik postępowania z dn. 13.10.2017 r.


 

 12.09.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywne, comiesięczne przeprowadzanie badań QAL3
oraz prowadzenie dokumentacji związanej z badaniami, przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
w spalarni, należącej do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego
w Puławach

znak sprawy DZ-2501/242/17

Termin składania ofert: do dnia 18.09.2017r. ,  do godz. 12:00


31.08.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie naprawy aparatury laboratoryjnej w PIWet-PIB w Puławach
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

znak sprawy DZ-2501/238/17

Termin składania ofert: 01.09.2017 r, do godz. 10:00


30.08.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeglądzie i naprawie systemu filtracyjnego w spalarni, znak sprawy DZ-2501/235/17

znak sprawy DZ-2501/235/17

Termin składania ofert: 01.09.2017 r, do godz. 15:00

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 04.09.2017 

29.08.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie remontu instalacji odgromowej na budynku laboratorium nr C

w Zakładzie Pryszczycy w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/234/17

Termin składania ofert: 07.09.2017 r., godz. 15.00 termin zmieniony


29.08.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć specjalnościowych ( lektoratu) z języka angielskiego dla pracowników PIWet-PIB

znak sprawy DZ-2501/233/17

Termin składania ofert: 05.09.2017 r., do godz. 11.00

Zaproszenie do złożenia oferty 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 12.09.2017

 


 

24.08.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

na wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z wymogami ustawy o efektywności energetycznej oraz normą PN-EN 16247

znak sprawy DZ-2501/231/17

Termin składania ofert: 04.09.2017 r., do godz. 12.00 - uwaga zmiana terminu składania ofert


 

22.08.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę monitorowania sygnałów z lokalnych systemów sygnalizacji pożarów

znak sprawy DZ-2501/229/17

Termin składania ofert: 24.08.2017 r., do godz. 11.00

 


 

 22.08.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę Autoklawu z drukarką

znak sprawy DZ-2501/232/17

Termin składania ofert: do dnia 28.08.2017r. ,  do godz. 10:00 do dnia 29.08.2017r. do godz. 12:00.


10.08.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu kuchnia-jadalnia  stołówki znajdującej się w  WCKP

znak sprawy DZ-2501/223/17

Termin składania ofert: 21.08.2017 r., do godz. 12.00


31.07.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę monitorowania sygnałów z lokalnych systemów sygnalizacji pożarów

znak sprawy DZ-2501/218/17

Termin składania ofert: 04.08.2017 r., do godz. 12.00


 24.07.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę programu Archiwizator

znak sprawy DZ-2501/214/17

Termin składania ofert: do dnia 27.07.2017r. ,  do godz. 13:00


24.07.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na aktualizację i rozbudowę oprogramowania Mikros

znak sprawy DZ-2501/213/17

Termin składania ofert: do dnia 27.07.2017r. ,  do godz. 13:00


17.07.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji

znak sprawy DZ-2501/200/17

Termin składania ofert: do dnia 20.07.2017r. ,  do godz. 12:00

Nowy termin składania ofert: 24.07.2017 r., do godz. 15.00


  05.07.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywne, comiesięczne przeprowadzanie badań QAL3
oraz prowadzenie dokumentacji związanej z badaniami, przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
w spalarni, należącej do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego
w Puławach

znak sprawy DZ-2501/193/17

Termin składania ofert: do dnia 10.07.2017r. ,  do godz. 10:00


03.07.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na przeprowadzenie konsultacji w zakresie obróbki i analizy danych NGS

znak sprawy DZ-2501/167/17

Termin składania ofert: 07.07.2017  r.  do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych30.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę filtrów kasetonowych

znak sprawy DZ-2501/185/17

Termin składania ofert: 03.07.2017 r.  do godz. 09:00

Nowy termin składania ofert: 04.07.2017 r., do godz. 09.00

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 - formularz oferty

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert.

Wynik postępowania z dn. 12.07.2017 r.

 

 


 

27.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę wirówki laboratoryjnej

znak sprawy DZ-2501/183/17

Termin składania ofert: 29.06.2017 r.  do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Wyjaśnienia do opisu przedmiotu zamówienia z dn. 29.06.2017 r.26.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę mieszadła zatapialnego

znak sprawy DZ-2501/180/17

Termin składania ofert: 28.06.2017 r.  do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 - formularz oferty

Wynik postępowania z dn. 29.06.2017 r.

 


 

26.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę pompy

znak sprawy DZ-2501/176/17

Termin składania ofert: 28.06.2017 r.  do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 - formularz oferty

Wynik postępowania z dn. 29.06.2017 r.

 


23.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę noży homogenizacyjnych

znak sprawy DZ-2501/179/17

Termin składania ofert: 26.06.2017 r.  do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 - formularz oferty

Wynik postępowania z dn. 27.06.2017 r.


20.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywne świadczenie usługi okresowych badań technicznych oraz przeglądów technicznych pojazdów Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

znak sprawy DZ-2501/163/17

Termin składania ofert: 23.06.2017 r.  do godz. 15:00


20.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę tandemowego spektrometru mas (MS/MS)

znak sprawy DZ-2501/177/17

Termin składania ofert: 21.06.2017 r.  do godz. 13:00


13.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę komputerów stacjonarnych

znak sprawy DZ-2501/170/17

Termin składania ofert: 14.06.2017 r.  do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - formularz cenowy

Wynik postępowania z dn. 14.06.2017 r.


19.05.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę loch

postępowanie powtórzone

znak sprawy DZ-2501/150/17

Termin składania ofert: 23.05.2017 r.  do godz. 12:00


16.05.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę loch

znak sprawy DZ-2501/140/17

Termin składania ofert: 18.05.2017 r.  do godz. 10:00


12.05.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usług polegających na zapewnieniu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych na podstawie kart imiennych w okresie 12 miesięcy

znak sprawy DZ-2501/83/17

Termin składania ofert: 18.05.2017 r.  do godz. 11:00

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań

Załącznik nr 5 - wzór umowy

Wyjaśnienia nr 1 z dn. 15.05.2017 r.

Wyjaśnienia nr 2 z dn. 15.05.2017 r.

Wynik postępowania z dn. 19.05.2017 r.


 

09.05.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usług pralniczych dla PIWet-PIB w okresie 24 m-cy 

znak sprawy DZ-2501/108/17

Termin składania ofert: 17.05.2017 r.  do godz. 11:00 , UWAGA: informujemy o zmianie terminu składania ofert do dn. 19.05.2017 do godz. 15:00

09.05.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na opracowanie wniosku i uzyskanie decyzji na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza z instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej na terenie PIWet-PIB

znak sprawy DZ-2501/128/17

Termin składania ofert: 16.05.2017 r.  do godz. 15:00 , zmieniony : 18.05.2017 do godz. 15:00

Zapytanie ofertowe

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

 25.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywna dostawę siana do instytutu w roku 2017

znak sprawy DZ-2501/124/17

Termin składania ofert: 27.04.2017 r.  do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 -oferta

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 02.05.2017


25.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywna dostawę zielonki do instytutu w roku 2017

znak sprawy DZ-2501/125/17

Termin składania ofert: 28.04.2017 r.  do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 -opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 - formularz oferty 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


 21.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 01 07 i 19 01 17

znak sprawy DZ-2501/120/17

Termin składania ofert: 05.05.2017 r.  do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 - projekt umowy zmienione w dn. 26.04.2017 r.

załącznik nr 2 - formularz oferty zmieniony w dn. 26.04.2017 r.

Wyjaśnienia z dn. 25.04.2017 r. do treści zapytania ofertowego

Wyjaśnienia nr 2 z dn. 26.04.2017 r. do treści zapytania ofertowego

Wyjaśnienia nr 3 z dn. 28.04.2017 r. do treści zapytania ofertowego

Wynik postępowania z dnia 09.05.2017 r.


21.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów chemicznych

znak sprawy DZ-2501/119/17

Termin składania ofert: 05.05.2017 r.  do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - szczegółowy wykaz odpadów

załącznik nr 2 - projekt umowy

załącznik nr 3 - formularz oferty zmieniony w dn. 24.04.2017 r.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dn. 24.04.2017 r.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego nr 2 z dn. 28.04.2017 r.

Wynik postępowania z dnia 16.05.2017 r.


11.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę aktualizacji programu Statistica oraz programu automatyzującego analizę danych i raportowanie w obszarze wyliczania zależności przeliczeniowej, rozszerzającego funkcjonalności programów Statistica i Badania Międzylaboratoryjne

znak sprawy DZ-2501/111/17

Termin składania ofert: 18.04.2017 r.  do godz. 12:00 Nowy termin składania ofert: 24.04.2017 r.  do godz. 12:00
Nowy termin składania ofert: 27.04.2017 r.  do godz. 12:00


10.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywne świadczenie usługi okresowych badań technicznych oraz przeglądów technicznych pojazdów Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
przez okres 12 miesięcy od dnia 20.04.2017r.

znak sprawy DZ-2501/52/17

Termin składania ofert: 13.04.2017 r.  do godz. 12:00


Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy na koszenie trawy wraz z wywozem na terenie zespołu pałacowego w Swarzędzu
z dnia 06.04.2017  r.

Znak sprawy DZ-2501/110/17

Termin składania ofert: 12.04.2017 r, ofertę należy przesłać do PIWet-PIB w Puławach , al. Partyzantów 57, 24-100


Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę filtrów wstępnych kasetonowych do central wentylacyjnych PIWet-PIB w Puławach

z dnia 29.03.2017 r.

Znak sprawy DZ-2501/102/17

Termin składania ofert: 04.04.2017 r.  do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Wyjaśnienia nr 1 z dnia 30.03.2017 r.

Wyjaśnienia nr 2 z dnia 31.03.2017 r.

Wyjaśnienia nr 3 z dnia 03.04.2017 r.

Wynik postępowania z dnia 06.04.2017 r.


23.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na przeprowadzenie kontroli okresowej budynków PIWet-PIB w Puławach

zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo budowlane

znak sprawy DZ-2501/92/17

Termin składania ofert: 30.03.2017 r.  do godz. 15:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wyjaśnienia nr 1 z dn. 24.03.2017 r.

Wyjaśnienia nr 2 z dn. 24.03.2017 r.

Wyjaśnienia nr 3 z dn. 29.03.2017 r.

Wynik postępowania z dn. 11.04.2017 r.


21.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę licencji na korzystanie z elektronicznego programu informacji prawnej na okres 12 miesięcy
z jednoczesnym dostępem dla 5 stanowisk
na rzecz PIWet-PIB w Puławach

POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE II

znak sprawy DZ-2501/87/17

Termin składania ofert: 23.03.2017 r.  do godz. 12:00


09.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę licencji na korzystanie z elektronicznego programu informacji prawnej na okres 12 miesięcy
z jednoczesnym dostępem dla 5 stanowisk
na rzecz PIWet-PIB w Puławach

POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

znak sprawy DZ-2501/76/17

Termin składania ofert: 14.03.2017 r.  do godz. 12:00


28.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie wyceny wartości rynkowej czynszu dzierżawnego za okres 24 miesięcy

na rzecz PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/60/17

Termin składania ofert: 03.03.2017 r.  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - wykaz wyposażenia podstawowego

Załącznik nr 2 - wykaz wyposażenia drobnego

Informacja o wyborze oferty z dn. 07.03.2017 r.


22.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę licencji na korzystanie z elektronicznego programu informacji prawnej na okres 12 miesięcy
z jednoczesnym dostępem dla 5 stanowisk
na rzecz PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/59/17

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

Nowy termin składania ofert: 06.03.2017 r.  do godz. 10:00


22.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonywanie przeglądów i konserwacji 4 generatorów gazów do spektrometrów mas, a także świadczenie usług naprawczych tych generatorów w ramach umowy serwisowej

na rzecz PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/57/17

Termin składania ofert: 27.02.2017 r.  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty


21.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę wraz z wymianą i instalacją modułu do systemu oczyszczania wody ELIX 70 zlokalizowanego na terenie PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/56/17

Termin składania ofert: 24.02.2017 r.  do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - wzór protokołu odbioru

Wynik postępowania z dnia 27.02.2017 r.


16.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie badań funkcjonalności systemu AMS oraz kalibracji ciągłego monitoringu
na instalacji termicznego przekształcania odpadów, w siedzibie PIWet-PIB w Puławach
wg procedury QAL2

znak sprawy DZ-2501/51/17

Termin składania ofert: 22.02.2017 r.  do godz. 12:00


16.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę wraz z montażem i instalacją kamer szybkoobrotowych oraz innych urządzeń potrzebnych do modernizacji istniejącego systemu monitoringu CCTV zainstalowanego na terenie PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/391/16

Termin składania ofert: 28.02.2017 r.  do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - wzór wykazu usług

Załącznik nr 5 - wzór protokołu odbioru

Wynik postępowania z dn. 16.05.2017 r.


10.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi przeglądu hybrydowego spektrometru mas QTRAP 6500, obejmującego czyszczenie szyny

znak sprawy DZ-2501/46/17

Termin składania ofert: 15.02.2017 r.  do godz. 12:00


10.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywne świadczenie usług wzorcowania przyrządów do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/44/17

Termin składania ofert: 16.02.2017 r.  do godz. 12:00 - termin zmieniony

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz cenowy oferty zm. 15.02.2017 r.

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego w dn. 14.02.2017 r.

Informacja o modyfikacji formularza cenowego oraz o przedłużeniu terminu przesyłania ofert

Wynik postępowania z dn. 17.02.2017 r.


10.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywne świadczenie usługi przeglądu i konserwacji mikroskopów w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach w 2017r.

znak sprawy DZ-2501/45/17

Termin składania ofert: 15.02.2017 r.  do godz. 12:00


08.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na rzecz PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/5/17

Termin składania ofert: 13.02.2017 r.  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz cenowy oferty

Załącznik nr 2 - formularz oferty zm. w dn. 09.02.2017

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Informacja o zmianie formularza z dn. 09.02.2017 r.


08.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w spalarni PIWet-PIB

znak sprawy DZ-2501/34/17

Termin składania ofert: 13.02.2017  r.  do godz. 11:00 , do dn. 16.02.2017 do godz. 11:00 , do dn. 20.02.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1

Projekt umowy - załącznik nr 2

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Wyjaśnienia nr 1 oraz informacja o zmianie terminu składania ofert 

Zestawienie ofert


06.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie w okresie 12 m-cy obsługi prawnej dla Instytutu w zakresie prawa pracy

znak sprawy DZ-2501/40/17

Termin składania ofert: 10.02.2017  r.  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty- załącznik nr 1

Projekt umowy - załącznik nr 2

Sprostowanie dot. treści zaproszenia do złożenia oferty

Sprostowanie nr 2 dot. treści zaproszenia do złożenia oferty

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego z dn. 09.02.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 17.02.2017


02.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na przeprowadzenie szkolenia z zakresu - zapobiegania mobbingowi

znak sprawy DZ-2501/38/17

Termin składania ofert: 07.02.2017  r.  do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 10.02.2017

Sprostowanie


01.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywne świadczenie usług  przeglądu i pomiaru rozkładu temperatur w zamrażarkach niskotemperaturowych, przeglądu oraz sprawdzania (pomiaru rozkładu temperatur) w łaźniach wodnych, przeglądu i walidacji obrotów w wirówkach, przeglądu oraz sprawdzania (pomiaru rozkładu  temperatur) w termocyklerach

znak sprawy DZ-2501/35/17

Termin składania ofert: 10.02.2017  r.  do godz. 15:00 , zmieniony: 15.02.2017 , do godz. 15:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a - ogólny opis wymagań zamawiającego

Projekt umowy

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Oferta

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 06.03.2017


25.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywne świadczenie usług  sprawdzania/przeglądów automatycznych czytników mikropłytek

znak sprawy DZ-2501/30/17

Termin składania ofert: 30.01.2017 r.  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - wykaz czytników

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Wynik postępowania nr 1 z dn. 31.01.2017 r.

Wynik postępowania nr 2 z dn. 01.02.2017 r.


23.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywne świadczenie usług  identyfikacji białek

metodą spektrometrii mas dla PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/23/17

Termin składania ofert: 27.01.2017 r.  do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - oświadczenie

Wyjaśnienia nr 1 z dn. 25.01.2016

Wynik postępowania


  23.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywne świadczenie usług biotyping - identyfikacji drobnoustrojów

metodą spektrometrii mas dla PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/22/17

Termin składania ofert: 30.01.2017 r.  do godz. 10:00 - termin zmieniony

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - oświadczenie

Wyjaśnienia nr 1 z dn. 25.01.2017 r.

Wyjaśnienia nr 2 z dn. 27.01.2017 r.


12.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostarczenie 320 zestawów do monitorowania występowania zakażeń Salmonella w stadach świń

znak sprawy DZ-2501/13/17

Termin składania ofert: 20.01.2017 r.  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

Załącznik nr 2 - Instrukcja pobierania próbek

Załącznik nr 2 - Nadruk

Zmiana w treści zaproszenia do składania ofert z dn. 17.01.2017 r.

 Wynik postępowania z dn. 26.01.2017 r.


03.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę oprogramowania do termocyklera

Termin składania ofert: 05.01.2017 r.  do godz. 13:00


03.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

na ubezpieczenie kosztów leczenia, OC bagaż, assistance pracowników Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego delegowanych za granicę

Postępowanie prowadzone przez kancelarię Brokerską Notum

Termin składania ofert: 12.01.2017 r.  do godz. 15:00

Zaproszenie do złożenia oferty


  30.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na zakup i montaż wraz z uruchomieniem  klimatyzatora w bud. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego Zakład Pryszczycy w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/450/16

Termin składania ofert: 05.01.2017 r.  do godz. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

 Wynik postępowania z dn. 12.01.2017 r.


23.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę krzeseł konferencyjnych dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

z dnia 22.12.2016

znak sprawy DZ-2501/443/16

Termin składania ofert: 29.12.2017 r.  do godz. 10:00


22.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę mebli laboratoryjnych dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

z dnia 22.12.2016

znak sprawy DZ-2501/440/16

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

Nowy termin składania ofert: 12.01.2017 r.  do godz. 12:00


22.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na chów trzody chlewnej w chlewni Wykonawcy w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego badań naukowych  oraz wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą chlewni w okresie 7 m-cy

z dn. 22.12.2016

znak sprawy DZ-2501/435/16

Termin składania ofert: 28.12.2016 r.  do godz. 14:00


 21.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na zakup i montaż wraz z uruchomieniem  klimatyzatora w bud. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego Zakład Pryszczycy w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/434/16

Termin składania ofert: 29.12.2016 r.  do godz. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Unieważnienie postępowania z dn. 30.12.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 15.12.2016 r.

na sukcesywną dostawę pasz dla zwierząt w 2017 roku do  PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/425/16

Termin składania ofert: 23.12.2016 r.  do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy zmodyfikowany z dnia 16.12.2016 r.

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wynik postępowania z dnia 29.12.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 09.12.2016 r.

na wykonanie, dostawę oraz zainstalowanie oprogramowania do analizy procesów rejestrowanych w BMS zdefiniowanych przez PIWet-PIB Zakład Pryszczycy w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/375/16

Termin składania ofert: 19.12.2016 r.  do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - sprawozdania z procesów

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 - wzór wykazu usług

Załącznik nr 5 - projekt umowy

Wynik postępowania z dnia 30.12.2016 r.


  30.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę odzieży ochronnej, fartuchów laboratoryjnych, obuwia profilaktycznego do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w roku 2017

znak sprawy DZ-2501/402/16

Termin składania ofert: 05.12.2016  r.  do godz. 10:00 , zmieniony 08.12.2016

Zaproszenie do złożenia oferty zmodyfikowane w dniu 02.12.2016

Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - projekt umowy zmodyfikowany w dniu 02.12.2016

Wyjaśnienia nr 1 oraz informacja p zmianie terminu składania oraz otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 28.11.2016 r.

na dostawę filtrów kieszeniowych do central wentylacyjnych PIWet-PIB w Puławach - postępowanie powtórzone

znak sprawy DZ-2501/403/16

Termin składania ofert: 02.12.2016 r.  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Wynik postępowania z dnia 12.12.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 21.11.2016 r.

na dostawę uszczelek do sterylizatora HS66 Getinge oraz uszczelnienia wału pompy HILGE Euro-HYGIA do PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/393/16

Termin składania ofert: 25.11.2016 r.  do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Wynik postępowania z dnia 28.11.2016 r.


21.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 21.11.2016 r.

na wzorcowanie tablicowych rejetratorów temperatury w Oddziale PIWet-PIB
- Zakładzie Pryszczycy w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/388/16

Termin składania ofert: 24.11.2016 r.  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy (wersja edytowalna)

Wyjaśnienia nr 1 z dnia 22.11.2016r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.12.2016r.


16.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę organizacji dwóch uroczystych kolacji dla uczestników konferencji pn. "ASF Stop"

znak sprawy DZ-2501/374/16

Termin składania ofert: 18.11.2016 r.  do godz. 13:00 nowy termin: 22.11.2016 do godz. 9:00


15.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie śluzy osobowej w formie izolatki z profili aluminiowych malowanych proszkowo w bud. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

znak sprawy DZ-2501/381/16

Termin składania ofert: 24.11.2016 r.  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o zmianie terminu realizacji zamówienia i terminu przesyłania ofert

Wynik postępowania


 08.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na dobór, zakup i montaż wraz z uruchomieniem 5 szt. klimatyzatorów w bud. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

znak sprawy DZ-2501/369/16

Termin składania ofert: 16.11.2016 r.  do godz. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dn. 09.11.2016 r.

Wynik postępowania z dn. 18.11.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 08.11.2016 r.

na dostawę filtrów dokładnych, worków oraz pierścieni zaciskowych
do siedziby PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/360/16

Termin składania ofert: 15.11.2016 r.  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.11.2016r.


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 07.11.2016 r.

na wykonanie przeglądów konserwacyjnych oraz usuwanie awarii systemów sygnalizacyjnych pożaru
w obiektach PIWet-PIB w Puławach
przez okres 12 miesięcy

znak sprawy DZ-2501/363/16

Termin składania ofert: 10.11.2016 r.  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 14.11.2016r.


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 03.11.2016 r.

na jednorazową dostawę materiałów reklamowych na potrzeby konferencji organizowanej przez PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/361/16

Termin składania ofert: 09.11.2016 r.  do godz. 16:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - projekt okładki kołonotatnika

Załącznik nr 5 - projekt nadruku na torbę

zdj.1 (identyfikator), zdj.2a (smycz), zdj.2b (karabińczyk)zdj.3a (torba), zdj.3b (torba) zdj.4 (długopis), zdj.5 (kołonotatnik), zdj.6 (torba na ramię), zdj.7 (pendrive), zdj.8, zdj.9

Wyjaśnienia nr 1 treści zaproszenia z dn. 09.11.2016 r.

Wynik postępowania z dnia 10.11.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 03.11.2016 r.

na dostawę filtrów kieszeniowych do central wentylacyjnych PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/352/16

Termin składania ofert: 09.11.2016 r.  do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Modyfikacja nr 1 treści zaproszenia z dnia 04.11.2016 r.

Wynik postępowania z dnia 21.11.2016 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 25.11.2016 r.


 02.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

przygotowanie i dostarczenie paczek mikołajkowych z artykułami spożywczymi dla dzieci pracowników PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/353/16

Termin składania ofert: 09.11.2016 r.  do godz. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Wynik postępowania w dn. 15.11.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę dyplomów, legitymacji oraz teczek i tub na dyplomy do PIWet-PIB w Puławach

z dn. 02.11.2016 r.

znak sprawy DZ-2501/362/16

Termin składania ofert: 08.11.2016 r.  do godz. 12:30

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - projekt umowy

zdj.1 (dyplom A3), zdj.2 (dyplom A4), zdj.3 (legitymacja),

zdj.4 (teczka), zdj.5 (tuba), zdj. 6 (komplet)

Wynik postępowania z dnia 09.11.2016 r.


 27.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie dokumentacji wykonawczej montażu filtrów świecowych na instalacji odpowietrzającej zlokalizowanych wewnątrz budynku Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/355/16

Termin składania ofert: 07.11.2016 r.  do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Projekt umowy

Wynik postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywną dostawę siana i słomy do PIWet-PIB w Puławach

z dn. 25.10.2016 r.

znak sprawy DZ-2501/348/16

Termin składania ofert: 28.10.2016 r.  do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Wynik postępowania z dnia 31.10.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usług wydawniczych, marketingowych, dystrybucyjnych oraz konsultingowych dla czterech roczników publikacji elektronicznej czasopisma naukowego w języku angielskim z dn. 05.10.2016

znak sprawy DZ-2501/322/16

Termin składania ofert: 14.10.2016 r.  do godz. 11:00

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi analizy różnicowej metodą 8-plex iTRAQ

z dn. 03.10.2016 r

znak sprawy DZ-2501/321/16

Termin składania ofert: 06.10.2016 r.  do godz. 10:00 - termin zmieniony

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania


03.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie w okresie 12 m-cy obsługi prawnej w zakresie prawa pracy

z dn. 03.10.2016

znak sprawy DZ-2501/296/16

Termin składania ofert: 10.10.2016 r do godz. 12:00


Ogłoszenie o zamówieniu

na bezdotykowe mycie samochodów

z dn. 29.09.2016 r

znak sprawy DZ-2501/313/16

Termin składania ofert: 04.10.2016 r. 


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi analizy różnicowej metodą 8-plex iTRAQ

z dn. 28.09.2016 r

znak sprawy DZ-2501/312/16

Termin składania ofert: 30.09.2016 r.  do godz. 10:00 - termin zmieniony

Zapytanie ofertowe

Unieważnienie postępowania


 27.09.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywne, comiesięczne przeprowadzanie badań QAL3
oraz prowadzenie dokumentacji związanej z badaniami, przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
w spalarni, należącej do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego
w Puławach

znak sprawy DZ-2501/224/16/1

Termin składania ofert: 30.09.2016r. do dnia 06.10.2016r. ,  do godz. 12:00


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę buraków pastewnych i marchwi do PIWet-PIB w Puławach

z dn. 26.09.2016 r.

znak sprawy DZ-2501/306/16

Termin składania ofert: 30.09.2016 r.  do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Wynik postępowania z dnia 07.10.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na dobór, zakup i montaż  wraz z uruchomieniem klimatyzatora w pomieszczeniu laboratorium PIWet-PIB w Puławach

z dn. 15.09.2016 r.

znak sprawy DZ-2501/295/16

Termin składania ofert: 23.09.2016 r.  do godz. 12:30

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 - wzór wykazu robót

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia oferty nr 1 z dnia 21.09.2016 r.

Wynik postępowania z dnia 10.10.2016 r.


14.09.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie ekspertyzy doszczelnienia wykonanego w laboratorium w Zakładzie Pryszczycy w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/292/16

Termin składania ofert: 16.09.2016 r.  do godz. 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty


 08.09.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie ekspertyzy doszczelnienia wykonanego w laboratorium w Zakładzie Pryszczycy w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/284/16

Termin składania ofert: 12.09.2016 r.  do godz. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


08.09.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na naprawę instalacji odgromowej na budynkach w oddziale PIWet-PIB w Zduńskiej Woli

znak sprawy DZ-2501/278/16

Termin składania ofert: 12.09.2016  r.  do godz. 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 20.09.2016 


 06.09.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę 1 op. elementu filtracyjnego Meissner Ultradyne o nr kat. TA0.2-1F6RS

UWAGA! WYMAGANA DOSTAWA DO ODDZIAŁU PIWET-PIB W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

znak sprawy DZ-2501/246/16/1

Termin składania ofert: 09.09.2016r.,  do godz. 12:00


30.08.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę rezerwacji miejsc noclegowych w  Kopenhadze, Rumunii i Francji 

znak sprawy DZ-2501/270/16

Termin składania ofert: 31.08.2016 r.  do godz. 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Modyfikacja nr 1 z dn. 30.08.2016

Wybór oferty najkorzystniejszej z dn. 31.08.2016

Informacja o unieważnieniu wyboru oferty na zadanie nr 1 i informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 01.09.2016  


29.08.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę  polegająca na przeprowadzeniu zajęć specjalnościowych (lektoratu) z języka angielskiego oraz języka rosyjskiego dla pracowników PIWet-PIB

znak sprawy DZ-2501/268/16

Termin składania ofert: 05.09.2016 r.  do godz. 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Projekt umowy 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 08.09.2016


26.08.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę rezerwacji miejsc noclegowych w Kopenhadze, Francji, Rumunii oraz Wielkiej Brytanii

znak sprawy DZ-2501/264/16

Termin składania ofert: 29.08.2016 r.  do godz. 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 30.08.2016


Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę hotelową i gastronomiczną oraz wynajem sali konferencyjnej dla uczestników konferencji pn. "Włośnica w nauce i praktyce"

z dn. 25.08.2016 r.

znak sprawy DZ-2501/256/16

Termin składania ofert: 29.08.2016 r.  do godz. 10:00


Ogłoszenie o zamówieniu

na wydruk kalendarzy dla PIWet-PIB w Puławach

z dn. 23.08.2016 r.

znak sprawy DZ-2501/253/16

Termin składania ofert: do 30.08.2016 r., godz. 12:30

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - projekt umowy

Wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia oferty nr 1 z dn. 26.08.2016 r.

Wynik postępowania z dnia 31.08.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę cateringową dla uczestników pikniku rodzinnego organizowanego przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

z dn. 05.08.2016 r.

znak sprawy DZ-2501/220/16

Termin składania ofert: do 12.08.2016 r., godz. 12:30

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - wzór wykazu dostaw

Załącznik nr 5 - wzór protokołu odbioru

Wynik postępowania z dnia 16.08.2016 r.

Wynik postępowania nr 2 z dnia 22.08.2016 r. (unieważnienie)


Ogłoszenie o zamówieniu

na organizację pikniku rodzinnego dla pracowników Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

z dn. 05.08.2016 r.

znak sprawy DZ-2501/237/16

Termin składania ofert: do 12.08.2016 r., godz. 12:30

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - wzór wykazu dostaw

Załącznik nr 5 - wzór protokołu odbioru

Wynik postępowania z dnia 22.08.2016 r. (unieważnienie)


03.08.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi opracowania studium wykonalności dla przedsięwzięcia pt.

"Uzupełnienie i rozbudowa infrastruktury badawczej PIWet-PIB w kontekście rozszerzenia zakresu prowadzonych badań, w szczególności świadczonych na rzecz sektora przedsiębiorstw",

składanego do współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

znak sprawy DZ-2501/242/16/1

Termin składania ofert: 08.08.2016r.,  do godz. 14:00


01.08.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę rezerwacji miejsca noclegowego dla dwóch osób w Kopenhadze w terminie 7-19.08.2016r.

znak sprawy DZ-2501/240/16

Termin składania ofert: 03.08.2016 r.  do godz. 10:00


19.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi wsparcia eksperckiego w zakresie realizacji Pakietu Roboczego 2 (Określenie mapy drogowej wspólnych działań oraz wspólnej strategii współpracy i rozwoju na rzecz zwiększenia zdolności partnerów w zakresie badań i rozwoju technologicznego), realizowanego w ramach projektu partnerskiego VET-TWIN pn. „Podniesienie pozycji naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie badań dotyczących zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności

z dn. 19.07.2016

znak sprawy DZ-2501/219/16

Termin składania ofert: 26.07.2016 r.  do godz. 09:30

Zaproszenie do złożenia oferty

Streszczenie projektu

Formularz oferty zmieniony w dniu 22.07.2016

Wykaz usług

Wykaz osób

Projekt umowy zmieniony w dniu 22.07.2016

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 11.08.2016


Ogłoszenie o zamówieniu

na chów krów mlecznych w oborze Wykonawcy w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego badań naukowych oraz wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą obory w okresie 6 tygodni

z dn. 18.07.2016 r.

znak sprawy DZ-2501/189/16

Termin składania ofert: 22.07.2016 r.  do godz. 14:00

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Projekt umowy

Wynik postępowania z dnia 25.07.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi kolokacji sprzętu teleinformatycznego należącego do PIWet-PIB

z dn. 14.07.2016 r

znak sprawy DZ-2501/211/16

Termin składania ofert: 22.07.2016 r.  do godz. 10:00 - termin zmieniony

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty zmieniony w dniu 19.07.2016 r.

Oświadczenie

Projekt umowy zmieniony w dn. 19.07.2016 r.

Wyjaśnienia treści zaproszenia oraz jego modyfikacja z dn. 19.07.2016 r.

Informacja o wyborze oferty


13.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na chów trzody chlewnej w chlewni Wykonawcy w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego badań naukowych  oraz wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą chlewni w okresie 7 m-cy

z dn. 13.07.2016

znak sprawy DZ-2501/174/16

Termin składania ofert: 22.07.2016 r.  do godz. 12:00


13.07.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi opracowania studium wykonalności dla przedsięwzięcia pt.

"Uzupełnienie i rozbudowa infrastruktury badawczej PIWet-PIB w kontekście rozszerzenia zakresu prowadzonych badań, w szczególności świadczonych na rzecz sektora przedsiębiorstw",

składanego do współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

znak sprawy DZ-2501/216/16/1

Termin składania ofert: 20.07.2016r.,  do godz. 12:00


04.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę materiałów laboratoryjnych  dn. 04.07.2016 6 r

znak sprawy DZ-2501/208/16

Termin składania ofert: 05.07.2016 r.  do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty


29.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę odłowu kuczmanów w stadzie koni

z dn. 29.06.2016 r

znak sprawy DZ-2501/190/16

Termin składania ofert: 01.07.2016 r.  do godz. 11:00


Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz wdrożenia dokumentacji systemu ochrony danych osobowych w PIWet-PIB

z dn. 27.06.2016 r

znak sprawy DZ-2501/201/16

Termin składania ofert: 30.06.2016 r.  do godz. 13:00 - uwaga termin zmieniony

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Wyjaśnienia z dn. 29.06.2016 r.

Wynik postępowania


22.06.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych w budynkach

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

w Puławach

znak sprawy DZ-2501/191/16/1

Termin składania ofert: 27.06.2016r.,  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz wdrożenia dokumentacji systemu ochrony danych osobowych w PIWet-PIB

z dn. 17.06.2016 r

znak sprawy DZ-2501/185/16

Termin składania ofert: 22.06.2016 r.  do godz. 12:00 - uwaga termin zmieniony

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Informacja o zmianie terminu składania ofert z dn. 20.06.2016 r.

Wyjaśnienia z dn. 21.06.2016 r.

Unieważnienie postępowania


 Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywną dostawę świń do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

z dn. 15.06.2016 r.

znak sprawy DZ-2501/182/16

Termin składania ofert: 22.06.2016 r.  do godz. 13:00 ZMIANA TERMINU: 24.06.2016r. do godziny 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - wzór protokołu odbioru

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Wynik postępowania z dnia 04.07.2016 r. (unieważnienie)


Ogłoszenie o zamówieniu

na remont dachu na budynku administracyjnym

w Zduńskiej Woli, ul. Wodna 7

z dn. 13.06.2016 r

znak sprawy DZ-2501/179/16

Termin składania ofert: 23.06.2016 r.  do godz. 14:00

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wzór oświadczenia 1

Wzór oświadczenie 2

Wzór oświadczenie 3

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy zmieniony w dn. 15.06.2016 r.

Wynik postępowania z dn. 14.07.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na organizację wycieczki do Pragi dla pracowników Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

z dn. 03.06.2016 r.

znak sprawy DZ-2501/157/16

Termin składania ofert: 15.06.2016 r.  do godz. 12:30

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - wzór wykazu usług

Załącznik nr 5 - wzór wykazu osób

Załącznik nr 6 - wzór protokołu odbioru

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego nr 1 z dnia 10.06.2016 r.

Wynik postępowania z dnia 16.06.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę i montaż klimatyzatorów w budynkach PIWet-PIB

zlokalizowanych w Puławach przy Al. Partyzantów  57

z dn. 25.05.2016 r

znak sprawy DZ-2501/170/16

Termin składania ofert: 02.06.2016 r.  do godz. 14:00

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wzór oświadczenia 1

Wzór oświadczenie 2

Projekt umowy

Wyjaśnienia nr 1 z dn. 31.05.2016 r.

Wynik postępowania z dn. 07.06.2016 r.


 25.05.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu "Opracowanie i ocena właściwości biologicznych antygenów cirkowirusa świń typu 2 (PCV) w aspekcie przydatności do produkcji szczepionki i zestawu diagnostycznego"

znak sprawy DZ-2501/168/16

Termin składania ofert: 01.06.2016 r.,  do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Formularz oferty

Wykaz osób

Wyjaśnienia

Wyjaśnienia nr 2

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych


 16.05.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na przeprowadzenie szkolenia:

BEZPIECZEŃSTWO PRACY W LABORATORIUM.
SPRAWNE DZIAŁANIE W WARUNKACH SZKODLIWYCH

dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego
w Puławach

znak sprawy DZ-2501/160/16/1

Termin składania ofert: 20.05.2016r.,  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


16.05.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na przeprowadzenie badań emisyjnych spalarni PIWet-PIB
dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego
w Puławach

znak sprawy DZ-2501/159/16/1

Termin składania ofert: 19.05.2016r.,  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


16.05.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na przegląd komputerowego systemu zarządzania BMS
dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego
w Puławach

znak sprawy DZ-2501/158/16/1

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

Nowy termin składania ofert: do dnia 25.05.2016r.,  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


12.05.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu

zakup regulatorów stałego przepływu powietrza

z dn. 12.05.2016 r.

znak sprawy DZ-2501/154/16

Termin składania ofert: 16.05.2016 r.  do godz. 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania z dnia 18.05.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywną dostawę zielonki do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

z dn. 11.05.2016 r.

znak sprawy DZ-2501/151/16

Termin składania ofert: 16.05.2016 r.  do godz. 12:30

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Wynik postępowania z dn. 18.05.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę cieląt do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

z dn. 11.05.2016 r.

znak sprawy DZ-2501/155/16

Termin składania ofert: 13.05.2016 r.  do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Wynik postępowania - unieważnienie z dn. 16.05.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na organizację pikniku rodzinnego dla pracowników Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

z dn. 04.05.2016 r.

znak sprawy DZ-2501/124/16

Termin składania ofert: 12.05.2016 r.  do godz. 12:30 zmieniony: do 13.05.2016 r. do godz. 12.30

Zaproszenie do złożenia oferty - zmodyfikowane z dnia 06.05.2016 r.

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - zmodyfikowany z dnia 06.05.2016 r.

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - wzór wykazu dostaw

Załącznik nr 5 - wzór protokołu odbioru

Modyfikacja nr 1 - treści zaproszenia do złożenia oferty z dnia 11.05.2016 r.

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Wynik postępowania z dn. 16.05.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę cieląt i preparatu mleko zastępcze do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

z dn. 19.04.2016 r.

znak sprawy DZ-2501/131/16

Termin składania ofert: 27.04.2016 r.  do godz. 12:30

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Wynik postępowania


18.04.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie wzorcowania wzorców masy

z dn. 18.04.2016 r

znak sprawy DZ-2501/123/16

Termin składania ofert: 21.04.2016 r.  do godz. 12:00


14.04.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej

znak sprawy DZ-2501/129/16

Termin składania ofert: 21.04.2016r.,  do godz. 13:00


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie wzorcowania wag

z dn. 12.04.2016 r

znak sprawy DZ-2501/122/16

Termin składania ofert: 18.04.2016 r.  do godz. 12:00


Ogłoszenie o zamówieniu

na przeprowadzenie usługi szkoleniowej "Szkolenie okresowe pracowników ochrony"

z dn. 11.04.2016 r.

znak sprawy DZ-2501/99/16/1

Termin składania ofert: 18.04.2016 r.  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Wynik postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie kontroli okresowej budynków PIWet-PIB w Puławach zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1, 3 ustawy Prawo budowlane

z dn. 08.04.2016 r.

znak sprawy DZ-2501/118/16/1

Termin składania ofert: 15.04.2016 r.  do godz. 15:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania


07.04.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na przeglądy techniczne i serwisowanie pojazdów
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego
przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

znak sprawy DZ-2501/72/16/1

Termin składania ofert: 15.04.2016r.,  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę cieląt do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

z dn. 06.04.2016 r.

znak sprawy DZ-2501/103/16

Termin składania ofert: 15.04.2016 r.  do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 -formularz oferty

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Wynik postępowania - unieważnienie z dn. 15.04.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na zaprojektowanie i wykonanie systemów chroniących przed upadkiem z wysokości podczas prac na dachach dwóch obiektów, tj. nowego laboratorium oraz budynku głównego zlokalizowanych w Puławach przy Al. Partyzantów  57

z dn. 31.03.2016 r

znak sprawy DZ-2501/49/16

Termin składania ofert: 22.04.2016 r.  do godz. 12:00 - uwaga - termin zmieniony

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Wzór oświadczenia

Projekt umowy

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dn. 11.04.2016 r.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dn. 12.04.2016 r.

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Wynik postępowania z dn. 25.05.2016 r.


30.03.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na wypełnienie
dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego wniosku o wpisanie przedsięwzięcia do Kontraktu Terytorialnego dla woj. lubelskiego

znak sprawy DZ-2501/111/16/1

Termin składania ofert: 01.04.2016r.,  do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert z dnia 01.04.2016r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na wytworzenie 2 przeciwciał poliklonalnych monospecyficznych anty MHC klasy I u karpia

z dn. 30.03.2016 r

znak sprawy DZ-2501/108/16

Termin składania ofert: 04.04.2016 r.  do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 


 Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie rurociągów przyłącza wodociągowego na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35 zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową

z dn. 25.03.2016 r

znak sprawy DZ-2501/93/16

Termin składania ofert: do dnia 11.04.2016 r.  do godz. 14:00 - uwaga termin zmieniony ponownie

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o zmianie terminu przesyłania ofert

Informacja o zmianie terminu przesyłania ofert nr 2

Informacja o zmianie terminu (zmiana z dn. 06.04.2016 r.)

Wyjaśnienia z dn. 07.04.2016 r.

Projekt umowy

Formularz oferty zm. w dn. 06.04.2016 r.

Formularz oświadczenia

Dokumentacja projektowa:

Opis techniczny

Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne

Specyfikacja techniczna SST-01

Specyfikacja techniczna SST-02

Plan sytuacyjny

Profil przyłącza

Skorowidz działek

Pozwolenie na prowadzenie działań archeologicznych

Przedmiar robót

Wynik postępowania z dn. 13.04.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na wytworzenie 2 przeciwciał poliklonalnych monospecyficznych anty MHC klasy I u karpia

z dn. 25.03.2016 r

znak sprawy DZ-2501/102/16

Termin składania ofert: 30.03.2016 r.  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Unieważnienie postępowania z dn. 30.03.2016 r.


21.03.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na przeprowadzenie szkolenia z obsługi autoklawów w siedzibie PIWet-PIB w Puławach

znak sprawy DZ-2501/96/16/1

Termin składania ofert: 25.03.2016r.,  do godz. 12:00


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę zestawu do wideokonferencji

z dn. 15.03.2016 r

znak sprawy DZ-2501/70/16

Termin składania ofert: 23.03.2016 r.  do godz. 13:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 -formularz oferty

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Wynik postępowania


14.03.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej

znak sprawy DZ-2501/91/16

Termin składania ofert: 31.03.2016r.,  do godz. 12:00 - uwaga termin zmieniony


Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę przeglądu i pomiaru rozkładu w zamrażarkach niskotemperaturowych,przeglądu oraz sprawdzania (pomiaru rozkładu temperatur) w łaźniach wodnych, przeglądu i walidacji obrotów w wirówkach, przeglądu oraz sprawdzania (pomiar rozkładu) w termocyklerach

z dn. 01.03.2016 r

znak sprawy DZ-2501/33/16

Termin składania ofert: 04.03.2016   r.  do godz. 15:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1-opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a- opis ogólny wymagań zamawiającego

Oferta

Projekt umowy

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 23.03.2016


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi wzorcowania elektronicznych urządzeń do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia

z dn. 24.02.2016 r.

znak sprawy DZ-2501/30/16/1

Termin składania ofert: 29.02.2016 r.  do godz. 15:00


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie przeglądu i konserwacji 4 generatorów gazów do spektrometrów mas, a także usług naprawczych tych urządzeń w ramach umowy serwisowej

z dn. 22.02.2016 r

znak sprawy DZ-2501/62/16

Termin składania ofert: 26.02.2016 r.  do godz. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę elektronicznego systemu do głosowania

z dn. 19.02.2016 r

znak sprawy DZ-2501/53/16

Termin składania ofert: 23.02.2016  r.  do godz. 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1-opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie przeglądu rocznego 2 szt. agregatów prądotwórczych

z dn. 16.02.2016 r

znak sprawy DZ-2501/53/16

Termin składania ofert: 29.02.2016 r.  do godz. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik - formularz oferty

Wynik postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w Swarzędzu

z dn. 15.02.2016 r

znak sprawy DZ-2501/42/16

Termin składania ofert: 29.02.2016 r.  do godz. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Projekt umowy zmieniony w dn. 23.02.2016 r.

Dokumentacja projektowa: projekt, rys. 1rys. 2 , rys. 3

Pozwolenie na rozbiórkę: strona 1strona 2

Wynik postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywne świadczenie usługi konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, użytkowanych przez Zamawiającego w budynkach Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach przez okres 24 miesięcy

z dn. 10.02.2016 r

znak sprawy: DZ-2501/48/16/1

Termin składania ofert: 12.02.2016 r.  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.02.2016r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie pielęgnacji drzew w koronach (136 drzew) w zabytkowym zespole

pałacowo - parkowym w Swarzędzu

z dn. 29.01.2016 r

znak sprawy DZ-2501/17/16

Termin składania ofert: 05.02.2016 r.  do godz. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Dokumentacja dendrologiczna:

Inwentaryzacja ,   Mapa,   Rys. 1,   Rys. 2,   Rys. 3

Wynik postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usług w zakresie sprawdzania i przeglądu

automatycznych czytników mikropłytek

z dn. 22.01.2016 r

znak sprawy DZ-2501/22/16

Termin składania ofert: 02.02.2016 r.  do godz. 11:00 - uwaga termin zmieniony

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia-formularz cenowy zm. w dn. 27.01.2016 r.

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Wyjaśnienia z dn. 27.01.2016 r.

Wynik postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

na serwis mikroskopów dla PIWet-PIB w Puławach oraz Oddziału PIWet-PIB

- Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli w 2016r.

z dn. 21.01.2016 r

znak sprawy DZ-2501/19/16/1

Termin składania ofert: 26.01.2016 r.  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami

Wyjaśnienia nr 1 z dnia 25.01.2016r.

Załącznik nr 2 - zmodyfikowany dn. 25.01.2016r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert z dnia 27.01.2016r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie przeglądu rocznego 2 szt. agregatów prądotwórczych

z dn. 21.01.2016 r

znak sprawy DZ-2501/13/16

Termin składania ofert: 27.01.2016 r.  do godz. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik - formularz oferty

Wynik postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę zestawów do monitorowania salmonella w stadach świń

z dn. 20.01.2016 r

znak sprawy DZ-2501/14/16

Termin składania ofert: 28.01.2016 r.  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik - wzór umowy

Załącznik - instrukcja

Załącznik - nadruk

Wynik postępowania z dn. 04.02.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

z dn. 18.01.2016 r

znak sprawy DZ-2501/9/16

Termin składania ofert: 27.01.2016 r.  do godz. 12:00 - termin zmieniony

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz cenowy - opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

załącznik nr 3 - wzór umowy

załącznik nr 4 - wykaz dostaw

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dn. 22.01.2016 r.

Wynik postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę filtrów

z dn. 11.01.2016 r

znak sprawy DZ-2501/3/16

Termin składania ofert: 14.01.2016 r.  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych z dn. 29.01.2016 


 Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonywanie usług polegających na obsłudze inwestycji budowlanych PIWet-PIB

z dn. 04.01.2016 r

znak sprawy DZ-2501/1/16

Termin składania ofert: 12.01.2016 r.  do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania z dn. 15.01.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z wymiana przyłącza wodnego na działce nr 2170 położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

z dn. 30.11.2015 r

znak sprawy DZ-2501/443/15

Termin składania ofert: 08.12.2015 r.  do godz. 14:00 - termin zmieniony

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Ocena techniczna istniejącego przyłącza: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert (03.12.2015 r.)

Wynik postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z wymiana przyłącza wodnego na działce nr 2170 położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

z dn. 23.11.2015 r

znak sprawy DZ-2501/417/15

Termin składania ofert: 27.11.2015 r.  do godz. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Ocena techniczna istniejącego przyłącza: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania


Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę przeprowadzenia pomiarów fizyko-chemicznych składu spalin w spalarni

w siedzibie PIWet-PIB w Puławach

z dn. 09.11.2015r.

znak sprawy DZ-2501/409/15

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: do 16.11.2015 r., do godziny 12:00 


Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę wycinki oraz pielęgnacji drzew

z dn. 06.11.2015 r

znak sprawy DZ-2501/405/15

Termin składania ofert: 12.11.2015 r., do godziny 14:00 


Ogłoszenie o zamówieniu

na przygotowanie i dostarczenie paczek mikołajkowych z artykułami spożywczymi dla dzieci pracowników PIWet-PIB w Pulawach

z dn. 27.10.2015 r

znak sprawy DZ-2501/398/15

Termin składania ofert: 05.11.2015 r.  do godz. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty

 Wynik postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie oceny technicznej istniejącego przyłącza wodnego na działce nr 2170 położonej w swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35 na odcinku od budynku pałacu do drogi

z dn. 08.10.2015 r

znak sprawy DZ-2501/364/15

Termin składania ofert: 12.10.2015 r.  do godz. 09:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Mapa


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie kontroli okresowej budynków PIWet-PIB w Puławach zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane

z dn. 08.10.2015 r

znak sprawy DZ-2501/364/15

Termin składania ofert: 14.10.2015 r.  do godz. 10:00 - termin zmieniony

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Uzupełnienie treści zaproszenia do złożenia oferty

Wynik postępowania z dn. 22.10.2015 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę kalendarzy książkowych

z dn. 29.09.2015 r

znak sprawy DZ-2501/345/15

Termin składania ofert: 01.10.2015 r. 


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę kalendarzy 13-planszowych i kalendarzy jednodzielnych

z dn. 29.09.2015 r

znak sprawy DZ-2501/342/15

Termin składania ofert: 01.10.2015 r. 


Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów BHP,tj. fartuchów ochronnych, obuwia profilaktycznego, ubrań roboczych oraz rękawic ochronnych  z dn. 29.09.2015 r

Termin składania ofert: 06.10.2015 do godz. 10:00, otwarcie ofert o godz. 10:30 

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1- formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2- formularz oferty

Załącznik nr 3- oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 4- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5- projekt umowy

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych 


Ogłoszenie o zamówieniu

na przeprowadzenie zajęć specjalnościowych (lektoratu) z języka angielskiego i z języka rosyjskiego

z dn. 29.09.2015 r

znak sprawy DZ-2501/343/15

Termin składania ofert: 02.10.2015 r.  do godz. 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie wymiany przyłącza wodnego od głównego licznika do budynku na odcinku 50 metrów w Swarzędzu, ul. Poznańska 35

z dn. 14.09.2015 r

znak sprawy DZ-2501/322/15

Termin składania ofert: 25.09.2015 r.  do godz. 14:00 (termin przedłużony ponownie)

Zaproszenie do złożenia oferty (zm. w dn. 23.09.2015 r.)

formularz oferty


 Ogłoszenie o zamówieniu na zakup, montaż  stacji rozprężania do dwutlenku węgla wraz z rozszerzeniem o dodatkowe 2 butle , podpięcie manometrów kontaktowych i wykonanie prób szczelności

znak sprawy DZ-2501/310/15  

Termin składania ofert: 14.09.2015, do godz. 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2- formularz oferty

Projekt umowy

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych


 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wodomierza magnetoindukcyjnego

znak sprawy DZ-2501/303/15 

Termin składania ofert: 09.09.2015, do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wybór ofert  


Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę ręczników, poszew na poduszkę oraz poduszek medycznych

znak sprawy DZ-2501/286/15

Termin składania ofert: 03.09.2015

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  


Ogłoszenie o zamówieniu

na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia rozbiórki baraków mieszkalnego i gospodarczego w Swarzędzu, ul. Poznańska 35.

znak sprawy: DZ-2501/268/15/1

Termin składania ofert: 21.08.2015 r.  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zawiadomienie o wyniku postępowania


 Ogłoszenie o zamówieniu

na odbiór oraz unieszkodliwianie odpadów dla PIWet-PIB w Puławach

z dn. 06.08.2015 r

znak sprawy: DZ-2501/235/15/1

Termin składania ofert: 12.08.2015 r.  


Ogłoszenie o zamówieniu  na dostawę, montaż i uruchomienie nowego urządzenia zastępującego wyeksploatowane urządzenie Septron Line 60VL powiązanego ze stacją uzdatniania wody produkcji BWT

z dn. 28.07.2015

znak sprawy: DZ-2501/234/15

Termin składania ofert: 03.08.2015  r.  do godz. 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Schemat pomocniczy

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Projekt umowy

Wyjaśnienia nr 1 z dn. 30.07.2015

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 18.08.2015


Ogłoszenie o zamówieniu

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wymianie stolarki okiennej w zabytkowym budynku pałacu w Swarzędzu, ul. Poznańska 35

z dn. 23.06.2015 r

znak sprawy DZ-2501/200/15

Termin składania ofert: 25.06.2015 r.  do godz. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty

pozwolenie konserwatorskie

pozwolenie na budowę

formularz oferty

projekt umowy

Dokumentacja projektowa:część opisowa, zestawienie stolarki nr 1, zestawienie stolarki nr 2, zestawienie stolarki nr 3, sytuacja, elewacja boczna wschodnia, elewacja boczna zachodnia, elewacja frontowa, elewacja tylna, przedmiar robót, STWiOR


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę elektrod pH dla PIWet-PIB w Puławach

z dn. 09.06.2015 r

znak sprawy DZ-2501/187/15

Termin składania ofert: 12.06.2015 r.  do godz. 15:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 22.06.2015r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę Zasilacza UPS 30kVA wraz z montażem i uruchomieniem
w PIWet-PIB w Puławach

z dn. 27.05.2015 r

znak sprawy DZ-2501/175/15

Termin składania ofert: 01.06.2015 r.  do godz. 15:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wyjaśnienia z dnia 28.05.2015r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 10.06.2015r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie instalacji służącej do monitoringu podciśnień w budynku laboratoryjnym oraz zużycia wody w śluzach sanitarno - osobowych w Zakładzie Pryszczycy w Zduńskiej Woli

z dn. 22.05.2015 r

znak sprawy DZ-2501/135/15

Termin składania ofert: 29.05.2015 r.  do godz. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Wynik postępowania


 Ogłoszenie o zamówieniu

na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla działki PIWet-PIB

z dn. 22.05.2015 r

znak sprawy DZ-2501/166/15

Termin składania ofert: 29.05.2015 r.  

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Wyjaśnienia


Ogłoszenie o zamówieniu

na modernizację układu sterowania przepompowni ścieków i przepompowni wód opadowych z parkingów

z dn. 19.05.2015 r

znak sprawy DZ-2501/161/15

Termin składania ofert: 21.05.2015 r.  


Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usług pralniczych dla  Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

z dnia 15.05.2015 r.

znak sprawy: DZ-2501/138/15

Termin składania ofert: 21.05.2015 do godz. 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1- formularz cenowy

Projekt umowy

Wzór formularza dowód przyjęcia/zwrotu materiałów do prania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

z dn. 13.05.2015 r

znak sprawy DZ-2501/142/15

Termin składania ofert: 18.05.2015 r.  do godz. 11:00


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie instalacji służącej do monitoringu podciśnień w budynku laboratoryjnym oraz zużycia wody w śluzach sanitarno - osobowych w Zakładzie Pryszczycy w Zduńskiej Woli

z dn. 11.05.2015 r

znak sprawy DZ-2501/135/15

Termin składania ofert: 19.05.2015 r.  do godz. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty


 Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie wycinki drzew

w zabytkowym zespole pałacowo - parkowym w Swarzędzu

z dn. 07.05.2015 r

znak sprawy DZ-2501/139/15

Termin składania ofert: 13.05.2015 r.  do godz. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - wykaz drzew do wycinki - rysunek

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - formularz oferty

Wynik postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

na audyt Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

z dnia 29.04.2015 r.

znak sprawy: DZ-2501/126/15

Termin składania ofert: 08.05.2015 r.  do godz. 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - wykaz osób uczestniczących w zamówieniu

Projekt umowy

Załącznik nr 5 - wykaz usług

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę do PIWet-PIB w Puławach licencji dla instytutów naukowych

z dnia 20.04.2015 r.

znak sprawy: DZ-2501/106/15/1

Termin składania ofert: 22.04.2015 r.  do godz. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Wynik postępowania z dnia 28.04.2015 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę wycinki oraz pielęgnacji drzew

z dn. 08.04.2015 r

znak sprawy DZ-2501/96/15

Termin składania ofert: 10.04.2015 r.  do godz. 12:00 13.04.2015 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na sługi doradztwa personalnego

przy ocenie kandydatów na stanowisko dyrektora PIWet-PIB

z dn. 07.04.2015 r

znak sprawy DZ-2501/94/15

Termin składania ofert: 20.04.2015 r.  do godz. 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie dokumentacji projektowej wymiany stolarki okiennej

w zabytkowym budynku pałacu w Swarzędzu

z dn. 31.03.2015 r

znak sprawy DZ-2501/91/15

Termin składania ofert: 09.04.2015 r.  do godz. 14:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Dodatkowa informacja niezbędna do złożenia oferty

Szkic budynku pałacu - elewacja frontowa

Wynik postępowania z dn. 14.04.2015 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz wdrożenia systemu ochrony danych osobowych

z dn. 17.03.2015 r

znak sprawy DZ-2501/84/15

Termin składania ofert: 23.03.2015 r.  do godz. 14:00 - termin zmieniony

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Wyjaśnienia nr 1 z dn. 19.03.2015 r.

Wyjaśnienia nr 2 z dn. 20.03.2015 r.

 Wynik postępowania z dn. 14.04.2015 r.


 Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę oprogramowania wspierającego obróbkę danych pochodzących z prowadzonego programu badań biegłości

z dn. 16 .03.2015 r

znak sprawy DZ-2501/88/15

Termin składania ofert: 23.03.2015 r.  do godz. 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

Projekt umowy


 Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę wydawania elektronicznej wersji (on-line) weterynaryjnego czasopisma naukowego ,, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy" 

z dn. 16 .03.2015 r

znak sprawy DZ-2501/87/15

Termin składania ofert: 20.03.2015 r.  do godz. 11:00

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych 


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

z dn. 11.03.2015 r

znak sprawy DZ-2501/83/15

Termin składania ofert: 17.03.2015 r.  do godz. 11:00


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie wzorcowania wzorców masy

z dn. 06.03.2015 r

znak sprawy DZ-2501/36/15

Termin składania ofert: 12.03.2015 r.  do godz. 12:00


Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę zabezpieczenia (ochrony) imprezy organizowanej z okazji jubileuszu 70-lecia PIWet-PIB

z dn. 05.03.2015 r

znak sprawy DZ-2501/74/15

Termin składania ofert: 09.03.2015 r.  do godz. 12:00


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie wzorcowania wag

z dn. 05.03.2015 r

znak sprawy DZ-2501/37/15

Termin składania ofert: 11.03.2015 r.  do godz. 11:00


Ogłoszenie o zamówieniu

na usługę przeglądu i pomiaru rozkładu temperatur w zamrażarkach niskotemperaturowych, przeglądu oraz sprawdzania (pomiaru rozkładu temperatur) w łaźniach wodnych, przeglądu i walidacji obrotów w wirówkach, przeglądu oraz sprawdzania (pomiar rozkładu temperatur) w termocyklerach

z dn. 30.01.2015

znak sprawy DZ-2501/32/15

Termin składania ofert: 05.02.2015 r.  do godz. 11:00

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Oferta

Projekt umowy

Opis wymagań zamawiającego


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych i poakwaryjnych do 2 dodatkowych studni chłonnych oraz wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla 2 dodatkowych studni chłonnych.

z dn. 28.01.2015 r

znak sprawy DZ-2501/22/15

Termin składania ofert: 03.02.2015 r.  do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

Wyjaśnienia nr 1 z dn. 30.01.2015 r.

Wynik postępowania


 Ogłoszenie o zamówieniu

na na usługę sprawdzania automatycznych czytników mikropłytek

z dn. 21.01.2015 r

znak sprawy DZ-2501/24/15

Termin składania ofert: 28.01.2015 r.  do godz. 11:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej w zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym w Swarzędzu

z dn. 20.01.2015 r

znak sprawy DZ-2501/22/15

Termin składania ofert: 30.01.2015 r.  do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

Wyjaśnienia nr 1 z dn. 21.01.2015 r.

Informacja o zmianie terminu składania ofert (z dn. 22.01.2015 r.)

Wyjaśnienia nr 2 z dn. 23.01.2015 r.

Informacja o ponownej zmianie terminu składania ofert (z dn. 26.01.2015 r.)

Wyjaśnienia nr 3 z dn. 27.01.2015 r.

Wynik postępowania - 19.02.2015 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę zestawów do monitorowania występowania zakażeń Salmonella w stadach świń

z dn. 14.01.2015 r

znak sprawy DZ-2501/11/15

Termin składania ofert: 21.01.2015 r.  do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

Instrukcja

Nadruk

Wyjaśnienia nr 1 z dn. 16.01.2015 r.

Wynik z dn. 26.01.2015 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie przeglądu stanu zadrzewień PIWet-PIB pod kątem zagrożenia dla osób i mienia

z dn. 14.01.2015 r

znak sprawy DZ-2501/12/15

Termin składania ofert: 16.01.2015 r.  do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe

Wyjaśnienia nr 1 z dn. 15.01.2015 r.

Plan schematu nieruchomości


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę  i zamontowanie sceny, dostawę sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego , dostawę agregatu prądotwórczego i obsługę techniczna dla 2 artystów z okazji obchodów 70-lecia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

z dn. 13.01.2015  r

znak sprawy DZ-2501/4/15

Termin składania ofert: 15.01.2015 do godz. 11:00

Zapytanie ofertowe

Modyfikacja w zakresie wymagań oraz informacja na temat oświetlenia

Wybór ofert


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie remontu komina stalowego

zlokalizowanego na terenie Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli

z dn. 22.12.2014 r

znak sprawy DZ-2501/520/14

Termin składania ofert: 07.01.2015 r.  do godz. 15:00 - uwaga termin zmieniony

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania z dn. 12.01.2015 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie modernizacji systemu monitoringu wizyjnego

w laboratorium Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli

z dn. 10.12.2014 r

znak sprawy DZ-2501/519/14

Termin składania ofert: 17.12.2014 do godz. 12:00 - uwaga termin zmieniony

Zapytanie ofertowe

Wyjaśnienia z dn. 12.12.2014r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie systemów zabezpieczeń w laboratorium Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli

z dn. 10.12.2014 r

znak sprawy DZ-2501/518/14

Termin składania ofert: 15.12.2014 do godz. 14:00

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty z dn. 18.12.2014 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie renowacji posadzki w laboratorium Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli

z dn. 10.12.2014 r

znak sprawy DZ-2501/515/14

Termin składania ofert: 17.12.2014 do godz. 12:00 - uwaga termin zmieniony

Zapytanie ofertowe

Wyjaśnienia nr 1 z dn. 15.12.2014 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na przygotowanie i dostarczenie paczek Mikołajkowych

z dn. 05.11.2014 r

znak sprawy DZ-2501/443/14

Termin składania ofert: 14.11.2014 do godz. 14:00 - uwaga termin zmieniony

Zapytanie ofertowe


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 05.11.2014  na wykonanie kolumny schładzacza spalin w spalarni odpadów PIWet-PIB

Termin składania ofert: 14.11.2014, do godz. 11:00

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Załącznik nr 3 


Ogłoszenie  z dn. 17.10.2014 o zamówieniu  na dostawę artykułów BHP, tj. odzieży roboczej, fartuchów laboratoryjnych, obuwia profilaktycznego.


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę filtrów kasetonowych do central wentylacyjnych

z dn. 07.10.2014 r

znak sprawy DZ-2501/397/14

Termin składania ofert: 14.10.2014 do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Dodatkowe informacje

Wynik postępowania


 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów promocyjnych, tj. kartek świątecznych oraz smyczy,  z okazji obchodów 70-lecia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach 


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie robót remontowo- budowlanych pokrycia dachów nad częściami segmentów F, G, H- odcinki pomiędzy budynkiem wielopiętrowym a kondygnacją techniczna PIWet-PIB 

z dn. 06.10.2014 r

znak sprawy DZ-2501/387/14

termin składania ofert: 13.10.2014  do godz. 11:00

termin otwarcia ofert: 13.10.2014  , o godz. 11:30

 1. Zapytanie ofertowe 
 2. Projekt umowy 
 3. Formularz oferty 
 4. Wykaz robót budowlanych 
 5. Wykaz osób
 6. Opis przedmiotu zamówienia 
 7. Załącznik techniczny do opisu przedmiotu zamówienia 
 8. Przedmiar
 9. Informacja o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów promocyjnych z okazji obchodów 70-lecia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach 

UWAGA :  Przy zadaniu 1- apaszki i krawaty, zamawiający wymaga  by w ofercie cenowej uwzględnić dodatkowo logo PIWet-PIB umieszczone na wszywkach apaszek i krawatów.


Ogłoszenie o zamówieniu

na odbiór i unieszkodliwianie odpadów

o kodach: 15 01 10, 15 02 02, 16 02 13*, 16 02 16, 16 06 04 oraz 18 02 05*

z dn. 24.09.2014 r

znak sprawy DZ-2501/383/14

Termin składania ofert: 30.09.2014 do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania


22.09.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę akumulatora do wózka akumulatorowego

z dn. 22.09.2014 r

znak sprawy: DZ-2501/379/14

termin składania ofert: 25.09.2014 do godz. 10:00


Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę filtrów HEPA do central wentylacyjnych

z dn. 17.09.2014 r

znak sprawy DZ-2501/376/14

termin składania ofert: 22.09.2014 do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

 Wynik postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

na remont dachu budynku WCKP w części na aulą PIWet-PIB

z dn. 09.09.2014 r

znak sprawy DZ-2501/358/14

termin składania ofert: 16.09.2014 do godz. 11:00

termin otwarcia ofert: 16.09.2014 , o godz. 11:30

 1. Zapytanie ofertowe 
 2. Projekt umowy 
 3. Formularz oferty 
 4. Wykaz robót budowlanych 
 5. Wykaz osób 
 6. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dokumentacja techniczna:   

Numer 1.

Numer 2

Numer 3

Numer 4

Numer 5

Numer 6

Numer 7

Projekt- opinia

Przedmiar