Dzień dobry

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach postępowania o udzielenie zamówienia są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Wdrożona Platforma Marketplanet e-zamawiający umożliwia Państwu składanie ofert elektronicznie, w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności.

Wejście na platformę odbywa się poprzez link: https://piwet.ezamawiajacy.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00. Zgłoszenia można kierować pod numerem infolinii dla Wykonawców: +48 (22) 257 22 23.

Z poważaniem,

Pracownicy Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

Kontakt